Henrik Ibsen

Håp for Ibsen

Etter fakultetsstyremøtet i formiddag er det lov å være forsiktig optimist om Ibsensenterets fremtid.

Da saken om øremerkede midler var oppe til diskusjon på fakultetsstyremøtet ved Humanistisk fakultet fredag 8. ble beslutningen om endringer i finansieringsmodellen utsatt til høsten. I dag er Senter for Ibsenstudier finansiert med øremerkede midler rett fra fakultetet til tross for at det er en del av Institutt for lingvistikk og nordistikk. Forslaget om ny finansieringsmodell går ut på å fjerne deler av øremerkingen sånn at Senter for Ibsenstudier, på samme måte som annen instituttfinansiering, skal motta resultatbasert finansiering som en del av et større institutt. Den delen av virksomheten som ikke kan finansieres på resultatbasert måte, som dokumentasjon, skal fremdeles motta øremerkede midler. Dette har gjort de ansatte ved Senter for Ibsenstudier urolige fordi fremtiden vil være mye mer usikker uten øremerkingen.

På dagens fakultetsstyremøte ble det endelige vedtaket utsatt, og fakultetsstyret ber fakultetsledelsen legge frem forslag og beregninger om fremtidig finasiering. Det virker som om Senter for Ibsenstudier har støtte i fakultetsstyret. Senterleder Frode Helland sier på epost til Scenekunst.no at han synes det ble en fin diskusjon på møtet og at “hvis føringene i vedtakets avsnitt to blir tatt alvorlig av de som skal utforme forslaget til ny modell, så kan det gi grunnlag for en viss optimisme. Men vi får se hva som kommer til septembermøtet.”

Vedtaket ser slik ut:

”FS (fakultetsstyret red. anm.) vedtar å øremerke den delen av virksomheten som ikke gir normal uttelling innen finansieringsmodellen. Prinsipper for videre finansiering av IS (Senter for Ibsenstudier red.anm.) blir følgelig en kombinasjon av øremerking og resultatbasert finansiering.

FS ønsker en finansiering av IS som sikrer forutsigbarhet for virksomheten og grunnlag for videre utvikling iht mandatet.

FS ber fakultetsledelsen legge frem forslag og beregninger knyttet til en fremtidig finansiering på neste styremøte. ”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER