Markeds- og informasjonssjef - Carte Blanche AS

Søknadsfrist:
18.9.2017

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Selskapet er lokalisert med egen scene i Studio Bergen, og turnerer i inn- og utland. Selskapet har 30 ansatte og et samlet omsetning på om lag 40 millioner kroner.

Carte Blanche har en liten, fleksibel og internasjonal administrasjon og søker nå en en positiv, serviceinnstilt og dynamisk markeds- og informasjonssjef i 100 % stilling. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe.

Kvalifikasjoner:
– Relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole
– Relevant erfaring fra lignende arbeid i publikumsrelatert bransje
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk, gjerne også tysk/fransk
– Gode datakunnskaper innen Office og webpublisering, samt kjennskap til ulike elektroniske formidlingsverktøy, og digitale medier, gjerne også kunnskap om billedbehandling/desktop publishing
– Gode nettverk innen nasjonale media
– Utpreget estetisk sans
– Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
– Gode samarbeidsevner

Arbeidsoppgaver:
– Ansvar for strategisk planlegging og gjennomføring av informasjon og markedskommunikasjon, samt langsiktig profilering av merkevaren Carte Blanche
– Utarbeidelse og oppfølging av presse-, informasjons- og profileringsmateriell
– Kontakt med presse og annen media, leverandører og publikum
– Budsjettansvar for egen avdeling
– Personalansvar i egen avdeling og for arrangementsvakter
– Analysere, evaluere og føre statistikk over markedsaktiviteter og –resultat
– Overordnet ansvar for markedsføring og salg av forestillinger og andre arrangement i Bergen, og på turné nasjonalt og internasjonalt
– Oppfølging og oppdatering av nettsider og annen elektronisk kommunikasjon
– Andre administrative arbeidsoppgaver ved behov

Vi tilbyr:
– Utfordrende og variert arbeid i et internasjonalt miljø
– Lønns- og arbeidsvilkår, samt ferie i hht. tariffavtaler i teatersektoren

Stillingen innebærer fleksibilitet i forhold til arbeidstid samt noe reisevirksomhet.
Søknad med CV sendes elektronisk til tone.tjemsland@ncb.no. Søknadsfrist 18. september 2017.

For nærmere informasjon kontakt direktør Tone Tjemsland, tlf. 918 41 153 eller avtroppende markeds- og informasjonssjef Kristin Lytskjold Raknes 908 04 666.

I henhold til Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), §25, kan søkerlisten bli offentliggjort.

SISTE SAKER