Yrjan Svarva

Yrjan Svarva

Seksjonsleder for scenekunst i Norsk Kulturråd
ARTIKLER av Yrjan Svarva

Regionale kompetansesentra for dans – vitale scenekunstmiljøer over hele landet

Seksjonsleder for scenekunst i Norsk Kulturråd, Yrjan Svarva, svarer her på gårsdagens kritikk fra direktør for Dansearena Nord, Susanne Næss Nilsen der Nilsen etterlyser mer langsiktighet og mer dialog i ordningen for regionale kompetansesentra for dans.

SISTE SAKER