05.04.19

Høyskolen Kristiania overtar Musikkteaterhøyskolen

12. desember i fjor signerte Høyskolen Kristiania avtale om sammenslåing med Norges Dansehøyskole, og nå blir også Musikkteaterhøyskolen med på satsingen. Administrerende direktør Solfrid Lind er svært glad for dette: – Vi har jobbet i over ett år med denne prosessen. Dette gjør at vi nå får inn to sterke kunstfaglige høyskoler. Begge høyskolene vil være fullt integrert i Høyskolen Kristiania den 1. september.

Rektor ved Musikkteaterhøyskolen, Erik Schøyen, og gründer Kjersti Riise Karlsen er også fornøyde med den kommende sammenslåingen. De forteller om stor entusiasme hos dem, om ansatte som hele tiden har vært positive til prosessen. Dato for overtakelse av selskapet er satt til 3. juni.

– Nå har vi muligheten til å vokse i et større fagmiljø, utvikle oss raskere enn det vi hadde klart alene. Regjeringens ønske om institusjonsakkreditering for å få statstilskudd har hengt over oss. Nå kan vi, sammen med Høyskolen Kristiania, trygge arbeidsplasser og studietilbud, sier Riise Karlsen.

Musikkteaterhøyskolen, som har flere anerkjente internasjonale samarbeidspartnere, blir værende i sine lokaler i Trondheimsveien 137 inntil videre. En samlokalisering med de andre kunstfaglige utdanningene vil tidligst skje fra høsten 2020. Studenter og ansatte vil bli del av et større kunstfaglig miljø.

– Det er betryggende for oss at Høyskolen Kristiania ikke bare er en utdanningsinstitusjon, men at det står i statuttene at det er en kulturinstitusjon. Det forplikter til å tenke på kunst og kultur som et fagfelt som har en særegen posisjon, sier Schøyen.

Administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind, er opptatt av å ta et samfunnsansvar, samtidig som sammenslåingen passer veldig godt inn med høyskolens universitetsambisjoner. Hun tenker det er en vinn-vinn situasjon.

– Vi svarer på regjeringens ønske om færre og større miljøer. Samtidig hjelper vi Musikkteaterhøyskolen ut av en vanskelig situasjon knyttet til usikkerhet rundt fremtidig høyskoledrift. De vil samtidig bli en viktig byggestein inn i vår nye kunstfaglige satsning.

Rektor for alle sammen er Arne H. Krumsvik ved Høyskolen Kristiania: – Med denne fusjonen blir vi Norges største breddehøyskole og landets største på kunstfaglig utdanning. Dette blir et attraktivt miljø både for studenter og ansatte.

Les mer om oppkjøpet i desember: https://kristiania.no/aktuelt/hoyskolen-kristiania-satser-stort-pa-kultur-for-a-bli-universitet/

 

Måns Wrange og Anne-Linn Akselsen. Foto: KHIO

Måns Wrange blir ny rektor på Kunsthøgskolen i Oslo

Måns Wrange er valt til ny rektor rektor på KHiO i dei neste fire åra. Anne-Linn Akselsen vert ny prorektor.

Kandidatparet Måns Wrange og Anne-Linn Akselsen fekk 60,6 % av stemmene.
Kandidatparet Jørn Mortensen og Heidi Haraldsen fekk 37,9 % av stemmene.

Valdeltakinga var 56,8 %.

Det er avgitt 459 stemmer. 5 stemmer var blanke. 3 stemmer vart forkasta.

27.03.19

Pressebilde Siri Haugan Holden_Foto Mona Melanie Lindseth_sorthvitt

Siri Haugan Holden blir daglig leder for Balansekunst

Etter tre år som foreningens prosjektkoordinator på deltid trer Siri Haugan Holden (28) nå inn i rollen som daglig leder.
– Balansekunst har hele tiden vært et hjerteprosjekt for meg, og det har vært spennende å få være med på de siste årenes utvikling. Vi har gått fra 30 til over 70 medlemsorganisasjoner, og representerer nå et bredt kunst- og kulturfelt. Jeg er takknemlig for tilliten og muligheten til å kunne dedikere meg til Balansekunsts normkritiske arbeid for et likestilt og mangfoldig kulturliv på heltid, sier Holden.
 
Holden har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har de siste tre årene også vært kommunikasjonsrådgiver for Naturvernforbundet og Norske kulturhus, og ledet Natur og Ungdoms Russlandssamarbeid.
 
 – Siri har vært med på å bygge opp Balansekunst til den ressursen og det nettverket vi er i dag, sier styreleder i Balansekunst, Guro Kleveland. – Vi er utrolig glade for å kunne ha med hennes solide kompetanse, glødende engasjement og vidtfavnende kunnskap videre som leder av foreningen. Styret ser fram til å jobbe for et likestilt og mangfoldig kulturliv sammen med Siri, medlemmene våre og andre aktører i kunst- og kulturlivet.
Balansekunst fikk tildelt 1,5 millioner kroner over årets statsbudsjett til arbeidet for et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.
– Kulturlivet og sivilsamfunnet er viktige arenaer for å få til bedre hverdagsintegrering og legge til rette for fellesskap basert på mangfold, likestilling, ytringsfrihet og toleranse, sa kulturminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding den gang.
 
Om Balansekunst:
Balansekunst er en landsomfattende sammenslutning av organisasjoner, virksomheter og aktører fra et bredt kunst- og kulturliv som jobber aktivt for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Startet som prosjekt og nettverk i 2009. Stiftet som forening i 2016. Per mars 2019 har foreningen 74 medlemmer. Balansekunst jobber med tiltak for økt likestilling og mangfold i kulturlivet, kunnskaps- og holdningsskapende arbeid for å sikre trygge arbeidsforhold for både fast ansatte og frilansere, og utvikling av verktøy alle aktører på kulturfeltet kan benytte seg av i sitt arbeid for likestilling og mangfold, mot trakassering og diskriminering.

11.02.19

Søkerlisten til stilling som teatersjef på Nationaltheatret klar

Nåværende teatersjef Hanne Tømtas andre og utvidede åremål på Nationaltheatret går mot slutten, og teatret har lyst ut stillingen. Søknadsfristen gikk ut 31. januar 2019, og søkerlista er nå klar.

– Vi er glade for å se mange sterke kandidater til teatersjefstillingen. Alle vi håpet at skulle søke, har søkt. En sterk søkerliste er selvsagt av stor betydning for teatret, sier Merete Smith, styreleder ved Nationaltheatret.

Søkerlista består av 13 personer, hvorav én kandidat er konfidensiell. Av de åpne kandidatene er seks kvinner og seks menn.

Organisasjon på flyttefot

Merete Smith legger vekt på at den nye teatersjefen overtar et teater som kan vise til gode resultater, både kunstnerisk og når det gjelder publikumstall, de siste årene.

Mens teatret tidlig på 2000-tallet lå på rundt 200 000 besøkende i året, har teatret lykkes med å øke publikumstilstrømningen. I 2018 hadde Nationaltheatret 243 273 besøkende og et belegg på 83 prosent.

Nationaltheatret har gjort et betydelig arbeid de siste årene med å åpne teatret og satse på formidling og offentlig ordskifte – og å slik bli en arena i samfunnsdebatten.

– En ekstra utfordring for den nye teatersjefen blir å lede en organisasjon som i perioden 2022 til 2026 vil være på flyttefot. Her må en ny teatersjef tenke offensivt, slik at Nationaltheatret kan møte publikum utenfor de tradisjonelle scenene, sier Smith.

Etter planen skal arbeidet med å rehabilitere Nationaltheatret starte i 2022.

Disse har søkt stillingen som teatersjef på Nationaltheatret:

1. Gaarder, Thorbjørn Johan (63), Oslo

2. Søyland, Bjørn Stamnes (26), Oslo

3. Høyholm, Elin (45), Oslo

4. Haaland, Agnete (58), Bergen

5. Seltun, Kristian (48), Oslo

6. Egeberg, Ingjerd (51)

7. Tovstaul, Ida-Kristin Stavdahl (22), Oslo

8. Arnarsson, Thorleifur Örn (40), Berlin

9. Aune, Marit Moum (54), Oslo

10. Hodne, Runar (48), Oslo

11. Horn, Kjersti (41), Bærum

12. Nyquist, Mattis Herman (37), Oslo

13. Konfidensiell, etter særskilt vurdering

Nationaltheatret ved styreleder Merete Smith går nå videre i tilsettingsprosessen, med utgangspunkt i søkerlista. Målet er at ny teatersjef skal være ansatt i løpet av våren 2019, med oppstart i januar 2021. Stillingen er et åremål på seks år.

Rekrutteringsfirmaet Hodegjegerne, ved Gro Møllestad, bistår Nationaltheatret i rekrutteringsprosessen.

24.01.19

Rekordmange vil bli operasjef i Bergen

Vi er veldig fornøyd med at så mange spennende og høyt kvalifiserte kandidater har søkt på stillingen som operasjef. Dette sier noe om hvor attraktiv denne stillingen og kulturbyen Bergen er, også på et internasjonalt nivå, sier styreleder Harald Viktor Hove.

Totalt har 43 søkt jobben som operasjef i Bergen. Dette er et svært godt resultat for en topplederstilling innen kulturfeltet, hvor høy kompetanse på internasjonalt nivå er et krav.

OM STILLINGEN
BNO søker ny operasjef for et åremål på 5 år, med tiltredelse 1. januar 2021 og fullt repertoaransvar fra 1. juli samme år. BNOs målsetting for kommende sjefsperiode er å holde vedlike BNOs gode internasjonale posisjon, og samtidig styrke stillingen som et nasjonalt kompani bl.a. gjennom talentutvikling, økt turné- og formidlingsvirksomhet, og etablering av et nytt musikkteaterhus i Bergen.

Herunder ser BNO etter kandidater med bl.a. et bredt internasjonalt nettverk innen opera- og musikkfeltet. De siste 10 årene har Mary Miller bygget operaselskapet til en institusjon som blir lagt merke til også utenfor Norge.

–Jeg er sikker på at vi finner en spennende kandidat blant søkerne som kan ta over som operasjef, avslutter Hove.

 

18.12.18

Ragnheiður Skúladóttir ny direktør for Festspillene i Nord-Norge

Skuladottir i dag daglig leder for det islandske kompaniet for samtidsdans, Iceland Dance Company, og kunstnerisk leder av den internasjonale teaterfestivalen LÓKAL i Reykjavík.

Skúladóttir har gjennom en årrekke hatt en sterk arktisk tilstedeværelse, og har vært i Harstad i forbindelse med Festspillene både i 2016 og 2017 (Arctic Arts Summit). Hun er også tungt involvert i programmeringen av teater og dans i festivalen 2019.

Den nye direktøren regner med å starte i jobben fra mars 2019, slik at det blir en overlappingsperiode med Maria Utsi. Hun ser frem til å jobbe med en av Norges største festivaler.

– Jeg ser virkelig frem til å komme til Harstad for å jobbe med det dyktige teamet på Festspillene, en av Skandinavias største multidisiplinære kunstfestivaler. Den geografiske og geopolitiske plasseringen er svært tiltrekkende for meg; jeg har tidligere jobbet i nord og setter spesielt pris på den unike robustheten og likefremheten som hører med til å jobbe i nord. Festspillene har gjennomgått en viktig endringsprosess de siste årene under Maria Utsis ledelse – og jeg er begeistret over muligheten til å lede festivalen inn i en spennende fremtid, sier Skúladóttir.

Et islandsk stjerneskudd

Styreleder Jens Johan Hjort er strålende fornøyd med å få Skúladóttir som direktør for Festspillene:

– Festspillene har med dette fått et av de sterkeste navnene på den arktiske kunsthimmelen, med en imponerende kunstnerisk profil. Hennes arbeid innenfor det islandske scenekunstfeltet er betydelig. Ut over hennes bakgrunn som teatersjef, kunstnerisk leder og dekan på den islandske kunsthøyskolen har hun også vært en sentral drivkraft i etableringen av den første internasjonale scenekunstfestivalen på Island, LÓKAL. Med Ragnheiður har vi fått en sterk leder med erfaring både fra å produsere scenekunst og drive festival, og med et imponerende internasjonalt kontaktnett, sier Hjort.

Skúladóttir har store ambisjoner for sitt arbeid med Festspillene i Nord-Norge, og vil bygge videre på den tverrfaglige tilnærmingen festivalen er kjent for.

– Hver sommer er Festspillene en feiring av den beste og mest bemerkelsesverdige kunsten; en festival som er forpliktet til å produsere og presentere for publikum nytt arbeid innen musikk, teater, visuell kunst og dans. Jeg ønsker å bygge videre på de sterke båndene Festspillene har med den lokale og internasjonale musikkscenen og videreutvikle programmeringen av forestillinger som er forankret i teater, dans og visuell kunst. Jeg har stor tro på kunstens betydning og kraft og har derfor en særlig interesse for å koble sammen kunstdisiplinene. Dette vil være et stort fokus når det gjelder programmering av Festspillene, og noe som jeg allerede ser på for festivalen i 2020. Jeg vil også utforske ytterligere Festspillenes rolle utenfor selve festivaluken; hvordan vi kan starte og tilrettelegge for en blomstrende diskurs og kunstpraksis i regionen. Til slutt forblir målet å fortsette å bygge opp en internasjonalt og lokalt respektert kunstfestival som forbinder innbyggerne i regionen med resten av verden, sier Skúladóttir.

 

07.12.18

Birgitte Strid fortsetter på Nordland teater

Dette betyr at den sittende teatersjefen får forlenget sitt engasjement med to år etter inneværende periode som ender 2020, og medfører at Birgitte Strid blir teatersjef ut 2022.

«Det gleder oss å kunne forlenge kontrakten til teatersjef Birgitte Strid. Hun har gjort en meget solid jobb og hun har vår fulle tillit i fortsettelsen. Vi ser frem til flere spennende år med Birgitte i sjefsstolen.» Sier styreleder Magne Pettersen Gleinar.

Teatersjef Birgitte Strid gleder seg til å få fortsette og takker for tilliten.
«Jeg er veldig glad for denne forlengelsen, og har allerede fine tanker om godbiter jeg gleder meg til å la publikum få ta del i.» sier teatersjef Birgitte Strid.

Birgitte Strid har vært teatersjef på Nordland Teater siden 2013, og er inne i sin andre periode som teatersjef

21.11.18

Det Norske Solistkor får pris

Bach – The Motets kåres til «Årets album» av det franske musikkmagasinet Diapason

«Det er eventyrlig å få prisen for et album med musikk av Bach», sier Grete Pedersen, sjefsdirigent for Det Norske Solistkor. Norske Ensemble Allegria medvirker også på albumet.

Tirsdag 20. november mottar Solistkoret utmerkelsen Diapason d’Or de l’Année, eller Årets album, for sin tolkning av Bachs motetter på en prisutdeling i Paris. Plata ble utgitt på BIS Records i 2017, og er Pedersens sekstende utgivelse med Solistkoret.

I sin anmeldelse av Bach – The Motets sammenligner Diapason koret med verdensledende Bach-fortolkere som i en årrekke har spesialisert seg på musikken. Solistkoret er derimot kjent for å bevege seg mellom stilarter og tidsepoker. «Vi ble derfor litt ekstra overrasket denne gangen», forteller Pedersen i en pressemelding. Det er første gang et kor fra Norge mottar prisen.

Diapason d’Or
Hver måned velger Diapason ti klassiske utgivelser som tildeles Diapason D’or («den gylne stemmegaffel»). Hvert år nomineres 15 av de 110 D’or-albumene til den prestisjefylte Diapason d’Or de l’Année («årets gylne stemmegaffel»), som kan sammenlignes med Gramophone Award.

Solistkoret mottok Diapason D’or for sin innspilling av Bachs motetter i april i år. Det er første gang koret mottar Diapason d’Or de l’Année, og de er i godt selskap med andre utøvere som Leif Ove Andsnes og Truls Mørk.

Om Bach – The Motets, skriver magasinet: «En ’tour de force’ i farger, korklang og gjensidig tillit mellom Grete Pedersen og hennes Oslobaserte ensemble; deres versjon av de seks motettene innehar en poetisk dimensjon uten sidestykke» (Gaëtan Naulleau, Diapason).

«Solistkoret ønsker å være et av Europas ledende kammerkor, og vi håper dette kan være et viktig skritt på veien i vår internasjonale satsning», sier Ingvild Skaatan, daglig leder for Det Norske Solistkor.

21.09.18

Rolf Degerlund fortsetter på Beaivváš

På styremøtet 14.9.2018 ble det vedtatt at Rolf Degerlund får forlenget sitt åremål som teatersjef ved Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, og vil nå sitte som sjef ut 2023. Degerlund har hatt stillingen siden 1. januar 2016 da han overtok den fra Haukur J. Gunnarsson.

 

04.09.18

Norsk Skuespillerforbund med støtteerklæring til Norsk filmforbund

 

Norsk Skuespillerforbund vedtok i styremøte 3. september 2018 å støtte Norsk filmforbunds pågående streik. Vi støtter kravet om at det må innføres rimelige minstelønnssatser i tariffavtalen. 

At en tariffavtale ikke regulerer et så sentralt element i et arbeidsforhold som lønn, er i seg selv ganske spesielt, og det er særlig alvorlig at dette har vart i fem år, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund. 

20.08.18

Disse vil bli sjef for Den Nationale Scene 

Ved fristen 15. august var det kommet inn 11 søknader. 4 kvinner og 7 menn. 4 av disse er unntatt offentlighet. Tilsettingsutvalget er i dialog med kandidater både fra Norge og Norden.

– Teatersjefen er kunstnerisk og administrativt ansvarlig for DNS. Vår nye teatersjef skal lede den videre utviklingen av teatret, ha tydelige kunstneriske visjoner og gode lederegenskaper, sier styreleder Siren Sundland, som sammen med styrets tilsettingsutvalg og byrået Visindi nå skal i gang med intervjurundene av kandidatene.

Visindi går i gang med innledende intervjuer med de mest aktuelle kandidatene. Videre vil det gjennomføres en kandidatpresentasjon med tilsettingsutvalget. Etter dette gjennomfører Visindi fordypede intervjuer med finalistene før disse kommer til finalepresentasjon. Målet er at ny teatersjef skal være ansatt innen månedsskiftet september/oktober.

Navn Alder Poststed Stilling
Helge Jordal 72 Bergen Skuespiller
Mann
Mann
Vibeke Flesland Havre 44 Bergen Leder for VFH-produksjoner
Audny Chris Holsen 45 Oslo Regissør
(Lars Gunnar) Theodor Janson 48 Oslo Skuespiller/regissør
Johannes Joner 59 Oslo Skuespiller /regissør
Mann
Jeff Pedersen 40 Stongfjorden Frilans regissør
Hege Randi Tørressen 58 Fjellstrand Dramaturg
Kvinne

 

 

 

 

 

15.06.18

Danse- og filmfeltet inn i Balansekunststyret

– Vi er utrolig glade for å kunne ønske Thomas Talawa Prestø, Nina Maria Barbosa Blad og Miranda Moen velkommen inn i styret. Med deres verdifulle erfaring fra både dans, film og musikk kan Balansekunst nå i enda større grad være et samlende initiativ for hele kulturfeltet, sier Guro Kleveland, nylig gjenvalgt styreleder i Balansekunst.

Foreningen Balansekunst eksisterer for å initiere og fremme endring, og består av over 60 organisasjoner som sammen arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Initiativet springer ut fra musikkbransjen, som allerede i 2009 etablerte et nettverk for å få fortgang i likestillingsarbeidet.
– For å kunne være en troverdig aktør også utenfor musikkfeltet er det viktig å ha et bredere kulturliv representert i styret. At alle de tre nyvalgte styremedlemmene også har tidligere erfaring fra likestillingsarbeid gjør oss godt rustet til å fortsette Balansekunsts arbeid for å forhindre seksuell trakassering og diskriminering i kulturlivet, sier Kleveland.

De nye medlemmene i Balansekunst-styret er:

 • Thomas Talawa Prestø, kunstnerisk leder og grunnlegger av Tabanka Crew African Peoples Dance Ensemble. Thomas har tidligere vært leder for Afrikan Youth In Norway og rådgiver i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering
 • Nina Maria Barbosa Blad, produsent og daglig leder i produksjonsselskapet Barbosa Film. Nina er 2. kandidat for Feministisk Initiativ, og har i flere år jobbet aktivt for en mer mangfoldig og likestilt filmbransje.
 • Miranda Moen, masterstudent i likestilling og mangfold ved NTNU. Miranda skriver master om funksjonsnedsettelse i kulturlivet, og jobber også for AKKS Trondheim.
Øvrige styre- og varamedlemmer er:

 • Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen
 • Thomas Walle, seniorrådgiver ved Musea i Sogn og Fjordane
 • Andreas Gilhuus, daglig leder ved Bølgen Kulturhus
 • Rune Rebne, stipendiat og universitetslektor ved Norges musikkhøgskole
 • Eva Lien, festivalleder for Ladyfest Oslo

13.06.18

Skuespillerne Guri Johnson og Yngve Seterås er nye æresmedlemmer i Norsk Skuespillerforbund

 Yngve Seterås og Guri Johnson fikk tildelt utmerkelsen under Frilansprisen, som arrangeres av Norsk Skuespillersenter i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund og Nordic Black Theatre. Frilansprisen gikk til bevegelsen #stilleforopptak. De to nyutnevnte æresmedlemmene mottok utmerkelsen til stående applaus fra salen.

Guri Johnson og Yngve Seterås har gitt publikum et bredt spekter av gode rolletolkninger gjennom mange år som skuespillere. De er begge allsidige, hardtarbeidende skuespillere som står på for sine kolleger, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen».

Det er generalforsamlingen i Norsk Skuespillerforbund som utnevner æresmedlemmer, og som ordet tilsier, er det en ære å bli utpekt til dette av sine skuespillerkolleger. Johnson og Seterås har begge hatt tillitsverv i Norsk Skuespillerforbund.

Forbundsstyret har nytt godt av å ha solide støttespillere som Yngve og Guri, som har delt av sin kompetanse og sine erfaringer fra film-, tv- og teaterbransjen, sier Alfsen.

Guri Johnson er utdannet ved Statens teaterhøgskole 1984–1987, og har siden utdannelsen vært fast ansatt ved Hålogaland Teater og medvirket i en lang rekke produksjoner ved teatret.

 Johnson har blant annet spilt Laura i Glassmenasjeriet (1992), Johanna Isaksen i Isblomst (1994), tittelrollen i Mor Courage ved Tromsø Danseteater (1994), Rebekka West i Rosmersholm (1994), Gina i Vildanden (2001), Alice i Dødsdansen (2003), Helene Alving i Gjengangere (2006), Laura Kieler i Jeg er ikke Nora (2009), Indras datter i Et drømspill (2010) og Katrine Stockmann i En folkefiende(2011). I 2015 spilte hun monologen Et år med magiske tanka, og det samme året spilte hun Martha i Hvem er redd for Virginia Woolf? og i produksjonene 2 x Ibsen og Den sommeren pappa ble homo. De to siste årene har hun spilt i Hålogaland Teaters oppsetninger avTwigs – Hele hælvetes slekta (2017), Sønnen (2017) og Faren (2018).

Hun har også gjort seg bemerket i tv-serier som Offshore (1998), Himmelblå (2008), Elven (2017) og Monster (2017), og hun medvirket i filmene Piratene (1983) og Svidd neger (2003).

Guri Johnson har vært vararepresentant til styret i Norsk Skuespillerforbund fra 2004 til 2016.

Yngve Seterås er frilansskuespiller. Han spilte Vladimir i Optimistenes oppsetning av Mens vi venter på Godot (1986), og han har senere spilt i en rekke produksjoner både utenfor og innenfor institusjonsteatrene. Han har vært tilknyttet Nordahl Grieg Teateret, Cabaretgruppen Olê, Hordaland Teater, Bergen Familieteater, Bergen Prosjektteater og Sogn og Fjordane Teater. I 2003 spilte Seterås rollen som Oddvar i Det Norske Teatrets Bikubesong, som i 2013 turnerte med Riksteatret.

Ved Den Nationale Scene har Yngve Seterås blant annet spilt i Tartuffe (1997), Kejser og Galilæer (2000), Festen (2002), Pippi Langstrømpe (2004), Den stundesløse (2006), Folk og røvere i Kardemommeby (2009), Jan Herwitz (2009), Sånne som oss (2014) og Hellemyrsfolket (2014).

Seterås har medvirket i flere film- og tv-produksjoner – han har hatt roller i serien Aber Bergen (2016) og filmene Violent (2014) og En helt vanlig dag på jobben (2010). Han medvirket også i Radioteaterproduksjonen Varg Veum – Bitre blomster, i rollen som Harald Schrøder-Olsen.

Yngve Seterås har sittet i styret til Norsk Skuespillerforbund i ti år, fra 2006–2016.

11.06.18

ROSVOLL FORTSETTER SOM KUNSTNERISK LEDER VED DRAMATIKKENS HUS

Pressemelding, 11. juni 2018

Dramatikkens hus’ styre fornyer åremåls-kontrakten med kunstnerisk leder Line Rosvoll fra 2018-2022. Dramaturgene Kristina Kjeldsberg, Ole Johan Skjelbred, Mari Moen og Morten Cranner følger Rosvolls åremål i perioden.

-Jeg takker for tilliten og ser fram til å fortsette samarbeidet med teaterbransjen! Norsk dramatikk skal være et naturlig førstevalg for teaterbransjen og norsk dramatikk skal oppføres oftere enn norske klassikere og utenlandsk dramatikk. Slik er det ikke i dag, men vi er på riktig vei. Kunstnernes arbeid ved Dramatikkens hus fører til levedyktig dramatikk og det spilles stadig mer ny norsk dramatikk i Norge, Europa og på andre kontinenter. Vi er et lite land, men vi har, og skal fortsette å ha, dramatikere i verdensklasse. Dramatikere forandrer måten vi lager teater på, det er de som skulpturerer framtidens teater.

Styreleder Monica Boracco ved Dramatikkens hus:
– Line Rosvoll har ledet Dramatikkens hus med klok og stødig hånd i en periode med stor utvikling og omstilling. Styret er svært fornøyd med at hun takket ja til en ny periode som leder.

29.05.18

Knut Alfsen gjenvalgt som leder for skuespillerne

Pressemelding fra Norsk Skuespillerforbund: Forbundsleder Knut Alfsen fikk fornyet tillit fra medlemmene i Norsk Skuespillerforbund, og ble gjenvalgt som leder for tre nye år på forbundets generalforsamling.

Norsk Skuespillerforbund avholdt generalforsamling søndag 27. mai. Generalforsamlingen er Norsk Skuespillerforbunds høyeste organ, og bestod i år av 55 representanter fra forbundets 19 kretser (lokallag). Knut Alfsen ble gjenvalgt som leder for forbundet.

Takknemlig for tilliten fra medlemmene
Knut Alfsen ble først valgt som forbundsleder i 2015, etter å ha vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2011. Nå venter tre nye år som leder.

– Jeg er veldig takknemlig for at medlemmene gir meg fornyet tillit. Jeg gleder meg til å ta fatt på tre nye år med hardt, men viktig arbeid for skuespillerne, sier Knut Alfsen.

Hele styret fortsetter
Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge, og alle innstilte ble valgt ved akklamasjon. Anne E. Kokkinn fortsetter som nestleder for forbundet. Styremedlemmene Camilla Belsvik, Paul-Ottar Haga og Helga Guren ble gjenvalgt for en ny periode på to år.

– Det er gledelig at det hele det sittende styret ble gjenvalgt. Generalforsamlingen har vedtatt en ny handlingsplan som gjelder fram til 2022, og styrets oppgave blir nå å sørge for at vi om fire år har nådd målene vi har satt oss, sier Alfsen.

To av satsingsområdene for perioden er å sørge for trygge arbeidsforhold for alle skuespillere og mangfold i bransjen. Generalforsamlingen vedtok at forbundet skal arbeide for «moderat kvotering av kjønn og minoriteter i tildeling av filmstøtte og støtte til fri scenekunst.»

Viktig med kontinuitet
Valgkomiteen har bestått av Kjersti Elvik, Jon Bleiklie Devik og Ellen Horn. Horn har ledet komiteen, og orienterte generalforsamlingen om valgkomiteens arbeid og innstilling. De har gjort et grundig arbeid med å intervjue styremedlemmene og innhente forslag fra kretsene. Valgkomiteen bemerket at det er positivt at styret og ledelsen ønsker å fortsette, det er viktig med kontinuitet i forbundet.

Styret i Norsk Skuespillerforbund

 • Knut Alfsen (forbundsleder), gjenvalgt for tre år
 • Anne E. Kokkinn (nestleder), gjenvalgt for tre år
 • Camilla Belsvik, gjenvalgt for to år
 • Paul-Ottar Haga, gjenvalgt for to år
 • Helga Guren, gjenvalgt for to år
 • Ingvild Holthe Bygdnes, ikke på valg
 • Kristoffer Sagmo Aalberg, ikke på valg

Vararepresentanter til styret

 • Madeleine B. Nilsen, ikke på valg
 • Ingri Enger Damon, ikke på valg
 • Heidi Goldmann, ikke på valg
 • Jorunn Lullau, gjenvalgt for to år
 • Iselin Shumba, ny for to år

Norsk Skuespillerforbunds handlingsplan for 2019–2022

Om Norsk Skuespillerforbund:

 Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. Norsk Skuespillerforbund har over 1400 medlemmer.

Bilde fra forbundsleders takketale på generalforsamlingen ligger vedlagt. Andre bilder finnes på nettsidene våre.

SISTE SAKER