Cecilie Lundsholt. Foto: Rolf Inge Pedersen Hjelseth

Vidt i mellom og langt ifra

Cecilie Lundsholt blir ny teatersjef på Teater Vestland etter Bodil Kvamme 1. januar 2021. Her svarer hun på noen spørsmål om teatret og fremtiden.

I januar 2021 tiltrer Cecilie Lundsholt som teatersjef på Teater Vestland, det som tidligere het Sogn og Fjordane Teater. Det er et teater med base i Førde som nå har fått i oppdrag å turnere i hele den nye regionen Vestland. Lundsholt kommer fra jobben som kunstnerisk leder for det som heter Teatret Vårt avdeling Scenekunst for barn og unge i Ålesund. Nå skal hun videreføre engasjementet for teater for en yngre målgruppe på et nytt teater, men også programmere teater for voksne. Første premieredato er satt til 12. februar 2021, men ingen vet helt ennå hva publikum da skal få se.

Hvorfor har du lyst til å bli teatersjef på Teater Vestland?

Det er det både et personlig og et teaterfaglig svar på. Jeg har fulgt Teater Vestland, som da het Sogn og Fjordane Teater, i veldig mange år, og har alltid likt det teatret godt. For Sogn og Fjordane Teater har alltid stått for meg som et teater som våger. Det syntes jeg ble tydelig i 2010 da Terje Lyngstad fikk Heddaprisen for særlig kunstnerisk innsats for sitt arbeid med ny dramatikk. Da hadde de hatt 21 urpremier på syv år! Nåværende teatersjef Bodil Kvamme blant annet har skapt sitt dogmeteaterkonsept hvor de reiser rundt med en black box der det er plass til 60-70 publikummere. Teater Vestland har våget å se på nye formater, og det gjør at det er et spennende regionteater. De har vært opptatt av dette helt siden starten, men også av å ha en regional forankring. Hva skal teater være for de som bor her. Det er veldig spennende, og de har over tid vist evne til å sette opp den bredden. Det er klassikere, det er smale forestillinger og det er brede forestillinger.

Jeg synes at Teater Vestland har en spennende profil som det er mulig å bygge videre på, og så er det et spennende nybrottsarbeid som de skal i gang med som følge av regionsammenslåingen. Fra å bare ha turnert i Sogn og Fjordane skal teatret nå turnere hele den nye regionen Vestland. Da skal vi ut til nye publikumsgrupper, og nye steder skal bli kjent med oss. Det synes jeg er spennende. Vi skal også bygge nytt hus sammen med NRK Vestland og avisen Firda. Det skal bli Nynorskhuset, og etter planen skal det stå ferdig i 2022. Det blir en av de største nynorsklyngene i landet, så det blir spennende med synergieffekter og hva som kan oppstå i det miljøet. Det som gjør at jeg virkelig har lyst til å være teatersjef på Teater Vestland er at det er et teater i vekst med lange tradisjoner. Det er det eldste og største turnerende nynorskteatret i Norge. Det trygger meg.

Og så kjenner jeg en sterk personlig tilknyttning til regionen. Jeg er født i Førde og min første teateropplevelse var på Førde Bibliotek med Sogn og Fjordane Teater. Jeg har vært mye i området som barn og tenåring, og er veldig glad i regionen og i Førde. Det føles veldig riktig å ha kjøpt hus ved havet og skulle flytte Vestover igjen.

Du har tidligere vært kunstnerisk leder på Teatret Vårt avdeling Scenekunst for barn og unge i Ålesund. Hva blir den store forskjellen?

Ja, i Ålesund var jeg kunstnerisk leder i en slags tosjefmodell med ansvar for repertoaret for barn og unge. Jeg trives jo veldig godt på vestlandet. Den største forskjellen er at på Teatret Vårt hadde jeg et helt spesielt fokus på scenekunst for barn og unge med målgruppe fra tre år til ut videregående. Det var helt fantastisk å dyppe ned i spørsmålet om hva skal teater skal være for disse menneskene i Norge. Så den største forskjellen er jo å tenke helheten i null til hundre år og hvordan det repertoaret kan henge sammen på et vis. Det har jeg gledet meg skikkelig til. Vi satte for eksempel opp En folkefiende for ungdom, hva hadde den politiske forestillingen vært for voksne, og hvordan kan det gå en rød tråd i repertoaret for hele det publikummet vi skal nå ut til? Men ellers er det mye likheter også, begge teatrene er turnéteater på vestlandet.

