Foto: Håkon Jacobsen, bilde hentet fra Regjeringen.no. Sylvi Listhaug følger med på Venstre.

Scenekunst på statsbudsjettet

Regjeringen la i dag frem sitt forlag til statsbudsjett. Det er en total økning på 640 millioner kroner på kulturbudsjettet, og det er bra for flere scenekunstaktører.

I Trondheim får Teaterhuset Avant Garden 7,5 millioner kroner for å realisere flyttingen av teatret til Rosendal og komme på plass i nytt scenekunsthus. I tillegg får alle de tre programmerende scenene, Teaterhuset Avant Garden, BIT Teatergarasjen i Bergen og Black Box teater i Oslo til sammen fire millioner kroner i økt driftsstøtte.

Dansenett Norge får seks millioner kroner, noe som er en økning på tre millioner, for en varig etablering av turnénettverket. Dansenett Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Dansens hus i Oslo og de regionale kompetansesentrene for dans, RAS i Sandnes, Bærum kulturhus, DansiT i Trondheim og Dansearena Nord i Hammerfest.

Det Norske Teatret får en økning på 500 000 kroner i 2019 for å arrangere den første internasjonale Fossefestivalen.

Bevilgningen til scenekunst i Norsk Kulturfond økes med syv millioner kroner slik at det frie scenekunstfeltet kan utvikles.

Regjeringen foreslår et tilskudd på to millioner kroner til Applaus, en nyoppstartet strømmetjeneste for scenekunst som skal tilby profesjonell scenekunst digitialt til barn og unge.

Det er foreslått å bevilge 500 000 kroner til Dramatikkens hus for å gjøre utvalgte dramatikere tilgjengelige på podcast for på den måten å øke utbredelsen av ny norsk dramatikk.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Opera Rogaland og Edvard Grieg Kor har fått en foreslått økning på til sammen seks millioner kroner.

Det er foreslått en økning i bevilgningen til langvarige kunstnerstipend med 5,3 millioner kroner.

Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, blir i forslaget til statsbudsjett for 2019 bevilget 1,5 millioner kroner. Som en del av satsningen på å å nå flere publikumsgrupper får også Brageteatret i Drammen 1,5 millioner til sin ungdomssatsning.

I forslaget til statsbudsjett kommer det også frem at Regjeringen vil flytte ansvaret for å forvalte penger til amatørteater og frivillige teaterformål til Norsk Kulturråd. Dette inkluderer tilskuddsordninger for historiske spel og Dramas manusbank.

I Kristiansund ønsker Regjeringen å bidra til at det blir nytt opera- og kulturhus. Det statlige bidraget kan bli på inntil 150 millioner kroner, men i forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår Regjeringen å tildele fem millioner kroner til Kristiansund kommune. Et krav for statlig medvirkning er at prosjektet blir nedskalert noe.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER