Tor Arne Ursin

Regissør for Grenland Friteater
ARTIKLER av Tor Arne Ursin

Seg selv nok?

En kommentar til ”Basis og overbygning”, Norsk kulturråds evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

Dialogen som forsvant

INNLEGG: "Det kanskje mest slående ved dette møtet var at det har oppstått en ny situasjon i fri scenekunst, der kulturbyråkrater, kuratorer og forståsegpåere kan ha en dialog seg imellom om scenekunsten uten at kunstnerne deltar.", skriver Tor Arne Ursin i dette innlegget om seminaret "Forskriften som forsvant".

SISTE SAKER