Daglig leder - Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Søknadsfrist:
23.10.2017

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada driver to av Norges mest meriterte ensembler innenfor samtidsmusikkfeltet. Med over 20 årlige produksjoner, omfattende internasjonal konsertvirksomhet og flere innspillingsprosjekter, er ensemblene inne i en ekspansiv fase.  Foreningen har en historie som går tilbake til 1986 og er blant annet medstiftere av Ultimafestivalen.

Administrasjonen består i dag av daglig leder og to administrativt ansatte, og er lokalisert Sentralen i Øvre Slottsgate 3.

Vi søker nå

Daglig leder

Til stillingen ligger:

 • sammen med kunstneriske ledere, utvikle og markedsføre Oslo Sinfonietta og Cikadas konsertvirksomhet og annet kunstnerisk arbeid
 • ansvar for foreningens økonomi og langsiktig planlegging
 • omfattende kontakt med arrangører, festivaler og komponister både i Norge og internasjonalt
 • arbeidsgiveransvar for administrativt ansatte
 • løpende kontakt med styre og kunstneriske ledere, herunder forberede styremøter, rapportere og legge frem regnskap og budsjetter
 • kontakt med myndigheter, søknader og rapportering

Vi søker en medarbeider med:

 • stor interesse for nyskapende musikk og formidling av denne
 • kontaktnett innenfor kunstmusikk både i Norge og internasjonalt
 • grundig kjennskap til konsertproduksjon
 • erfaring innenfor økonomistyring av kulturprosjekter
 • god teft for søknadsarbeid og å sikre økonomiske bidragsytere
 • vilje til å håndtere også praktiske produksjonsoppgaver i en liten administrasjon
 • gode lederegenskaper og gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby:

 • en stilling som samarbeider med de beste aktører innen samtidsmusikk i inn- og utland
 • en spennende arbeidsplass i et vitalt og nyskapende miljø
 • lønn etter avtale
 • fleksibel arbeidstid

Kvelds- og helgearbeid og noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknad med CV sendes på e-post til post@cikos.no.

Spørsmål rettes til daglig leder Maria Fonneløp (maria@cikos.no, tel: 95732253) eller styreleder Ida Børresen ( idabor@gmail.com, tel: 91338085).

Tiltredelsesdato: snarest

SISTE SAKER