Sparegris

Pensjon spiser produksjonsmidler

Pensjonskostnader spiser av produksjonsmidlene til norske teatre, kom det fram av en sak i Dagsavisen i går.

– Pensjonskostnadene spiser av midlene vi har til å produsere teater for, sa direktør for Nationaltheatret, Thomas Gunnerud til Dagsavisen i går.

Problemet blir større for hvert år.

Det har vært kjent en stund at Den Norske Opera & Balletts pensjonsforpliktelser øker med galopperende hastighet. I sum nærmer de seg nå 1,1 milliarder kroner.

Men også teatrene har pensjonskostnader som stiger. Lønnsvekst og lav rente spiser opp lønns– og prisjusteringen som kommer i rammetilskuddet fra staten hvert år.

– De stadig økende pensjonskostnadene gjør at vi må spare og at vi dermed ikke har det samme utgangspunktet for teaterproduksjon som for bare noen år siden, sier Gunnerud til avisen.

Dagsavisen har innhentet tall fra Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Trøndelag Teater, som alle har tilsvarende utfordringer.

Og resultatet kan altså bli mindre penger til kunstnerisk innhold.

Ordninger for ytelsespensjon, der arbeidsgiver må sette av penger til pensjoner, er en utfordring i budsjettene ikke bare hos teatrene, men også i stat og kommune.

Lederen i Norsk teater– og orkesterforening (NTO), Morten Gjelten, sier til Dagsavisen at teatrene ikke kan vente på hvordan stat og kommune vil løse problemet.

– De store utgiftene blir mye synligere i et selskap som må legge fram en balanse enn i en kommune, sier Gjelten.

Leder Hauk Heyerdahl i Norsk Skuespillerforbund sier til avisen at forbundet er klar over problemet og har dialog med NTO i forkant av ordinære forhandlinger som starter over påske.

Skuespillerforbundet vil likevel ikke gå bort fra ytelsespensjon før det finnes et tilfredsstillende alternativ. Men sprengte budsjetter hos teatrene som arbeidsgivere vil jo også over tid ramme arbeidstakerne som jobber der.

– Dette er et spørsmål om hvem det er som skal bære risikoen for det pensjonsnivået som etableres, arbeidsgiver eller arbeidstaker, sier Heyerdahl til avisen.

Skuespillerforbundet håper det er mulig å komme fram til middelveiløsinger som senker den økonomiske risikoen for begge parter.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER