Morten Krogh. Foto: natf.no

Stafetten 2 – Morten Krogh

– Moderne industriproduksjon setter av ressurser til innovasjon. Hvorfor tenker man ikke på samme måte i kunst, sier Morten Krogh i sitt svar til Camara Joof. Han sender ballen videre til dekan på Teaterhøgskolen på KHIO.

Det multikulturelle stiller krav til forløsning. Hva det nå enn måtte bety.

Hvor er det kulturelle mangfoldet? Det fremstilles på en måte som en gitt størrelse. Men for meg må jeg, med hånden på hjertet, si at jeg ikke forstår hva kulturelt mangfold i Norge innebærer. Jeg har i 20 år fått lov å jobbe med teater og scenekunst internasjonalt. Jeg har arbeidet i Burkina Faso,  Punjab i India, Vietnam, Nepal og Palestina i tillegg til i de skandinaviske landene. Jeg har laget forestillinger på urdu i Norge, forestillinger med indisk dans og fortellerprosjekter med barn og unge i prosjektet Den mangfaldige scenen.

For hver produksjon har jeg fått nytt innsyn i hvordan menneskers liv er et drama som krever en scene. Jeg tror prosjektene har hatt betydning både for de involverte, for publikum og og for tenkningen rundt å jobbe med scenekunst. Etter disse møtene har jeg hatt følelse av at vi har skannet virkeligheten. Man kan føle seg som den store oppdageren Vasco da Gama: Da han dro, visste han ikke hvor han skulle. Da han kom  fram, visste han ikke hvor han var, og da han kom hjem visste han ikke hvor han hadde vært. Og da han gikk til en psykolog, visste han ikke hvem han var.

Fasen vi er i nå i arbeidet med det flerkulturelle, kan lett avføde apati, men det er det ingen grunn til. Det er gjennom konkret handling at man åpner opp nye terreng. Så la oss gå!

Heg utfordrer scenekunstmiljøet til følgende: Skap teater

– der hver enkelt bli sett og respektert for å være den man er

– som åpner, frigjør og tar imot

– der en tone, et steg, en bevegelse, et ord, skaper et møte

Jobb for legalisering av kulturell integritet. Bygg systematisk opp kunnskap om uttrykksformer som nå finnes i Norge, men som vi vet veldig lite om. Det allmenne og det særegne, levde historier og tradisjonsuttrykk. Å kjenne til dette er selve kilden til å utvikle noe nytt.

Nysgjerrighet og ydmykhet må ligge i bunnen, men i seg selv gjør det ingen sommer. Å tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det….? 

Å gjøre det krever at det investeres ressurser. Moderne industriproduksjon setter 20-30 prosent av verdiskapingen av til innovasjon. Det er merkelig at man sjelden tenker på samme måte innen kunst. Innovasjon krever investeringer i form av menneskelige ressurser, tid og økonomi.

Så den som har samvittigheten på plass: kast inn en million i banken!

Det multikulturelle stiller krav til forløsning. Hva det nå enn måtte bety.


Morten Krogh sender ballen videre til dekan ved Teaterhøgskolen på KHIO, Even Lynne. Krogh spør:

Hva har Teaterhøgskolen og KHIO gjort for å styrke det flerkulturelle, og hvordan ser planene ut for videre utvikling på dette feltet?

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER