06.04.21

Søkere på stillingen som direktør i Danse- og teatersentrum

Birgitta Strobel, selvstendig næringsdrivende, Oslo
Unntatt offentlighet, K
Zina Zaveluela, prosjektassistent, Lysaker
Lisa Maria Lunden, danser og pedagog, Oslo
Maria Gavriilidou, scenetekniker, Oslo
Elin Høyholm, prosjektleder, Oslo
Jarl Flaaten Bjørk, kunstnerisk leder, Oslo
Oda Marita Netteland Norevik, korvakt, Oslo
Kim Erik Tolleshaug, daglig leder, Oslo
Christina Friis, nestleder, Oslo
Søknad trukket, Tønsberg
Unntatt offentlighet, K
Patrycja Jablonska, kreativ produsent, Oslo
Martin Flack
Unntatt offentlighet, K
Unntatt offentlighet, K

12.03.21

Markus Degerman og Heidi Marian Haraldsen. Foto: KHiO

Markus Degerman ny rektor på Kunsthøgskolen i Oslo

Degerman og Haraldsen var einaste kandidatpar.

Røystene fordelte seg slik:

Ja: 79,00 %
Nei: 21,00 %
Det var 52 blanke røyster.

Valdeltakinga var på 49,13 %. 806 personar var røysteføre. 396 deltok i valet og av desse røysta 52 blankt. 9 røyster vart avvist.

Markus Degerman
Markus Degerman er for tida fungerande rektor på KHiO. Han er i tillegg dekan ved avdeling kunst og handverk. Han starta opp som dekan 7. oktober 2019 i ei åresmålsstilling for fire år.

Markus Degerman har bakgrunn som kunstnar frå både visuell kunst og arkitektur. Han er utdanna ved Kungl. Konsthögskolan, Konstfack og Nyckelviksskolan i Stockholm og Konsthögskolan i Umeå. Til KHiO kom han frå stillinga som professor og instituttleiar for Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø.

Degerman har brei bakgrunn som kurator og utstillar og frå design, teori og undervisning. Som kunstnar har han arbeidd mykje med romleg design i ulike omgjevnader som offentlege rom, byrom og kunstinstitusjonar, mellom anna frå design og arkitektkontoret Uglycute i Stockholm.

Degerman er for tida ordførar i komiteen for kunstnarisk forsking ved Vetenskapsrådet i Sverige.

Heidi Marian Haraldsen
Heidi Marian Haraldsen er førsteamanuensis i pedagogikk og studieprogramansvarleg for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Ved KHiO har ho undervist og jobba med kunstpedagogikk, utdanningskvalitet, læremidlar i dans, og pedagogisk psykologi sidan 2008. Heidi er utdanna dansekunstnar med ein bachelor i dans frå Statens balletthøgskole (KHiO). Ho har 20 års profesjonell erfaring innan dans, først og fremst innan undervisning og koreografi og som grunnleggar av skolen Danseverket. Ho har også produsert og turnert for Den kulturelle skolesekken, jobba med dans for kamera, og gjennomført fleire kunstprosjekt ute i lokalsamfunn retta mot ulike målgrupper.

Ho har akademiske utdanning frå Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitet i Oslo med hovudfag i pedagogikk med avhandlinga «Det estetiske mennesket – betingelser for en mer estetisk pedagogikk».

Heidi gjennomførte ein doktorgrad om talentutvikling i utøvande kunst og idrett ved Noregs idrettshøgskole 2015-2019, der ho forska på kva betydning individuelle og kontekstuelle faktorar har for utøvarars motivasjon, prestasjon og psykiske helse. I dag er ho aktiv i forskingsprosjektet REDE (Resilience and Ethics in Dance Education) med fleire pågåande studiar.
Heidi Haraldsen er medlem av styret på KHiO, vald som representant av fagleg personale.

Valperiode for to år
Rektor Markus Degerman og prorektor Heidi Marian Haraldsen er valt for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2023. Våren 2019 blei Måns Wrange valt til ny rektor ved KHiO frå 1. august 2019 til 31. juli 2023, saman med Anne-Linn Akselsen som prorektor. Ettersom Måns Wrange sa opp og gjekk av som rektor halvvegs i perioden på fire år, lyste KHiO ut nytt rektorvalg våren 2021 for resten av valperioden.

01.03.21

Stine Sørlie og Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen

NRKs musikkprofil klages inn for Kringkastingsrådet

NRK har i det siste møtt massiv kritikk for sin kultur- og musikkdekning fra mange ulike hold, blant annet her på Scenekunst, i Ballade, Klassekampen og Morgenbladet. Kritikken har i hovedsak dreid seg om at «kulturkanalen» NRK P2 har fått et mer tabloid og kjendistungt uttrykk, at NRKs musikkprofil stadig blir smalere og inkluderer færre og færre sjangre, og at særlig dekningen av klassisk musikk er systematisk bygget ned over tid.

Norsk Komponistforening (NKF) er en av aktørene som har jobbet lenge med dette. De skriver i en pressemelding at «musikk som kunstform i stor grad [er] blitt borte fra NRK, noe som særlig rammer bredden av den norske musikken. I tillegg er den redaksjonelle musikkdekningen nesten fraværende».

Styreleder og nestleder i NKF, Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie, etterlyser «en politisk diskusjon om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kulturen og musikken». Karlstrøm hevder de har vært gjennom en «runddans mellom NRK, Kulturdepartementet og Medietilsynet, hvor ingen tar ansvar, men i stedet peker på hverandre».

NKFs kritikk oppsummeres i tre punkter:

 • NRK står ikke for bredde og mangfold i musikken
 • Norske opphavere får ikke spillerom
 • Redaksjonelt innhold om musikk er blitt borte

Klagen er omfattende og dokumenterer massiv kritikk fra en rekke aktører i og utenfor kulturfeltet gjennom mange år. Den kan leses i sin helhet på Komponistforeningens nettsider.

18.02.21

Bilde av nødsikring av Nationaltheatret så bygningsmasse ikke skal falle ned på forbipasserende. Foto: Øyvind Eide

Nationaltheatret får penger til midlertidig hovedscene

– Vi er lettet og glade for at regjeringen sikrer en midlertidig hovedscene mens Nationaltheatret rehabiliteres. Nå skal vi, i samarbeid med Kulturdepartementet, finne en egnet tomt til et midlertidig teaterbygg, sier teatersjef Kristian Seltun.

– Dette er en stor og viktig nyhet for norsk teater. Publikum og medarbeidere kan puste lettet ut: Hovedscenen på Nationaltheatret er sikret i perioden da teaterbygget skal rehabiliteres og teatervirksomheten flytte ut.

Det sier teatersjef Kristian Seltun om at regjeringen vil bruke 20 millioner kroner årlig til midlertidig drift på Nationaltheatret mens hovedhuset får en nødvendig rehabilitering og modernisering.

Det betyr at teatersjefen, sammen med styret og medarbeidere, nå kan realisere det de har skissert som den beste løsningen for å opprettholde teaterproduksjon og publikumstilbud i de fem til seks årene rehabiliteringen av teaterbygget på Johanne Dybwads plass varer:

– Vi kan sette opp en midlertidig hovedscene, etter modell fra flere rehabiliteringsprosesser ved europeiske teaterhus. Dette vil være et modulbasert bygg som enkelt settes opp, og som kan tas ned og gjenbrukes senere. Det er en rimelig og god løsning, som også viste seg å være det eneste realistiske alternativet for å opprettholde driften på Nationaltheatret i årene som kommer. Jeg er svært glad for at kulturminister Abid Raja og regjeringen har kommet oss i møte, sier Seltun.

– Avgjørende å finne en egnet tomt

Det som blir viktig nå, er at Nationaltheatret i samarbeid med Kulturdepartementet finner en egnet tomt der en midlertidig hovedscene kan settes opp.

– For at samfunnet skal få mest mulig igjen for investeringen i midlertidig drift, må beliggenheten egne seg for et stort teater med publikum fra fjern og nær: Tomta bør være lett tilgjengelig for publikum, den må være sentralt plassert i Oslo og ligge nær knutepunkt for kollektivtrafikk. Dette er noe Abid Raja også legger vekt på, så det lover godt, sier Seltun.

Midlertidig hovedscene høsten 2022

Etter planen flytter Nationaltheatret ut av hovedhuset i løpet av høsten 2021. Fra 2022 begynner den omfattende rehabiliteringen av det ikoniske teaterbygget – som skal åpne dørene for publikum i 2026.

I mellomtiden skal Nationaltheatret fortsette å utvikle og spille teater på Torshovteatret, mens Kanonhallen på Løren blir en erstatning for Amfiscenen – begge er mellomstore scener.

Det har lenge vært usikkert hvordan den største scenen, Hovedscenen, skal erstattes. Uten en ekstrabevilgning til midlertidig drift, ville det ikke vært mulig å erstatte denne scenen, som står for 70 prosent av publikumsbesøk, egeninntekter og ressursbruk. Det ville ført til et kraftig fall i kunstnerisk aktivitet, publikumstilbud og inntjening. En større nedbemanning ville også bli en konsekvens.

– Derfor er denne nyheten så avgjørende. Den kom sent, men den kom godt, under et år før vi flytter ut av hovedbygget, sier Seltun, som håper å ha klar en midlertidig hovedscene til åpningen av Ibsenfestivalen i september 2022.

– Kunstnerisk ledende under rehabiliteringen

Også Merete Smith, styreleder ved Nationaltheatret, er tilfreds:

– Dette er vi kjempeglade for. Nå får Nationaltheatret mulighet til å opprettholde høy aktivitet og være en kunstnerisk ledende teaterinstitusjon med et stort publikum, også i årene utenfor det tradisjonsrike teaterhuset.

For en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner i året, i perioden rehabiliteringen varer, vil det være mulig å sette opp og drifte en midlertidig hovedscene. Utgifter til tomteleie vil komme i tillegg. En noe redusert aktivitet, tilsvarende en hovedsceneproduksjon i året, og en mindre nedbemanning basert på naturlig avgang, ligger til grunn for anslaget.

12.02.21

Astrid Kvalbein. Foto: NMH

Astrid Kvalbein ny rektor på Norges Musikkhøgskole

Astrid Kvalbein er songar og i dag tilsett som forskar og prosjektleiar for NMHs historieprosjekt. Eyolf Dale er jazzpianist og studieleiar for dei utøvande jazzstudia. Då Astrid og Eyolf gjekk til val hadde dei med to viserektorar; Sidsel Karlsen, viserektor for forsking og utvekling, og Gunnar Flagstad, viserektor for utdanning.

Astrid Kvalbein fortel at ho blei både letta og overvelda då resultatet var klart:

– Eg er óg glad for å kunne tenkje på noko anna enn valkamp i vekene som kjem. Og sjølvsagt: utruleg audmjuk og stolt av å ha fått denne tilliten frå folk på NMH. Eg skal gjere mitt beste!

Astrid Kvalbein har òg tidvis vore skribent for Scenekunst.no, og ho har skrive fleire tekster om klassisk musikk og opera.

 

 

15.12.20

Stutzmann forlenger engasjementet med Kristiansand Symfoniorkester

Sjefdirigenten har jobbet med orkesteret siden 2018, og ble raskt en favoritt hos anmeldere og orkesterets stadig økende publikum. Stutzmanns kontrakt skulle opprinnelig gått ut sommeren 2021, men er nå forlenget frem til 2023.

– Dette er den beste julegaven vi kunne gitt til både publikum og oss selv. Orkesteret har tatt store steg sammen med Nathalie de siste årene, og at det at hun forlenger betyr at hun ser potensialet vi har sammen. Det er stort, sier Geir Rebbestad, direktør i KSO. Også hovedpersonen selv er glad for forlengelsen av samarbeidet.

– Dette er min norske familie. Orkesteret er ungt og lærevillig, og jeg ser frem til flere år sammen med musikerne. Det gir oss mulighet til å tenke langsiktig, og det er en stor fordel når man vil noe med et orkester, sier hun.

Nathalie Stutzmann ble forrige uke utnevnt som første gjestedirigent i det prestisjetunge amerikanske orkesteret, Philadelphia Orchestra. Nylige høydepunkter for Nathalie inkluderer konserter med Los Angeles Philharmonic, London Symphony Orchestra, Bamberger Symphoniker, Seattle Symphony, Gothenburg Symphony og Rotterdam Philharmonic. I de kommende månedene returnerer hun også til Royal Stockholm Philharmonic, Atlanta Symphony Orchestra og debuterer med Metropolitan Opera.

01.09.20

Bilde fra forestillingen Fabelflakseren på Unge Viken teater av Giert Werring. Manus og visuell design Tiril Valeur

Søkerliste til stillingen som teatersjef Unge Viken Teater

Nåværende teatersjef på Unge Viken Teater, Bo Anders Sundstedt, ble tidligere i år ansatt som teatersjef på Teater Ibsen. Nå leter teatret etter han etterfølger. Unge Viken Teater het før Akershus Teater og holder til i Lillestrøm. De lager teater for barn og unge og er et turnéteater som nå turnerer hele Viken.

1

Trukket

2

Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen

37

Oslo

Skuespiller/teaterlærer

3

Teresa Ariosto

53

Højbjerg

JuSTart – Dadadans

4

Geir Bergersen

55

Sandefjord

Produsent

5

Herman Bernhoft

39

Oslo

Skuespiller og dramatiker

6

Trukket

7

Gunhild Bjørnsgaard

54

Oslo

Koreograf og prosjektleder

8

Kenneth Christopher Dypvik-Simonsen

39

Stabekk

Teateregissør

9

Dorina Eldøy-Iversen

41

Sandefjord

Skuespiller/sanger/produsent

10

Robin A. Eriksen

32

Oslo

Frilans regissør + pedagog

11

Emilie Evjen Berg

27

Klavestadhaugen

Dramapedagog

12

Betine Fiskaa Johannessen

36

Oslo

Daglig leder

13

Trukket

14

Hauk Heyerdahl

49

Oslo

Skuespiller

15

Charlotte Hukvari

45

Oslo

Selvstendig næringsdrivende

16

Elin Høyholm

47

Oslo

Leder Sprang Landsdelsscene

17

Hedda Kirkhus

27

Nesodden

Koordinator og prosjektleder

18

Kvinne

47

19

Mann

59

20

Zezé Kolstad

41

Oslo

Selvstendig næringsdrivende

21

Linn Meyer Kongshavn

42

Oslo

Kunstnerisk og daglig leder

22

Trukket

23

Adam Levine

55

Oslo

Frilans: regissør, dramatiker

24

Ingvild Marie Lien

43

Oslo

Skuespiller, regissør, dramatiker, koreograf, produsent og daglig leder i scenekunstorganisasjon

25

Trukket

26

Gro Malones

50

Oslo

Arbeidssøkende

27

Trukket

28

Trukket

29

Bjørn Andreras Ovesen

47

Lom

Daglig leder

30

Kari Ramnefjell

48

Kolsås

Daglig leder, skuespiller

31

Kira Juliane Senkpiel

32

Oslo

Produsent med programansvar

32

Thea Elisabeth Skallevold

34

Tranby

Skuespiller, produsent m.mer

33

Frida Skinner

28

Oslo

Produsent/produksjonsleder

34

Andrea Skotland

31

Oslo

Scenekunstprodusent, dramaturg

35

Trukket

36

Marianne Sævig

38

Oslo

Dramaturg/kunstnerisk ledelse

37

Lina Teir

38

Oslo

Kunstnerisk leder

38

Jon Tombre

56

Oslo

Frilans scenekunstner

39

Andreas Tønnesland

31

Trondheim

Skuespiller

40

Toni Usman

55

Oslo

Frilanser (scenekunstner)

41

Torgunn Wold

44

Ås

Frilans scenekunstner

42

Louise Grimstad Waarli

30

Oslo

Fagavdelingleder for vertskap

43

Trukket

44

Lena Østby

47

Bjørkelangen

Arbeidssøkende

18.06.20

Internasjonal nominasjon til BFO: Orchestra of the Year

Gramophone Classical Music Awards har nominert Bergen Filharmoniske Orkester til Orchestra of the Year Award, i følge en pressemelding fra orkesteret før helgen.

Ti orkestre fra hele verden er nominert til prisen, som kan sees som den klassiske plateindustriens svar på Grammy-prisen. Blant dem er symfoniorkesteret i BBC i Storbritannia og Los Angeles Symphony Orchestra. Bergen Filharmoniske Orkester er det eneste nordiske orkesteret på listen.

Prisen skal gå til et orkester  som har produsert viktige og betydningsfulle innspillinger av klassisk musikk i løpet av det siste året,  som over tid har holdt høy kunstnerisk kvalitet både musikalsk og kreativt. Prisen deles ut under Gramophone Awards i London 6. oktober.

«Nominasjonen leser jeg som resultat av hardt arbeid og målrettet innsats med utgangspunkt i en strategisk satsning på internasjonalisering, men også som resultat av vårt bevisste, åpne samspill med publikum og samfunnet rundt oss i Bergen og Vestland, sier orkesterets direktør Bernt Bauge i pressemeldingen. Han fremhever også orkesterets arbeid med talentutvikling og den digitale satsningen på strømmetjenesten Bergenphilive og understreker at nominasjonen er et resultat av hele organisasjonens innsats, fra orkester og sjefdirigent til administrasjon og støtteapparat i Musikkselskapet Harmonien.

I løpet av 2019 og så langt i 2020 har Bergen Filharmoniske Orkester publisert syv innspillinger på etikettene Chandos, BIS og Simax, med musikk av Bartók, Brahms, Schönberg, Bruckner, Holst, Elgar, Hvoslef og Arnold. I september kommer en innspilling av Benjamin Brittens opera Peter Grimes.

Prisen Orchestra of the Year blir utdelt til det orkesteret som får flest stemmer fra publikum. Stemmegivningen starter 12. juni og avsluttes 7. september på Gramophones hjemmeside.

Gramophone arrangerer også en ti dagers festival i sommer der hvert nominerte orkester gir en konsert.

08.06.20

Cathrine Winnes ny leder for Båstad kammarmusikfestival

Den norske dirigenten Cathrine Winnes blir ny kunstnerisk leder for Båstad kammarmusikfestival i Skåne i Sverige, i følge en pressemelding fra festivalen. Winnes skal i første omgang lede festivalen til 2023.

Winnes er fra før kunstnerisk leder for orkesteret Blåsarsymfonikerna i Stockholm. Hun dirigerer jevnlig symfoniorkestre i Norge og Sverige og skal blant annet dirigere priskonserten under utdelingen av Nordisk råds priser i Sverige til høsten.

I 2019 hadde Cathrine Winnes ideen til og var programleder for TV-dokumentarserien «She Composes Like a Man», der hun hentet fram musikk av kvinnelige komponister og framførte den med symfoniorkesteret i Sveriges Radio. Serien er produsert for svensk TV av det norske produksjonsselskapet Peiling. Den ble nominert til Rose d’Or, den europeiske kringkastingsunionens pris for beste fjernsynsprogram, i 2019.

– Jeg er svært stolt og glad over å bli gitt denne tilliten. Kammermusikken favner så mye fantastisk repertoar, og er samtidig en sosial og nær arena der samspillet mellom musikere og publikum blir ekstra tydelig, uttaler Winnes i pressemeldingen.

22.04.20

Foto: Teater Ibsen

Søkere til stillingen som teatersjef på Teater Ibsen

I februar i år ble det klart at teatersjef Thomas Bye gir seg etter seks år i stillingen som teatersjef.

– Jeg har valgt å ikke søke om en ny forlengelse av åremålet mitt. Etter seks år i stillingen som teatersjef er det på tide å la teatret fornye seg. Jeg ville heller gått av enn å la teatret stagnere, uttalte han den gang.

Teater Ibsen har siden kunngjøringen vært på jakt etter hans arvtaker.

Nå har de kommet et steg videre. Totalt har 25 personer søkt på sjefsstillingen. Av dem er 5 kvinner og 20 menn.

– Styret regner med å holde fremdriften for tilsettelse i henhold til det som har vært planlagt tross de spesielle tidene vi står oppe i, sier administrerende direktør Christin Norrmann.

Første intervjurunde ble gjennomført uka etter påske og vil fortsette som planlagt utover våren.

Her er søkerlisten:

 1. Unntatt offentlighenten, mann, 59
 2. Heiki Riipinen, 30, Frilans scenekunstner
 3. Adam Levine, 55, Selvstendig næringsdrivende
 4. Ketil Kolstad, 45, Frilans skuespiller og dramatiker
 5. Unntatt offentligheten, mann, 59
 6. Olav Torbjørn Skare, 53, dramaturg ved Nationaltheatret
 7. Unntatt offentligheten, kvinne, 59
 8. Elin Høyholm, leder ny nasjonal scene for dans i Hallingdal, 47
 9. Simone Thiis, 49, regissør og skuespiller
 10. Henrik Bøe Larsen, 37, frilans skuespiller og regissør
 11. Hadle Reisæter, 32, skuespiller, produsent, dramatiker
 12. Thor Ragnar Hansen, 53, frilans/selvstendig næringsdrivende
 13. Mohamed Omar, 25, nyutdannet
 14. Gard Bjørnstjerne Eidsvold, 54, regissør, produsent, skuespiller
 15. Kristina Kjeldsberg, 47, dramaturg, regissør ved Dramatikkens hus
 16. Kim-Runar Klodiussen, 27, skuespillerstudent
 17. Lillian Bikset, teaterkritiker, oversetter, skribent
 18. Sigmund R. Widerberg, 29
 19. Sverre Sønderland, 36, frilanser
 20. Unntatt offentligheten, mann, 71
 21. Terje Skonseng Naudeer, instruktør
 22. Terje Tveit, 51, frilans teaterinstruktør/kunstnerisk leder
 23. Åsmund-Brede Eike, 49, skuespiler
 24. Jonatan Filip Lindtein, 38, skuespiller
 25. Simon Lay, 55, frilans instruktør

03.10.19

Mattias Andersson. Foto: Ola Kjerbye

Mattias Andersson ny teatersjef på Dramaten

Dette skriver Dramaten selv om ansettelsen:

– Efter en gedigen rekryteringsprocess har vi idag utsett Mattias Andersson till teaterchef. Jag är väldigt glad att Mattias har valt att tacka ja. Han är en erkänd dramatiker, hyllad regissör och står för ett modernt ledarskap. Han har en stark och god relation till Dramaten och har intressanta tankar om hur Dramatens repertoar ska utvecklas framåt.
Dramaten får nu med Mattias Andersson som teaterchef och konstnärlig ledare och Maria Groop Russel som VD ett dynamiskt ledarteam som tillsammans får uppdraget att utveckla Dramaten vidare, säger Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande Dramaten.

– En otroligt stor utmaning och inspirerande uppgift att få bli Teaterchef och konstnärlig ledare för Sveriges nationalscen för teaterkonst. Jag ser fram emot att arbeta med alla de extremt kompetenta medarbetarna på Dramaten och tillsammans försöka skapa relevant, attraktiv och häpnadsväckande scenkonst för vår samtid. Jag tror att den nya konstruktionen med uppdelningen mellan VD och konstnärlig ledare är utmärkt för mig att få rätt fokus och kunna ta teaterkonsten på Sveriges främsta scen vidare in i 2020-talet, säger Mattias Andersson, tillträdande teaterchef Dramaten.

– Jag ser med förväntan fram emot att få arbeta med Mattias. Uppdraget, att utveckla förutsättningen för teaterkonsten, för konstnärer, andra team och medarbetare på Dramaten och publiken, är angeläget, utmanande och viktigt, säger Maria Groop Russel, VD Dramaten.

Mattias Andersson är idag konstnärlig ledare på Backa Teater i Göteborg och en av Sveriges mest hyllade regissörer och dramatiker. Mattias är utbildad skådespelare och hans pjäser har spelats både i Sverige och Europa.

Mattias Andersson kommer under hösten som planerat regissera pjäsen Determinism som går upp på Dramatens lilla scen den 18 januari 2020  innan han tillträder som ny teaterchef 1 mars 2020.

Om Mattias Andersson
Mattias Andersson är dramatiker, regissör och idag konstnärlig ledare för Backa Teater i Göteborg. Hans uppsättningar har kritikerrosats och spelats på flera svenska såväl som internationella teaterscener. Han har fått ett flertal priser, bland annat Svenska Dagbladets Thaliapris, Expressens Teaterpris, internationella Prix d’Assitej och Svenska Teaterkritikers pris. På Dramaten har han varit en uppskattad regissör och bland annat har hans föreställningar The Mental States of Sweden, Idioten och Uppenbarelsen fått lovord från såväl publik som teaterkritiker. Mattias Andersson är född 1969 i Göteborg. Fullständig verkslista finns på www.mattiasdrama.se

02.10.19

Søkjarliste til stillinga som teatersjef på Sogn og Fjordane Teater.

11 personar har søkt stillinga som teatersjef. Søkjarlista består av 4 kvinner og 7 menn, og 2 av desse er unnateke offentlegheita.

Søkjarane til stillinga som teatersjef:

Bjørnsgaard, Gunhild (53) Oslo, Co-programmerar/prosjektleiar

Vik, Idun (34) Bergen, Frilans regissør/skodespelar

Valiente Marcelino, Martin (55) Oslo, Frilans sceneinstruktør/skodespelar

Lundsholt, Cecilie (38) Frilans produsent/dramatikar

Pedersen, Jeff (41) Stongfjorden, Frilans regissør

Ulsberg Brager, Øystein (36) Oslo,  Dramaturg åremål og frilans regissør

Wergeland, Eliane (30) Oslo,  Arenaleiar og partnaransvarleg

Ristesund, Stig Andre (49) Oslo, Biletkunstnar/rekvisitør

Selvik, Espen (60) Oslo,  Prosjektleiar/kulturskribent

Mann, Unnateke offentlegheit

Mann, Unnateke offentlegheit

Om søkjarlista seier styreleiar Rasmus Mo ved Sogn og Fjordane Teater

– Vi er glade for å sjå fleire sterke kandidatar til teatersjefstillinga. Ei sterk søkjarliste betyr mykje for teateret og syner at vi er relevante og attraktive.

28.06.19

Eivind Gullberg Jensen

Eivind Gullberg Jensen ny operasjef i Bergen

–Det var et imponerende utvalg kandidater som meldte sin interesse for operasjef-stillingen. Men etter en omfattende rekrutteringsprosess var Eivind Gullberg Jensen det opplaget valg, sier styreleder i Bergen Nasjonale Opera, Harald Victor Hove.

–Som ny operasjef er Eivind Gullberg Jensen et lykketreff. Han er en etterspurt dirigent i den internasjonale musikkverden, like fortrolig med det moderne som det klassiske repertoaret, og har gjennom hele sin karriere også hatt regelmessige oppdrag ved ledende operakompanier verden over. I tillegg til solid kunstneriske forankring, vil han som vestlending og bosatt i Bergen kunne bygge videre på den sterke posisjon BNO har vunnet seg både nasjonalt og internasjonalt.

Ønsker seg et nytt operahus
Eivind Gullberg Jensen har hatt en omfattende internasjonal karriere siden 2002 og dirigert ved mange anerkjente orkestre, herunder som sjefsdirigent for NDR Radiophilharmonie. Gullberg Jensen har gjestedirigert ved store operahus i Europa og Japan. I Bergen har han dirigert Bergen Filharmoniske Orkester regelmessig siden 2001 og deltatt på Festspillene flere ganger, sist ved åpningen i 2019.

–Det er ei stor gleda for meg å meddela at eg frå 2021 skal gjera ein innsats for operakunsten i min heimby Bergen. Opera er på mange måtar den ultimate kunstform, der musikk, teater, dans og visuell kunst, kulminerer i noko enno større – eg ser fram til å fortsetja det framifrå arbeidet som er lagt ned av BNO og Mary Miller dei siste åra, for å overbevisa publikum på Vestlandet om nettopp dette. I tillegg til å leia BNO kunstnerisk, vert ei av mine viktigste oppgåver å delta i arbeidet med å overbevisa politikarar nasjonalt og regionalt, om at Vestlandet treng eit ordentleg operahus. Dette er ei oppgåva eg med største gleda tar fatt på umiddelbart, sier påtroppende operasjef Gullberg Jensen.

Bergen Nasjonale Opera er Norges største opera utenfor hovedstaden. BNO setter opp store operaproduksjoner og konserter i Grieghallen i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester, samt operaaktiviteter på andre arenaer i Bergen og på Vestlandet. Sittende operasjef Mary Miller har hatt to perioder som operasjef i Bergen når hun går av.

 

05.06.19

Nytt kull husdramatikere ved Dramatikkens hus

Dette er det fjerde kullet på Dramatikkens hus siden ordningen startet i 2014. En husdramatiker får teaterfaglige ressurser og prøverom i to år, samt et stipend på kr 220.000.

Husdramatikere 2020-2021:

Ibrahim Fazlic har skrevet og framført tre scenetekster blant annet på Teaterhuset Avant Garden. I juni har han urpremiere på En Muslimsk Afro-Joik på Svensk i Norge under Festspillene i Nord-Norge, der han er årets Ung-kunstner. Fazlic ble nominert til Æddaprisen i 2012 som sesongens dramatikerdebutant.

Monica Isakstuen har skrevet dramatikk, romaner og diktsamlinger. SE PÅ MEG NÅR JEG SNAKKER TIL DEG har urpremiere på Rogaland Teater høsten 2019, og er oversatt til flere språk. Hun er aktuell med monologen spark * joy på Kilden Teater og Konserthus. I 2016 mottok Isakstuen Brageprisen for romanen Vær snill med dyrene.
http://isakstuen.no/

Birgitte Larsen har skrevet dramatikk og filmmanus. Larsen blir oppført på Norsk Dramatikkfestival 2019 med Rådyret på den andre siden av elvaPoint of You ble skrevet sammen med flere, oppført på Nationaltheatret og turnerte i Israel og Palestina. Larsen er tilknyttet Nationaltheatret som skuespiller.

Arne Lygre har skrevet dramatikk, romaner og én novellesamling, som han mottok Brageprisen for i 2004. Lygre er en av Norges mest spilte dramatikere. Stykkene hans er oversatt til tjue språk og iscenesatt på teatre over hele verden. Han mottok Den nasjonale Ibsenprisen 2013 for Jeg forsvinner og Heddaprisen 2017 for La deg være.

Janne-Camilla Lyster har skrevet dramatikk, lyrikk, prosa og sceniske tekster for dans. Arbeidene er vist i Norge og i utlandet. Herostratos – eit scenepartitur hadde urpremiere på Det Norske Teatret høsten 2017. Lyster er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans, der hun høsten 2019 avslutter sin doktorgrad Koreografisk poesi: Utvikling av litterære partiturer for dans.

https://www.jannecamillalyster.no/

Kathrine Nedrejord har skrevet dramatikk og romaner. Hun debuterte med Brent jord på Norsk Dramatikkfestival i 2015 og ble nominert til Den nasjonale Ibsenprisen året etter. I 2018 mottok hun Havmannprisen for romanen ForvandlingaHuman Zoo har urpremiere på Nationaltheatret/Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš høsten 2019. Nedrejord er for tiden husdramatiker ved Nationaltheatret.
Foto: Kari Live Rønningen
https://kathrinenedrejord.com/no/

Jonas Corell Petersen er regissør med utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han iscenesetter egne og andres tekster. Trilogien Vi tygger på tidens knoklerØy og Arbeidstittel: Savnet fellesskap ble oppført på Nationaltheatret.

Vibeke Tandberg har skrevet dramatikk, filmmanus, performative tekster til ulike kunstprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Hun debuterte i 2012 med romanen Bejing Duck, og har siden gitt ut tre romaner. Hun er aktuell med en essaysamling til høsten.

Eirik Stubø blir husregissør på Det Norske Teatret

Teatersjef Erik Ulfsby er svært glad for å ha engasjert den ettertrakta teaterleiaren og regissøren, og ser fram til å knytte han tettare til Det Norske Teatret. I perioden 2021-25 vil Stubø vere knytt til teateret som ein av fire husregissørar, saman med Johannes Holmen Dahl, Kjersti Horn og Peer Perez Øian.

– Eirik Stubø er ein sterk regissør av internasjonalt format. Eg er glad og stolt over at han har takka ja til å vere med å prege scenekunsten ved Det Norske Teatret ut min periode som teatersjef.

Eirik Stubø er også glad for engasjementet. Han har følgd teaterets kunstnarlege utvikling gjennom dei siste åra.

– Eg ser fram til å kunne vere med på å bringe Erik Ulfsbys prosjekt vidare. Det blir kjekt å kunne arbeidde langsiktig ved Det Norske Teatret, eit teater eg kjenner godt frå tidlegare produksjonar, seier Stubø. – Eg har gode minne frå teateret og har med nysgjerrigheit følgd den positive veksten dei har opplevd dei seinare åra. Det er eit fantastisk ensemble, og eit godt og kreativ arbeidsmiljø eg no blir del av.

SISTE SAKER