FiNN Foto: Foto: Øivind Arvola

Tid for evaluering

Kulturrådet mener Festspillene i Nord-Norge har vært «på det jevne» de siste fire årene.

Uten å ha vært tilstede fastslår Norsk kulturråd at kvaliteten på de musikalske innslagene i Festspillene i Nord-Norge har vært «på det jevne» og at festivalen har vært lite dristig i programmeringa de siste fire årene.

Evalueringen av Festspillene i Nord-Norge
– Billedkunstfeltet ser ut til å ha hatt gjennomgående høy kvalitet i programperioden, men programprofil og kvalitetsmål er mer på det jevne når det gjelder musikkfeltet. I dag virker festivalen i mindre grad til en fornyelse av programideer, men festivalledelsen har lyktes godt i å utfordre publikum i å møte kunst på nye arenaer.

(…)

Målet om å være sjangeroverskridende og dekke flere kunstfelt gjør at festivalen i praksis framstår som utydelig og lite dristig når det gjelder den kunstneriske programmeringa. Festivalen trenger også å bli tydelige på hvordan den ønsker å forholde seg til den samiske kulturen, skriver musikkutvalget for arrangørstøtte i Norsk kulturråd.

Bodø og Tromsø
Lederen for utvalget, Arnfinn Bjerkestrand og resten av medlemmene som til vanlig deler ut store pengesummer til festivaler og kunstaktører, har i stor grad latt seg påvirke av de negative evalueringskommentarene fra miljøene i Nordland musikkfestuke og Nordnorsk symfoniorkester i Bodø og Tromsø, til tross for at en overveldende majoritet av tilbakemeldingene var positive.

– De eksterne vurderingene i departementets høringsrunde er delte. Flere legger vekt på at festivalen holder et kunstnerisk høyt nivå (…), men det er også flere aktører som gir uttrykk for at det ikke har vært samarbeid og at festivalen i liten grad er en inspirator for landsdelen. Det stilles også spørsmål om Festspillene oppfyller oppdraget som ligger i å ha knutepunktstatus. Det er ei klar overvekt som ser på festivalen som en positiv tilførsel til landsdelens kulturliv, men det blir også hevdet at flere nyere festivaler og spel i landsdelen holder et minst like høyt kunstnerisk nivå, skriver kulturrådet i brevet til kulturdepartementet.

Hvilke nordnorske festivaler som skal ha et like høyt kunstnerisk nivå, blir imidlertid ikke opplyst i evalueringa, men det tør være en kjent sak at Nordland musikkfestuke ikke akkurat sliter med selvbildet.

– Hva er kvalitet
Nåværende festspilldirektør Tone Winje, som ikke har hatt ansvaret for de fire årene med festspill som nå er under lupen, synes det er vanskelig å kommentere kritikken og evalueringa fra kulturrådet.

– Det er ganske uklart hva definisjonen på kvalitet er, og vi er glade for at kulturrådet og departementet setter det spørsmålet på dagsordenen til høsten. Denne uttalelsen er vanskelig å forholde seg til nettopp av den grunn. Ut fra hvilke kriterier er Festspillene i Nord-Norge lite dristig? Mange vil si at vi har vært for dristige, sier Winje til Harstad Tidende.

Hun vil ikke til å kommentere rapporten overfor Kulturdepartementet, men synes det er leit at når en leser denne rapporten fra kulturrådet så sitter en igjen med et inntrykk av at Festspillene har fått bare dårlige tilbakemeldinger.

– Det er ikke riktig. Det er noen aktører som har benyttet anledningen til å lufte sine frustrasjoner, men av de fjorten uttalelsene som er kommet inn var ni utelukkende positive. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra de tre fylkeskommunene, og jeg føler at Festspillene står fjellstøtt i måten vi løser oppgaven vår på, sier festspilldirektøren til Harstad Tidende.

Ingen kommentar
Kulturrådet har vurdert både Festspillene i Nord-Norge og samtidsmusikkfestivalen Ultima med bakgrunn av innsendte evalueringsskjema, programaviser og presseomtale.

– Vurderingene om kunstnerisk måloppnåelse har i stor grad dreid seg om festivalene er på rett spor, samtidig som en må benytte anledningen til sammen å se hva som eventuelt bør endres dersom festivalen skal fortsette å fylle funksjonen en knutepunktfestival bør ha (…). Festspillene trenger også å bli tydeligere på hvordan de ønsker å forholde seg til den samiske kulturen og hvilke føringer den legger i forhold til kulturutveksling i Nordområdesatsingen. På sikt vil Festspillene trolig tjene på å utfordre både seg selv og samarbeidspartnerne på klarere grenseoppganger innenfor spennet mellom det nordnorske, nasjonale og internasjonale, samt vurdere knutepunktoppdraget sitt opp mot at det er kommet flere nye festivaler. Denne diskusjonen må først starte med kulturlivet i landsdelen, avslutter kulturrådet i sin vurdering som er oversendt kulturdepartementet.

PS: Tidligere festspilldirektør Birger Carlsen, som nå er daglig leder for stiftelsen Det Norske Solistkor, ønsker ikke å uttale seg om vurderinga til Norsk kulturråd og viser til nåværende festspilldirektør Tone Winje for uttalelser i denne omgang.

Artikkelen er opprinnelig publisert i Harstad Tidende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER