Tor Arne Ursin

Regissør for Grenland Friteater
ARTIKLER av Tor Arne Ursin

Del Kulturrådet i to

Er det på tide å dele Kulturrådet i to? Ja, mener Tor Arne Ursin.

Seg selv nok?

En kommentar til ”Basis og overbygning”, Norsk kulturråds evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

Dialogen som forsvant

INNLEGG: "Det kanskje mest slående ved dette møtet var at det har oppstått en ny situasjon i fri scenekunst, der kulturbyråkrater, kuratorer og forståsegpåere kan ha en dialog seg imellom om scenekunsten uten at kunstnerne deltar.", skriver Tor Arne Ursin i dette innlegget om seminaret "Forskriften som forsvant".

SISTE SAKER