22.02.18

De nominerte til den nasjonale Ibsenprisen er klare

Bak de tre nominerte scenetekstene står tre formsterke dramatikere hvis dramatiske forfatterskap har utviklet seg og modnet over flere år. Tekstene utmerker seg på ulikt vis, men et fellestrekk ved dem er at de alle er svært godt dramaturgisk konstruert og utviser en særpreget språklig og teatral bevissthet.
De nominerte er:

Å telle til null av Kristofer Blindheim Grønskag

Solveigs 2.sang av Malmfrid H Hallum

Korps av Knut Nærum
Årets jury har bestått av:

Njål Helge Mjøs, (leder av juryen) Norsk dramaturgforum

Karen Frøsland Nystøyl , Norsk kritikerlag

Anne-Karen Hytten, Norsk Sceneinstruktørforening:

Erik Schøyen, Norsk teaterlederforum

Gianluca Iumiento, KHIO

Thomas Bye, Teater Ibsen

Vinneren blir offentliggjort under en festkveld på Ibsenhuset i Skien, onsdag 21. mars.

06.02.18

Har du en produksjon for barn eller ungdom? Vil du spille den i et telt i Oslo sentrum?

Sommeren 2018 tilbyr Scenekunstbruket og Kloden en uke med teater og dans fra de beste scenekunstkompaniene i Norge i hjertet av Oslo. Visningsarenaen er et telt på plassen foran Nationaltheatret, og arrangementet gjennomføres i samarbeid med teaterfestivalen Heddadagene. Kloden planlegger å fortsette med årlige sommervisninger heretter.

Vi inviterer derfor til en open call, og vi vil høre fra scenekunstnere fra hele Norge!

  • Spilleperiode: 8.6 – 16.6.2018
  • Det legges opp til at hvert kompani spiller én til tre dager i denne perioden
  • Tekniske forhold:
    • Ettersom forestillingene vises i telt, kan ikke scenemålet overstige 7 x 7 meter.
    • Det vil også være noen begrensninger i forhold punktfester i rigg (tissue etc.)

Send informasjon om forestillingen og videolink til post@kloden.no innen 15. februar 2018

Kloden blir den nasjonale scenen for barn og unge, og et knutepunkt for kunstnere og alle andre som brenner for scenekunsten. Mens vi bygger Kloden vil vår aktivitet foregå både i byrommet, og i samarbeid med teaterhus i Oslo og over hele landet. Kloden AS eies av Norsk scenekunstbruk, og har driftsstøtte fra Oslo Kommune.

11.01.18

Søknadsfrist Scenekunst+ 1. februar

Har du et prosjekt på gang? Da kan du søke støtte via Scenekunst+

1. februar deler Oslo teatersenter ut 500 timer i sine øvingslokaler.

I tillegg kan du søke om støtte til manuskonsultasjon og hjelp til søknadsskriving.

“Scenekunst+ er Oslo teatersenters nettverk for frie og frivillige scenekunstnere. Vi ønsker å hjelpe grupper som mottar lite eller ingen økonomisk støtte, og gir derfor grupper i nettverket Scenekunst+ muligheten til å søke støtte til sine produksjoner/prosjekter.”

Klikk her for å søke støtte.

09.01.18

Rekordår for Det Norske Teatret

I ein pressemelding frå Det Norske Teatret heiter det at dei har hatt rekordhøge publikumstal i 2017:

“2017 er med god margin det beste året i Det Norske Teatrets over hundreårige historie. 265 483 publikummarar oppsøkte Det Norske Teatret i fjor. Førre toppår var tilbake i 1992 da drygt 232 000 besøkande var innom dørene her.

Det Norske Teatret har hatt ein eventyrleg suksess med The Book of Mormon, som er sett av 53 375 i 2017. Det ekstra gledelege er at det totale publikumstalet viser at over 200 000 fann fram til alt det andre teateret har å by på i repertoaret. Inntektene er også rekordhøge og teateret kan notere seg for over 70 millionar kroner i eigeninntekter.

– Det Norske Teatret er eit teater med fagleg stoltheit og stor kreativitet i alle avdelingar på alle nivå. Dette får vi utteljing for gjennom eit attraktivt repertoar og er det beste utgangspunktet for nye og enno større kunstnarlege ambisjonar i åra som kjem, seier ein stolt teatersjef Erik Ulfsby.

– Som ein stor nasjonal kulturinstitusjon er det viktig å få fram bodskapen om at publikum søker til heile teaterets repertoar og ikkje berre til dei omtalte og overskriftsskapande framsyningane. Dette gjeld for alle scenar i teateret, som opplever ein markant auke i tilstrøyminga. Det er med andre ord rom for å spele teater frå heile katalogen, seier Ulfsby.

Sidan 2012 har publikumstalet ved Det Norske Teatret vore stabilt høgt på rundt 220 000 publikummarar. Det skuldast omlegging til repertoarspel og auka produksjonstakt. I 2016 låg publikumstalet på 219 644.”

05.01.18

CALL FOR PAPERS – teatervitenskapelig dugnad

Konferansen har tittel “Teatervitenskap og scenekunst i Norge – historiografi, teori og praksis.” Disse tre overordnede begrepene, historiografi, teori og praksis, er veiledende for hvordan innholdet i konferansen er strukturert. Innholdet vil defineres av resultatet av denne åpne “call for papers”, samt inviterte foredrag og performance lectures.

Teaterpraksiser kan fortelle mye om samfunnet; både estetiske, politiske/ideologiske og sosiale dimensjoner kan avleses gjennom teatervitenskapelig forskning og analyse. Målet med konferansen er å romme både historiografiske og teaterteoretiske perspektiver for på denne måten se hvor teatervitenskapen står i dag og hvordan den teatervitenskapelige kompetansen anvendes. Derfor ønsker vi også å knytte an mot og synliggjøre samspillet mellom kunst og teori i scenekunstfeltet gjennom den praktiske erfaringen til både teatervitere, dramaturger og kunstnere. Teaterbegrepet bruker vi inkluderende. Det spenner over mangfoldet av praksiser og uttrykksformer som utgjør scenekunstfeltet, både skapende, utøvende og reflekterende praksiser innenfor teater, dans og performance, kritikk, dramaturgi med mer.

Konferansen vil ha en akademisk form for å bidra til å produsere ny kunnskap til og om kunstfeltet og stimulere publiseringsaktiviteten til teatervitere. Dette anses som en del av prosjektets aksjonistiske form, da publisering er et av kriteriene som er brukt i vurderingen av teatervitenskap i Bergen, som det også ble gjort i Oslo. Samtidig vil det også være rom for andre former for kunnskapsformidling under konferansen enn rent akademiske papers.

Konferansen vil ha fire ulike presentasjonsformater:

1. Paper presentasjoner som vil fagfellevurderes og publiseres, 20-30 minutter 2. Kortere foredrag og innlegg 10- 20 minutter
3. Performance lecture, 20-30 minutter
4. Ph.d. kollokvium med på forhånd distribuerte prosjektbeskrivelser

Konferansen vil finne sted i Bergen over tre dager under Festspillene i 2018, 25-27 mai. Datoene er tentative og avhengige av finansiering.

I tillegg planlegges det formøter i Oslo, Trondheim og Bergen for å forberede konferansen og samle miljøene. Det arbeides med å finne passende datoer knyttet opp til samarbeidspartnernes kunstneriske program og kapasitet.

Retningslinjer for å sende inn bidrag:

Send abstract samt kort CV (maks 100 ord) på e-post til Elisabeth Borud Leinslie: elisabeth@pahn.no

1) Abstract 200-300 (maks) ord innen 15. februar. Innlevering av fullt paper på rundt 3000 ord innen 1. april, for de som vil publisere.
2) Abstract 200 ord (maks) innen 15. februar
3) Abstract 1 A4 side innen 1. mars

Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Ny administrativ leder ved Dansens hus

Sunniva Steine er ansatt som ny administrativ leder ved Dansens Hus i Oslo.

Steine kommer fra stillingen som daglig leder for dansekompaniet Jo Strømgren Kompani. Hun tiltrer stillingen ved Dansens Hus 1.april 2018.

“Sunniva Steine har vært daglig leder for Jo Strømgren kompani siden 2010. Her har hun hatt ansvar for strategi-og utviklingsarbeid, økonomistyring, personalarbeid, styrearbeid, produsent-og prosjektlederoppgaver og utarbeidelse av kommunikasjons-og salgsstrategier. Gjennom kompaniets ustrakte arbeid både nasjonalt og internasjonalt har Steine et omfattende nettverk av kontakter i inn-og utland. Steines bakgrunn vil være direkte relevant for stillingen hun nå går inn i ved Dansens Hus. Personalarbeid, strategisk prosessledelse, styrearbeid og økonomistyring er viktige oppgaver også i denne stillingen. Samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere og kompanier vil være en viktig del av arbeidsoppgavene.” Dette melder Dansens hus i en pressemelding.

03.01.18

Ny leder for ASSITEJ Norge

Ketil Kolstad (42) er ansatt som ny daglig leder i ASSITEJ Norge ifølge en pressemelding. Kolstad har bred og relevant erfaring fra organisasjoner og scenekunstfeltet, både som teatersjef for Nord-Trøndelag teater og som frilans utøver og dramatiker. Kolstad har mange års ledererfaring og et relevant nettverk. Han har også erfaring fra internasjonalt samarbeid på scenekunstfeltet. Som teatersjef har Kolstad vist et særlig engasjement for barn og unge som målgruppe, noe som også reflekteres i hans arbeidserfaring og kompetanse for øvrig.

Kolstad tiltrer 1. januar 2018. Han overtar etter Hilde Annette Aakre som har ledet organisasjonen siden 2010.

20.12.17

BIT Teatergarasjens program våren 2018

*Mette Edvardsen: oslo
Dans

 

*REIN BONUS: Workshop med Mette Edvardsen
Workshop

 

*Mette Ingvartsen: 21 pornographies
Dans

*REIN BONUS: Mette Ingvartsen i samtale med Charlotte Myrbråten

 

*REIN BONUS: Debatt om retorikk og språkets makt

*Alt går bra: Samtaler som våpen og bilder som skjold
Teater / Performance

*Navaridas & Deutinger: YOUR MAJESTIES
Teater

 

 

*Raquel André: Collection of Artists
Teater

*Raquel André: Collection of Lovers
Teater

*Jingyi Wang i samarbeid med Idun Vik: Post Capitalistic Auction
Teater

*Magnus Myhr: I det fjerne, Troja
Dans

 

*Samira Elagoz: COCK COCK … Who’s There?
Teater

*By Proxy: Escape the universe
Teater

Mer info: http://bit-teatergarasjen.no/program

15.12.17

Ny daglig leder i Oslo Sinfonietta og Cikada

Foreningen som driver samtidsensemblene Oslo Sinfonietta og Cikada har ansatt Sarah Ludwig-Simkin som ny daglig leder.

Sarah Ludwig-Simkin. Foto fra OS/Cikada

Ludwig-Simkin er utdannet innen musikkvitenskap og europeisk etnologi/kulturvitenskap ved Philipps-Universität Marburg i Tyskland. Hun har tidligere arbeidet med det tyske samtidsmusikkensemble Ensemble Modern og bl.a. Telemark Kammerorkester, POING, Kasseler Musiktage og Jazzinstitut Darmstadt. Hun er tysk-engelsk av opprinnelse, men har de siste årene bodd i Norge.

Ludwig-Simkin tiltrer i jobben 1. januar 2018 og tar over etter Maria Fonneløp, som går videre til en stilling ved Munchmuseet.

01.12.17

Hva kommer på Teater Ibsen i 2018?

Teatersjef Thomas Bye ved Teater Ibsen i Skien la i går frem repertoaret for 2018, samt et tyvstartet prosjekt med premiere i 2019. Prosjektene er som følger:

Gjenopptakelse av BRAND. Forestillingen blir spilt i utvalgte kirker i Telemark og Vestfold, samt to forestillinger i Oslo Domkirke. Regi: Ida Høy Kostyme: Gjøril Bjercke Sæther Orgel: Kåre Nordstoga

LILLE EYOLF, i regi av den tyske regissøren Silvia Rieger. Rieger har jobbet på Volksbühne i 25 år og hadde nylig regien på Kong Lear på samme teater. Hun har med seg sin faste italienske scenograf; Laurent Pellessier.

Temaet for oppsetningene i 2018/2019 er GLOBALISERING. Visjonen er å undersøke om norsk kultur er truet, om like barn leker best – og om integrering egentlig er mulig.

DEN GYLNE DRAGE av Roland Schimmelpfennig. Et teaterstykke lagt til en kinarestaurant. En forestilling om globalisering og kulturkollisjoner, men også om sommerfugleffekten. Regi ved Maren E. Bjørseth, scenograf er tyske Katrin Bombe.

JUNGELBOKEN. Sammen med regissør Janne Brit Rustad lager Thomas Bye en helt ny dramatisering av Kiplings romaner om Mowgli. Vi forholder oss svært fritt til bøkene – og skiller rett og slett lag med dem midtveis i historien: Vi lar Mowgli bli hentet ut av jungelen av Mennesket. Vi følger prosessen der ”dyret” Mowgli skal forvandles til et menneske. Hva er det han mister i prosessen – og hva er det han vinner? Hører Mowgli hjemme blant dyrene eller menneskene? Kan han passe like godt inn hos begge?
Scenograf er Jenny Hilmo Teig.

UNDERKASTELSER. Teater Ibsen har sikret rettighetene til Michel Houellebecqs roman ”Underkastelse”; det er første gang denne romanen dramatiseres og spilles i Norge. Dramatisering og regi er det Tore Vagn Lid som står for. Boka omhandler presidentvalget i Frankrike i år 2022, der en moderat muslimsk politiker blir president. Boka beskriver en langsom prosess der det franske samfunnet underkaster seg stadig strengere muslimske lover og regler. Til slutt er flerkoneri vanlig, og kvinnen holdes utenfor universitetene. Kort sagt: Politisk brennbart materiale, som er egnet til å engasjere på begge sider av den politiske aksen.

Med unntak av BRAND, er det det samme teamet som står på scenen i alle forestillingene: Ola Otnes, Mari Dahl Sæther, Patrik Asplund Stenseth, Stian Isaksen, Mathilde Alfrida Jakobsen Skarpsno og Marina Popovic.

www.teateribsen.no

13.11.17

Vårens program på Nationaltheatret og Torshovteatret

Torsdag sist uke la teatersjef Hanne Tømta frem Nationaltheatrets repertoar for våren 2018.

Vinter- og vårsesongen byr på stykket Engler i Amerika, som du kan oppleve i sin helhet på Hovedscenen, til ur- og norgespremierer på Amfiscenen, i tillegg til klassikeren Begjær under almene. Sci-fi på Torshov spiller denne sesongen UFO-bygda og Harry Martinssons Aniara.

I tillegg debuterer teatrets skuespiller Trond Espen Seim som regissør med klassikeren En handelsreisendes død på Hovedscenen, med Atle Antonsen i hovedrollen.

Helga Flatlands boktrilogi Bli hvis du kan skal dramatiseres av Tyra Tønnessen og tas til scenen under tittelen Tarjei. Else Kåss Furuseths Gratulerer er oppfølgeren til Kondolerer og handler om veien videre fra tragedien som rammet hennes familie.

Den islandske regissøren Gísli Örn Garðarsson er tilbake for å sette opp det nyskrevne britiske stykket Personer, steder og ting, hvor Ine Jansen spiller en skuespiller som må legges inn til avrusning.

Mer om vårens forestillinger på Nationaltheatret på teatrets hjemmesider her.

08.11.17

Hva kan du se på Trøndelag teater i 2018?

Trøndelag Teater slapp denne uken repertoaret for 2018, her er en oversikt.

Våren

I dag har teatersjef Kristian Seltun presentert repertoaret for 2018. Teateråret starter på Gamle Scene med Sluttspill av Samuel Beckett, regi ved Øyvind Brandtzæg. På Hovedscenen er det regissør Tomi Janežič (mannen bak Doppler-forestillingen) og hans kunstneriske team som skal skape en ny verden for Kong Ubu av Alfred Jarry. Med så og si hele skuespillerensemblet på scenen, amatørkorps og hornmusikk samt fantasifull scenografi vil det levne liten tvil om at Kong Ubu har inntatt Trondheim. Etter Kong Ubu blir det tid for vårmusikal og Spelemann på taket av Stein/Harnick/Bock, regi ved Ronny Danielsson, og hovedrollene skal spilles av Trond-Ove Skrødal (Tevye) og Silje Lundblad (Golde).

 

Høsten

Medmenneske av Olav Duun åpner høstsesongen på Hovedscenen og skal iscenesettes av regissør Runar Hodne og scenograf Serge Von Arx. Serge og Hodne har gjort flere produksjoner sammen og på Trøndelag Teater gjorde de seg spesielt bemerket med En handelsreisende død av Arthur Miller, da de flyttet et helt bolighus inn på Hovedscenen. Etter Medmenneske overtar Mads Bones & co scenen i november og skal lage en splitter ny versjon av Nøtteknekkeren.

Kristian Seltun har vært år programmert en Ibsen-forestilling. Hans niende og siste blir Byggmester Solness på Gamle Scene. Regi ved Johannes Holmen Dahl og skuespiller Eindride Eidsvoll skal spille tittelrollen. Dette er bare et kort utdrag av Seltuns program for 2018. Hele programmet kan du lese her:

 

Hovedscenen

Kong Ubu av Alfred Jarry

Premiere på Hovedscenen 19. januar

Regi: Tomi Janežič

Scenografi: Branko Hojnik

Kostymer Marina Sremac

Lysdesign Eivind Myren

Dramaturg Katja Legin

Regiassistent Nina Kranjac Rajić

Medvirkende: Mira Dyrnes Askelund, Ingrid Bergstrøm, Mari Hauge Einbu, Stine Fevik, Ida Cecilie Klem, Janne Kokkin, Henriette Marø, Vetle Bergan, Mads Bones, Per Bogstad Gulliksen, Gianluca Iumiento, , Karl-Vidar Lende og Olve Løseth.

 

Spelemann på taket av Stein/ Bock / Harnick

Premiere på Hovedscenen 10. mars

Regi: Ronny Danielsson

Musikalsk leder: Åsmund Flaten

Scenografi: Martin Chocholousek

Kostymer: Annsofi Nyberg

Lysdesign: Michael Kratt

Koreografi: Roger Lybeck

Medvirkende: Trond-Ove Skrødal (Tevye), Silje Lundblad (Golde), Mari Hauge Einbu, Siri Schnell Juvik, Maria Austgulen, Marianne Meløy, Jon Lockert Rohde, Mads Bones, Hallbjørn Rønning, Ragne Grande, Per Bogstad Gulliksen, Hans Petter Nilsen, Olve Løseth, Per-Theodor Paulsen, Martha Standal, Maria Wulcan, Gard Hjertaas Bjørnson, Sivert Haugen, Mikael Rønne og Nils Sundberg

Orkester: Åsmund Flaten, Ola Lindseth, Bergmund Waal Skaslien, Erlend Smalås, Stig Førde Aarskog, Jovan Pavlovic og Trond Kopperud

 

Medmenneske av Olav Duun

Premiere på Hovedscenen 8. september

Regi: Runar Hodne

Scenografi: Serge von Arx

Lysdesign: Andreas Fuchs

Kostymer: Maria Gyllenhoff

Musikk: Lars Petter Hagen

Medvirkende: Trond-Ove Skrødal, Jon Lockert Rohde, Ragne Grande med flere.

 

Nøtteknekkeren av Olve Løseth, Matilde Holdhus, Kyrre Havdal og Mads Bones

Premiere på Hovedscenen 10. november (helt ny versjon)

Regi: Mads Bones

Scenografi: Bård Lie Thorbjørnsen

Lysdesign: Eivind Myren

Kostymer: Christina Lovery                          

 

Gamle Scene

Sluttspill av Samuel Beckett

Premiere på Gamle Scene 13. januar

Regi: Øyvind Brandtzæg

Scenografi:  Katrin Bombe

Lysdesign: Roger Indgul

Medvirkende: Trond Peter Stamsø Munch, Jon Lockert Rohde, Hallbjørn Rønning og Wenche Strømdahl

 

Meteoren av Friedrich Dürrenmatt

Premiere på Gamle Scene 7. april

Regi: Angelina Josephine Stojčevska

Scenografi:  Katrin Bombe

Lysdesign: Eivind Myren

 

Byggmester Solness av Henrik Ibsen

Premiere på Gamle Scene 15. september

Regi: Johannes Holmen Dahl

Scenografi og kostymer: Nia Damerell

Lysdesign: Eivind Myren

Medvirkende: Eindride Eidsvold (Halvard Solness), Mari Hauge Einbu (Frk. Hilde Wangel) med flere.

 

Studioscenen

Uår av Terje Vigen av Lisa Lie / PONR

Urpremiere på Studioscenen 14. desember 2017 og skal også spilles i januar 2018

Regi: Lisa Lie

Scenografi og kostymer: Maja Nilsen

Lysdesign: Steffen Telstad

Komponist: Øyvind Mæland

Medvirkende: Kenneth Homstad, Martin Lervik og Lisa Lie.

 

«Tittel foreløpig ukjent»

Premiere på Studioscenen 26. mai

Regi: Ole Johan Skjelbred

Scenografi: Ane Aasheim

 

«Tittel foreløpig ukjent»

Premiere på Studioscenen 3. november

Regi: Maren Bjørseth

 

Teaterkjelleren

Tidens korthet av Lars Saabye Christensen

i samarbeid med Egill Pàlsson, Tale Næss og Trond Peter  Stamsø Munch

Trondheimspremiere i Teaterkjelleren 25. august

Regi: Egill Pàlsson

Skuespiller: Trond Peter Stamsø Munch

 

Theatercaféen

Takk og farvel av og med Helle Ottesen

Premiere i Theatercaféen i september

Medvirkende: Helle Ottesen og Åsmund Flaten

07.11.17

Birthe Skotheim ny markeds- og informasjonssjef i Carte Blanche

Carte Blanche skriver i en pressemelding at Birthe Skotheim fra og med 1.november 2017 ble ansatt som markeds- og informasjonssjef i Carte Blanche.

De skriver videre at Skotheim tidligere har jobbet som redaktør og skribent for Natt&Dag Forlag AS, som gründer av kulturmagasinet UPOP.NO og de siste årene har hun jobbet som konseptutvikler og salgsleder for motebutikkene Pepper og Acne Studios Bergen.

26.10.17

Norsk Dramatikkfestival søker scenetekster – frist 15.1.18

Norsk Dramatikkfestival er på jakt etter nye scenetekster til festivalen i 2019.

Festivalen skriver at de ønsker seg manus, skuespill, ideer og skisser, skrevet av én eller flere, for scenisk fremførelse.
Nytt for festivalen i 2019 er at en egen jury vil velge ut tekster i et barn- og ungdomsperspektiv.
Tekst sendes som pdf-fil til norskdramatikkfestival@gmail.com innen 15. januar 2018. Tekst for barn og unge merkes i emnefeltet med Scenetekst barn og unge.

Juryene vil vurdere bidragene anonymt, så manus må leveres uten forfatternavn.

Mira Zuckermann fortsetter som teatersjef på Teater Manu

Styret i Teater Manu vedtok i styremøte 18.oktober at de ønsker å forlenge åremålet med teatersjef Mira Zuckermann til 2021.

Styret vektlegger at Zuckermann har gjort Teater Manu til et internasjonalt anerkjent tegnspråkteater og har spennende prosjekter på gang.

Teatret har 20-årsjubileum i 2021.

Styret sier i pressemeldingen at det planlegger å ha ny teatersjef på plass i 2020, slik at vedkommende får om lag et års overlappingsperiode.

 

SISTE SAKER