Jeg vil snakke om makt

Den samiske scenekunstneren Siri Broch Johansen, benyttet anledningen til å snakke om makt på Kulturrådets seminar 8. april.

Svar til Morten Traavik

Rådsleder i Norsk Kulturråd, Lars Petter Hagen, svarer her på innlegget fra Morten Traavik som også inneholdt en invitasjon til medvirkning i prosjektet Sløserikommisjonen.

Veien videre

Kulturrådets seminar om hets og trakassering pekte på mange av de problemstillingene vi står overfor, og kanskje gir disse problemstillingene oss muligheter til å peke ut retninger videre.

Redaktør, du kan ta rapporten alvorlig!

Tore Slaatta, hovedforfatter av rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020, avviser Are Søbergs gjengivelser av tall og prosenter og gjør rede for utvalgsstrategiene i den kvantitative undersøkelsen på scenekunstfeltet.

Til Are Søberg

Mette Edvardsen er en av scenekunstnerne som gjentatte ganger har fått verkene sine tatt ut av sammenheng og latterliggjort på siden til Sløseriombudsmannen. Nå har hun skrevet et åpent brev til Are Søberg.

Scenesamtaler om barne- og ungdomskulturmeldingen

Scenesamtaler er tilbake med ny sesong og åpner den med en diskusjon om den nye barne- og ungdomskulturmeldingen. Episoden er laget i samarbeid med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO).

Statlig monopol i formidling av barnekultur

Hvert år forsvinner penger som skulle gått til kulturopplevelser for barn til administrasjon og unødig byråkrati. Samtidig strupes aktører som klarer å drive kulturformidling på en kostnadseffektiv måte.

Kulturministeren ber kulturfeltet om debatt

I dag ble Norges første stortingsmelding om kultur for barn og ungdom lagt frem på Kulturtankens årskonferanse. Abid Raja har snakket med Scenekunst.no om betydningen av den.

Barnas musikkteater konkurs

Barnas musikkteater har vært Norges største tilbydere av scenekunst til barnehagene. Nå har pandemien og usikre strukturer gjort at de må legge ned.

Hva gjør vi når kunstnere trues?

Den frie kunsten settes i fare når kunstnere mottar trusler, men også på et solidarisk plan må vi handle når trusler blir en del av kunstnerhverdagen.

Århundrets sløseri?

Hvis Sløserikommisjonen er hyperteater: Er det ikke veldig slapt?

NRKs musikkprofil klages inn for Kringkastingsrådet

Norsk Komponistforening ber Kringkastingsrådet vurdere i hvilken grad NRK oppfyller sitt kulturelle oppdrag som allmennkringkaster

Kulturpolitikk på ville veier

Hva vil Kulturdepartementet med de strukturelle endringene av forvaltningen av norsk scenekunst? Det er virkelig ikke godt å si.

De vi ikke snakker om når vi snakker om mangfold

De siste to årene har mangfold, inkludering og representativitet vært gjennomgangstema i scenekunstdebatten. Men fortsatt finnes det enkelte grupper som nesten konsekvent overses. For eksempel: Hvorfor snakker ikke det norske scenekunstfeltet om Teater Manu?

Det handler om maktfordeling

Hver våkne time mener vi at kulturpolitikkens demokratiske hensyn må holdes opp mot hensynet til effektiv ressursutnyttelse, det skriver de to medlemmene av utvalget for statens kunstnerstipend, Sigrid Røyseng og Ánde Somby, og følger opp kritikken av omorganiseringen av Kulturrådet.

SISTE SAKER