SCENEKUNSTKRITIKK: Alf Kjetil Walgermo, Vårt Land

Vi fortsetter å stille redaktører spørsmål om scenekunstdekning og -kritikk. I dag blir svarene besvart av Alf Kjetil Walgermo, kulturredaktør i Vårt Land.

Kan du fortelle litt om hvordan din redaksjon jobber med scenekunst?
Vi har eit godt samspel mellom redaksjonen og eksterne kritikarar i å plukke ut og melde dei viktigaste framsyningane. Regelmessig har vi også journalistiske saker frå scenekunstfeltet.

Hvilke scenekunstrelaterte prosjekter er du mest stolt av å fått til i din periode som redaktør?
Eg er stolt over at vi heile vegen har hatt gåande ein solid scenekunstkritikk gjennom ulike turbulente periodar i avisa. Vår tidlegare hovudmeldar Liv Riiser har dei seinaste to åra sete i juryen for Hedda-prisen, mens vår noverande hovudmeldar Kjersti Juul nyleg blei tildelt stipend frå Fritt Ord.

Hva tenker du om de generelle vilkårene for scenekunstkritikk i Norge i dag?
Eg synest at scenekunstkritikk i somme tilfelle får for tronge refleksjonsrom, der kritikarane i dagsavisene må levere kjapt etter at ei førestilling er ferdig. Vi har prøvd å unngå slike altfor hastige leveringar i Vårt Land, sjølv om vi også søker å trykke kritikken eit par dagar etter premieren. Når det gjeld den meir langsame kritikken, står vel Norsk Shakespearetidsskrift i ei særstilling positivt sett. Elles synest eg faktisk det er mange dyktige dagsaviskritikarar i sving der ute, ikkje berre i Vårt Land, men fleire andre stader, til dømes i Klassekampen. Det står ikkje dårleg til med norsk scenekunstkritikk.

Hvilken rolle spiller din redaksjon i scenekunstlandskapet dere dekker? Har dere en funksjon for offentligheten på dette feltet?
Vårt Lands stemme er ei viktig stemme i scenekunstlandskapet, og har vore det i over femti år. Vi kan, med vår ideologiske ståstad, finne fruktbare vegar inn til verket som ikkje like naturleg kjem fram alle andre stader. Såleis er vi med på å utvide den opne og opplyste offentlege samtalen rundt scenekunsten.

Kulturkritikkens manglende oppslutning i mediene debatteres stadig vekk. Ser vi en endring i kritikklandskapet?
Det er ein fare for at kulturkritikken fleire stader kan bli ramma i ei digital tid der alt skal teljast og målast. Pilene har allereie i lengre tid peika nedover for kritikken, og eg er alvorleg redd for at han skal komme til å bli skvisa endå meir i framtida.

Hvordan tror du dette vil se ut i fremtiden og hvordan vil dette se ut i din avis?
Det er godt mogleg at det blir mindre kritikk i norske dagsaviser enn det er i dag. I Vårt Land, som er ei meiningsavis, tenker vi motsett: Kritikken er ein viktig del av samfunnsoppdraget. Difor jobbar vi stadig med å styrke kritikken yttarlegare.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER