Dramaturg - Black Box teater

Søknadsfrist:
1.5.2017

Black Box teater er en programmerende scene og utgjør en sentral del av den nasjonale infrastrukturen for fri scenekunst. Teatret presenterer og co-produserer nasjonale og internasjonale kunstnere og kompanier på tvers av sjangre. Black Box teater har en internasjonal og samtidsorientert profil og presenterer noen av verdens fremste scenekunstnere.

Arbeidsoppgaver
· Dramaturgarbeid med utvalgte produksjoner. Være i dialog med regissør/koreograf i ulike faser av produksjonen.
· Formidling/kontekstualisering av programmet både gjennom arrangementer og tekster.
· Initiere og organisere et akademisk program bestående av seminarer, debatter, workshops etc.
· Fungere som redaktør for faglige publikasjoner sammen med teatersjef.
· Bidra med refleksjoner rundt teatrets identitet, historie, profil, misjon og visjon.
· Holde seg oppdatert på scenekunstfeltet både faglig og kunstnerisk, nasjonalt og internasjonalt.
· Bistå markedsavdelingen med formidling av programmet, inkludert programtekst.
· Bistå teatersjef i programmeringsarbeid, lese manuskripter og gi innspill.
Profil og evner
· Utdannet innen teatervitenskap, kunstfag og/eller kunstnerisk erfaring
· God kjennskap til samtidsscenekunsten, både nasjonalt og internasjonalt
· Tverrestetisk orientert
· Tverrfaglig orientert
· Lang erfaring fra scenekunstfeltet
· Erfaring fra lignende stillinger
· Gode sosiale evner og samarbeidsevner
· Jobber godt i team
· God skriftlig framstillingsevne
· Snakker flytende norsk og engelsk
· Behersker grunnleggende dataverktøy og bruk av sosiale medier

Vilkår
Åremål som følger teatersjefens åremål til 30. april 2020
50% stilling med oppstart 1. juni 2017
Lønn etter avtale
Intervjuer vil foregå 9. og 10. mai
Vennligst send CV og søknadsbrev til: dramaturg@blackbox.no

Søknadsfrist: 01.05.2017

Om arbeidsgiveren
Black Box teater er en programmerende scene og utgjør en sentral del av den nasjonale infrastrukturen for fri scenekunst. Teatret presenterer og co-produserer nasjonale og internasjonale kunstnere og kompanier på tvers av sjangre. Black Box teater har en internasjonal og samtidsorientert profil og presenterer noen av verdens fremste scenekunstnere. Årlig arrangerer teatret Oslo Internasjonale Teaterfestival som viser nyskapende scenekunst fra hele verden. Black Box teater holder til på Rodeløkka i Oslo.

Spørsmål om stillingen:
Magnus Salte, administrasjonssjef
Telefon 23 40 77 72 / Mobil 911 07 351

http://blackbox.no/

SISTE SAKER