Hege Knarvik Sande

ARTIKLER av Hege Knarvik Sande

På armlengdes avstand – i et fast håndgrep

KULTURPOLITIKK: 2014 var året da Grunnloven ble feiret på mange av landets teaterscener. Var disse forestillingene bestillingsverk fra staten? Med utgangspunkt i grunnlovsjubileet diskuterer teaterviter Hege Knarvik Sande forholdet mellom institusjonsteatre og staten i et historisk og kulturpolitisk perspektiv.

Hva er galt med makt?

– Det frie feltet er overordnet sett ikke underlagt verken direkte politisk makt eller markedsmakt, hevdet forskere bak prosjektet Kunst! Makt! på konferansen Kulturrikets tilstand i Oslo 28. oktober. Hege Knarvik Sande var der.

Prosjektteater – både nyskapende og kostnadseffektivt?

PROSJEKTTEATER: Liberalistiske stemmer i norsk kulturpolitikk dyrker prosjektteater som en mulig ny organisasjonsstruktur. Men begrepet er ikke nytt, og den nære norske teaterhistorien rommer flere ulike betydninger av ordet, skriver teaterviter Hege Knarvik Sande.

Hva slags frihet?

FRIE KUNSTNERE: Et dialogmøte på Litteraturhuset 24.april la regjeringens prioritering av det frie feltet og frilanserne under lupen. – Har kunstnere og politikere samme perspektiv på hva frihet betyr, spør Hege Knarvik Sande.

SISTE SAKER