24 kunstnere – Skuespiller- og danseralliansen AS

Søknadsfrist:
2.3.2017

Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere i 2017

Skuespiller- og danseralliansen skal tilrettelegge for bærekraftige kunstnerkarrierer.
Skuespiller- og danseralliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt “frilans”.
Som ansatt har du alliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer.
For tiden er 32 kunstnere ansatt.

Søknadsportalen åpner 2. februar. Søknadsfrist er utløpet av 2. mars.

Er du danser eller skuespiller som jobber i midlertidige ansettelser eller oppdrag?
Ønsker du å utvikle deg ved å styrke kompetansen din gjennom bl.a. kurs og workshops i periodene mellom jobber?

Vi tilbyr fast tilhørighet, kolleger og inntekt i periodene mellom dine midlertidige ansettelser.
Dansere legger inn siste 6 års yrkesaktivitet, skuespillere siste 8 års yrkesaktivitet i søknaden.
Se nettsiden for søknadskriterier, Q & R og informasjon om hva ansettelsen innebærer.

Søkere fra tidligere søknadsrunder skal benytte tidligere søknad og bygge videre på den.

Ansettelsestidspunkt er ca 1. mai.

Det holdes informasjonsmøter i Bergen og Oslo i februar, se nettsiden.

Nettside: https://skuda.no/

SISTE SAKER