Dirigent uten grenser

Trondheimsdirigenten Bjørn Sagstad pakker både Sibelius- og Svendsen-partiturer når han reiser ned for å jobbe med Hongkong Sinfonietta.

Topper laget

Orkestertalentene fra El Sistema kommer til Norge for å danne et nytt orkester med de beste studentene fra Barrat-Due og Musikkhøgskolen. Topplaget kan du få med deg på Festspillene i Bergen i 2012.

– Vi er pent nødt til det

Trond Hannemyr fra Grenland Friteater har mer erfaring enn de fleste på det frie feltet med å hente inn sponsormidler fra næringslivet.

Vidt mandat

Skal evaluere kulturpolitikken etter 2005.

– Har informert godt nok

Instituttleder Arne Bugge Amundsen svarer på anklagene fra fagutvalget for teatervitenskap ved Universitetet i Oslo om at han er inhabil og har holdt tilbake informasjon.

Norsk drama i Moskva

Fire dramatikere og en delegasjon fra Dramatikkens Hus inntok byen og fikk se sine egne stykker satt opp som skisse-produksjoner av russiske skuespillere og regissører.

Veldig uvanlig

Det finnes penger utenfor Kulturrådet, også for frie scenekunstgrupper, men privat sponsing er ikke utbredt på feltet, forteller organisasjonene.

SISTE SAKER