Kulturradet, bygning Foto: Foto: Norsk Kulturråd

Nye fagutvalg

105 kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet vil de neste to årene være med og bestemme hvem som mottar støtte fra Norsk kulturfond.

Utvalgene er sentrale i vurderingen av søknader til Norsk kulturfond. En god del saker blir avgjort av selve rådet i rådsmøte, men de aller fleste vedtakene gjøres i fagutvalgene, som har fått delegert vedtaksmyndighet fra rådet.

– At fagutvalgene har legitimitet i feltet er grunnleggende for at Kulturrådet skal ha tillit hos søkere og utøvere, sier rådsleder Yngve Slettholm.

Han understreker også at rådet vektlegger en bredt sammensatt kompetanse i alle utvalg, og god forankring i og kjennskap til det fagfeltet utvalget skal dekke.

Utvalgsmedlemmene får etter hver søknadsfrist tilsendt søknadene på sitt fagfelt. Alle søknadene blir vurdert, og i utvalgsmøter prioriterer medlemmene i samråd hvem som får støtte og hvem som ikke når opp. Utvalgene er eksperter på sine fagfelt og kommer også med innspill til rådet i faglige spørsmål.

Utvalgene er satt sammen basert på tre hovedhensyn:
Krav til best mulig kompetanse som skal dekke utvalgets ansvarsområde.
Hensyn til geografisk spredning og kulturelt mangfold.
Krav til kjønnsmessig likevekt i statlige utvalg

Nye utvalg
Fra 2012 er det gjort en del endringer i utvalgsstrukturen. På musikkområdet er antall fagutvalg redusert fra fem til tre. Utvalget for musikkfestivaler og Utvalget for kirkemusikk er lagt ned og integrert i tre nye utvalg: 

Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte
Musikkutvalget for arrangørstøtte
Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte

Årsaken til endringene på musikkfeltet er at tilskuddsordningene for musikk har blitt sjangeråpne, noe som gir mulighet til å rette utvalgene mer mot de ulike feltene, altså; arrangørfeltet, produksjons- og utøverfeltet og det mer bransjerelaterte innspillings- og publiseringsfeltet. I tillegg til endringene i utvalgene er innkjøpsordningen for musikk gjort om til en publiseringsstøtteordning for musikkinnspillinger.   

Oversikt over relevante utvalg og utvalgsmedlemmer:

MUSIKKUTVALGET FOR UTØVER- OG PRODUKSJONSSTØTTE
Malika Makouf Rasmussen (leder), Paris
Eldbjørg Raknes, Trondheim
Arnfinn Bjerkestrand, Oslo
Ragnhild Furebotten, Målselv
Rolf Arvind Gupta, Kristiansand
Mikal Telle, Bergen

MUSIKKUTVALGET FOR ARRANGØRSTØTTE
Arnfinn Bjerkestrand (leder), Oslo
Kjersti Vikør, Bergen/Tromsø
Christina Henriksen, Kirkenes
Tellef Kvifte, Oslo
Tone Åse, Trondheim
Torbjørn Dyrud, Toten

 FAGLIG UTVALG FOR SCENEKUNST (TEATER, FORMIDLING OG ANDRE SCENEKUNSTTILTAK)
Iren Reppen (leder), Tromsø
Silje Engeness, Trondheim
Jørgen Knudsen, Bergen
Amanda Steggell, Oslo
Siren Leirvåg, Oslo
Biniam Yhidego, Oslo
Steggell og Leirvåg alternerer i utvalget.
Utvalget blir trolig supplert med medlem.

FAGLIG UTVALG FOR DANS
Arne Fagerholt (leder) Orkdal
Leif Hernes, Oslo
ZeZe Kolstad, Oslo
Amanda Steggell, Oslo

UNDERUTVALG FOR SCENETEKST
Silje Engeness, Oslo
Kim Atle Hansen, Oslo

VURDERINGSUTVALGET FOR DRAMATIKK I BOKFORM
Ulf Breistrand
vara: Ragnhild Lund
IdaLou Larsen
vara: Amund Grimstad
Alf Kjetil Walgermo
Bjarne Markussen
vara: Unni Langås
Alf Kjetil Walgermo (filmmanus)
 
 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER