Kulturskolelærer/ teaterpedagog - Kristiansund kommune

Søknadsfrist:
29.5.2017

“Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt”.

Vi har ledig en 40% fast stilling som kulturskolelærer/teaterpedagog.

Arbeidsoppgaver
Vi trenger en godt kvalifisert teaterpedagog som kan gi god undervisning både fra bredde til fordypning i kulturskolen, og i prosjekter knyttet til barnehage og grunnskole. Arbeidsoppgaver:

– Teaterundervisning for et bredt spekter av elever (fra kulturskole til barnehage og grunnskole, nybegynnere til viderekomne)
– Prosjekter innad i kommunen og innad på kulturskolen
– Faglig utviklingsarbeid alene og i team
– Undervisning alene og i team
– Samarbeid og kontakt med andre mulige samarbeidspartner

Kvalifikasjonskrav
– Høyere teaterfaglig utdanning (Bachelor eller tilsvarende)
– Praktisk-pedagogisk utdanning (ellers må søker forplikte seg til å ta dette)
– Erfaring fra arbeid med barn og unge
– Stillingen har utstrakt kommunikasjon med publikum og brukere. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende grad B1 i det felleseuropeiske rammeverket for språk. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
– Søkere må ha gyldig førerkort og disponere bil
– Det vil kreves gyldig politiattest og helseattest for stillingen

Ønskede kvalifikasjoner
– Har lederegenskaper
– Gode samarbeidsevner og kan arbeide strategisk
– Er positiv og har evne til å bygge relasjoner mellom ulike kompetanser i organisasjonen
– Tenker langsiktig og planlegger godt
– God evne til selvadministrasjon
– Evne og vilje til egenutvikling

Vi tilbyr
– Et arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver, og gode muligheter for tverrfaglig arbeid
– Engasjerte kolleger, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling med utgangspunkt blant annet i rammeplan for kulturskolen “Mangfold og fordypning”

Øvrige vilkår
Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.
Kommunen har gode pensjons- og personalforsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.
Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.

Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Kontakter
Stein Åge Sørlie, kulturskolerektor
E-post: SteinAge.Sorlie@kristiansund.kommune.no
Mobil: 97 58 92 28
Arbeid: 71 57 54 20

Søk på stillingen

SISTE SAKER