Kulturrådet: Utflytting av oppgaver?

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Kulturrådet vurdert om administrative oppgaver i deres virksomhet kan lokaliseres andre steder enn i Oslo.

Fagadministrasjonen har i følge Kulturrådets nettsider nå overlevert et notat til KUD der ulike forslag vurderes. Målet med vurderingen er å knytte tettere kontakt med fagmiljøer andre steder i landet, og slik styrke administrasjonens kompetanse og arbeid og legge til rette for større regionalt og geografisk mangfold.

I rapporten foreslås det at noen oppgaver kan flyttes helt ut av Kulturrådets portefølje, slik som Statens utstillingstipend (5 mill. kr) og sekretariatsarbeidet for Memory of the world (Verdens dokumentarv).

Eget vestlandskontor?
Et annet forslag som vurderes i rapporten, er å opprette et eget kontor på Vestlandet som skal jobbe med kulturnæringsspørsmål.

I tillegg har Kulturrådet fått i oppdrag å utrede et forslag om å styrke og utvikle de regionale kompetansesentrene for musikk: Vestlandets regionale kompetansenettverk (VRAK), Østafjellske kompetansesenter (ØKS), Sørnorsk kompetansenettverk, Rytmisk kompetansesenter i Nord (RYK), Midtnorsk kompetansenettverk (MINK) og Musikknettverk Østlandet (MØST).

Under forutsetning av at sentrene styrkes og blir sjangeruavhengige (de arbeider for øyeblikket med det som kalles ‘rytmisk musikk’), foreslår Kulturrådet at sentrene blant annet kan videreformidle midler til kompetansetiltak og arrangører. Forslaget trenger nærmere utredning, og ulike forslagsmodeller vil etter hvert sendes på høring.

– Et helhetlig blikk

Notatet fra Kulturrådet vil bli vurdert av departementet i løpet av sommeren.

Hele notatet kan lastes ned her. (pdf)

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER