Red.

ARTIKLER av Red.

Et lykkelig utfall

Nord-Trøndelag Teater er det eneste ”institusjonsteatret” som
eies og finansieres av sin fylkeskommune. Fylkeskommunen bidrar i
år med 4,1 millioner til teatrets drift, og teatret får dessuten
2,1 millioner statlige kroner over kulturbudsjettets post 74,
Tilskudd til tiltak under Norsk Kulturråd.

Et skritt i riktig retning

Lobbyingen til Nord-Trøndelag fylkeskommune har ført fram.
Stortinget foreslår at Nord-Trøndelag Teater får status som
regionteater. Men den politiske kampen er ikke over, mener
fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø.

PRESSEMELDING FRA BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

DE UNGES KONSERT 2004.Torsdag 15. april kl. 19.30 i
Grieghallen

NYHETSBREV FRA DET ÅPNE TEATER

Åpen Scene og Urpremiere denne uken Onsdag 14.april Åpen Scene i
Smia: Teater Syklus viser enakteren: In A shop av LIV HELØE

Pressemelding fra Bergen Filharmoniske orkester

Torsdag 1. og fredag 2. april kl. 19.30 i Grieghallen
Konsertforedrag torsdag 1. april kl. 18.30 i Grieghallens foajé

PRESSEMELDING FRA BEAIVVAS TEAHTER

Musikkforestilling-premiere

RADIOTEATRETS NYHETSBREV I UKE 11

Kjære radiolytter, Det har vært en hektisk uke i Radioteatret – på alle fronter. Teatersjef Nils Heyerdahl har deltatt på avsparket for Ibsenåret 2006 – med storslagne planer ved brystet. Steinar Berthelsen og Carl Henrik Grøndahl har tilbrakt uken med lovende manusforfattere fra Filmskolen på Lillehammer, og Hallo i uken har hatt en travel uke … Les mer

SISTE SAKER