Teater Vestland er et av teatrene som har fått større nedslagsfelt med regionreformen og som nå skal turnere i et mye større område enn da det het Sogn og Fjordane teater. Hva betyr det for teaterproduksjonen?

Jeg opplever at vi i Vestland har veldig ambisiøse politikere som virkelig ønsker at vi skal være et turnéteater for hele den nye regionen, og så skal vi vokse sakte med de økte bevilgningene vi får. Vestland har lagt seg på en linje der vi lager nye faste turnéruter som nå også går inn i gamle Hordaland. Der skal vi bygge ny tilhørighet. I det som var Sogn og Fjordane har vi vært i over førti år. Så jeg tror det er bra å vokse sakte, så det bør ikke bli hastverksarbeid.

Når vi får økte midler til å turnere vil turnéruta utvide seg, så i løpet av en fire til åtte års periode skal vi reise til hele Vestland. Det er viktig for oss at vi ikke bare kutter i gamle Sogn og Fjordane og sier at vi ikke skal reise her mer, så poenget er at publikummet vårt i Sogn og Fjordane skal oppleve at de får hyppige besøk med de bevilgningene vi får.

Hva mener du er regionteatrene og Teater Vestland sin største oppgave?

Som regionteater inngår vi i en nasjonal kulturpolitisk tanke om at regionteatrene skal tilby teater der folk bor. Jeg liker godt det Henrik Ibsen skriver i femte akt av Peer Gynt, nå parafraserer jeg sikkert, men han sier: ”I dette landet byger de husene sine langt fra hverandre”, og så sier kapteinen: ”Ja, det er vidt i mellom og langt ifra.” Og den tanken om at vi ikke trenger å reise i mange timer for å gå på teater, men at teatret skal komme til deg og at det skal være bredde i det tilbudet er jo noe av det viktigste regionteatrene gjør. Og Teater Vestland har mellom 140 og 180 reisedøgn i året og reiser mellom 4000 og 5000 km hvert år, og det er ganske rått! Det gjør vi for at du i vår region skal kunne oppleve teater i ditt lokalmiljø.

Hvordan vil publikum merke at det er du som er teatersjef?

 Det er jo ikke noen hemmelighet at jeg synes det er spennende med scenekunst for barn og unge, så vi skal i gang med en stor satsning på det med to forestillinger i året. For Teater Vestland har det ikke tidligere vært et så hyppig teatertilbud for de målgruppene. Så det blir er en tydelig endring i tilbudet. Men så skal vi fortsette å utvikle samtidsdramatikk på nynorsk. Og jeg er opptatt av at det er mange som sier at de ikke liker teater, men det er ingen som sier at de ikke liker musikk eller film, da sier de at de ikke liker en sjanger. De sier at de ikke liker skrekkfilm for eksempel. Men teater oppleves av mange som én sjanger, og det er det jo absolutt ikke. Så jeg tenker at vi skal fortsette å eksperimentere med form og innhold selv om bredde skal være stikkordet. Det Sogn og Fjordane Teater/Teater Vestland har gjort er nettopp å kombinere bred publikumsappell med for eksempel tysk samtidsdramatikk. Så jeg synes den bredden er viktig, og med fem produksjoner i året er det ikke mulig å gjøre alt på ett år.

Skal dere utvikle ny dramatikk på nynorsk?

Ja, de skal vi. I teatrets natur er det lange horisonter, så jeg setter i gang med en del prosjekter nå som vil bli synlig i 2022, for det tar tid å utvikle ny dramatikk.

Hva er ditt kunstneriske manifest for Førde og resten av fylket?

Jeg synes det er et interessant spørsmål, og jeg har jo noen rettesnorer for det arbeidet. Teater Vestland er det største nynorske turnéteatret i Norge. Vi har et ansvar for de som skriver på nynorsk og hvis vi gjør romanadapsjoner skal det være av forfattere som skriver på nynorsk. Teatret har hatt det nynorske scenespråket på agendaen i førti år, og det er noe jeg skal fortsette å jobbe systematisk med. Hva vil det si å sette opp teater i vår region på nynorsk med lokale dialekter som scenespråk? Det gjør det til en spennende arena for utviklingen av nynorsk scenespråk. Vestland er jo det nynorske grunnfjellet hvor 98 prosent av befolkningen skriver på nynorsk, og da er det naturlig at det er den nynorske dialektklangbunnen på scenen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER