Godt fornøyd med Dramatikkfestivalen

Teatersjef Otto Homlung er seg selv nok, når han bare satser på
regional dramatikk, sier Mette Brantzeg, lederen for Norsk
Dramatikkfestival, som ble avsluttet i Oslo i forrige uke.

Av Julie M. Løddesøl

-Det er skjedd mye i etterkant av Norsk
Dramatikkfestival. For det første er det debatten etter Vetle Lid
Larssens misnøye med oppsetningen av hans tekst Kongen. Jeg
syns det er fint at det kommer opp en debatt om regigrep og
dramatikk, og mener at en regissør må kunne gjøre andre grep enn
det naturalistiske som en dramatiker kanskje har tenkt seg. Det kan
få teksten bedre frem. Samtidig er enhver regijobb en tolkning, og
hvis det ikke er korrespondanse mellom dramatikerens tekst og
instruktørens lesning av teksten, så er det selvsagt fare på ferde.
Det Lid Larssen har opplevd er veldig synd, og han har selvsagt lov
til å reagere som han gjør, sier Mette Brantzeg i en kommentar til
scenekunst.no.

Står som en påle

Mette Brantzeg har også merket seg dramaturg Kristian Lykkeslet
Strømskags utspill på Ibsen-symposiet på Stiklestad i helgen.
Strømskag var dramaturg på nettopp oppsetningen av Vetle Lid
Larssens Kongen. Hun spør:
-Hvorfor gjør Strømskag en sånn jobb hvis han syns ny norsk
dramatikk er så forferdelig? Den som etter hennes mening står som
en påle etter denne debatten, er skuespilleren i Kongen,
Håkon Ramstad. Det er en omstendighet at tiden var knapp på denne
produksjonen, som hvis den skulle vært gjort i sin helhet, ville
krevd et halvt års arbeid, sier hun.

Homlung seg selv nok

-Hva sier du til Otto
Homlungs utspill
om at Norsk Dramatikkfestival er utgått på
dato?

-Jeg er enig med ham i at når teatrene nå tar så
mye ansvar for å spille ny norsk dramatikk, så har Norsk
Dramatikkfestival en annen funksjon enn ved starten for 20 år
siden. Men samtidig er han seg selv nok, og sier han bare satser på
regional dramatikk. Det er trist. Jeg syns han gir den et
unødvendig lokalt ferniss, for den regionale dramatikken kan være
gyldig på et nasjonalt plan også, sier hun. Blant annet vis á vis
Trøndelag Teater foreslo hun før årets festival at neste festivaler
kan være en møteplass der teatrene kan vise oppsetninger av “egne”
dramatikere. Dette har hun ikke fått noen respons på fra
Homlung.

-Han levner oss ikke endringsmulighet, heller,
sier hun.

Solgte få billetter

Resultatet av årets festival i Oslo er hun selv fornøyd med.

-Vi klarte å avvikle Dramatikkfestivalen med
kravet om å produsere 11 av tekstene fra manuskonkurransen “100 og
NÅ”. Men dessverre var publikumsbesøket slunkent på Scene 2 på Det
Norske Teatret. Vi solgte bare 850 billetter, 200 færre enn ved
forrige festival, sier festivallederen. Hun mener forklaringen er
at det ikke fantes penger til å annonsere noe særlig for, og dermed
fikk publikum ikke vite om festivalen. Selv overtok hun som
festivalleder i vår.

Spreke registudenter

-Er du fornøyd med det kunstneriske resultatet?

-Ja, fra et kunstnerisk ståsted er jeg veldig
fornøyd, kanskje særlig med Strekkode og
Karrierekonstruktivismer, gjestespillene fra Den Nationale
Scene i Bergen. De laget en spiss på festivalen. Jeg er også
fornøyd med Ei hundenatt som forøvrig festivalen selv tok
hele produksjonsansvaret for, altså betalte. Regigrepet til Jon
Tombre var meget stramt, men dramatikeren Einar Scwenke så at dette
tilførte teksten hans noe positivt. Her var med andre ord
dramatikerens erfaring helt motsatt av Vetle Lid Larssens. Dessuten
er jeg fornøyd med at vi hadde stuntserien med registudenter fra
Kunsthøyskolen i Oslo. Deres bidrag var spreke kommentarer til det
øvrige repertoaret, syns jeg.

Til neste år blir Norsk Dramatikkfestival lagt
til august, like før Samtidsfestivalen i Oslo. Forklaringene er
flere: det er vanskelig å få folk inn i teatrene i juni, det vil
være lettere å få tak i skuespillere til å være med på festivalen
hvis den er i august, og det er bra å bli integrert i
Samtidsfestivalen.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER