Produsent i Drama og Teater - NTNU

Søknadsfrist:
17.11.2021

Ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU er det ledig et 50% vikariat som Produsent i Drama og Teater.

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU er det ledig et vikariat som produsent i drama og teater, 50 % stilling, i perioden 01.01.2022-31.12.2022.

Stillingen er knyttet til program for drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap. Fagmiljøet består for tiden av ti personer i ulike stillingsprosenter. Faggruppen dekker fagfeltet bredt med vitenskapelig og kunstnerisk kompetanse, i tillegg til teknisk/administrativt ansatte.

Program for drama/teater disponerer produksjonslokaler med 2 studioer, verksted, garderober og kontrollrom. Lokalene har avansert utstyr innen lys/lyd/video. Faggruppen har et fokus på bærekraft i teater, og jobber aktivt med å redusere CO2 utslipp. Flere emner har praktisk-teoretisk eksamen i form av forestillinger, arbeidsdemonstrasjoner eller som kunstnerisk/kunstbasert forsking.

Produsenten inngår som støtte i praktisk-teoretisk undervisning på bachelor- og masternivå. Produsenten bidrar med fagkunnskap om sceneteknikk, med vekt på lys og lyd. Produsenten gir introduksjonskurser og veileder i bruk av sceneteknisk utstyr. I tillegg har produsentene et særskilt ansvar for vedlikehold, reparasjoner, installeringer, videreutvikling og drift av lokalene og utstyr knyttet til dem (lyd, lys, rekvisitter, diverse annet utstyr).

Vi søker en fleksibel, initiativrik og selvstendig fagperson som kan inngå som en naturlig del av fagmiljøet og som har gode samarbeidsevner.

Nærmeste leder for stillingen er kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Opplæring og veiledning i bruk av tekniske hjelpemidler som kameraer, projektorer, lamper, lyd- og lysutstyr og redigering av bilde og lyd, inkludert bruk av programvare.
 • Ansvar for å få rom og utstyr klargjort før/etter praktisk-teoretisk undervisning
 • Bistå programansvarlig og emnesansvarlige under planlegging, gjennomføring og evaluering av praktisk-teoretiske emner på bachelor- masternivå.
 • Andre arbeidsoppgaver innen teaterteknikk kan også være aktuelt, f.eks. vedlikehold og organisering av utstyr, og dokumentasjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad eller høyere innen scenetekniske fag, fortrinnsvis innen scenelys og -lyd
 • Relevant realkompetanse og arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Allsidig erfaring som teaterprodusent/scenetekniker
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Faglig fordypning innen scenelys- og/eller lyd
 • Erfaring med bærekraftig teaterproduksjon
 • Evne til raskt å sette seg inn i nytt utstyr og verktøy som vil komme på markedet
 • Evne til å være med å utvikle fagfeltet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo
 • Kan jobbe analytisk, strukturert og resultatorientert
 • Vise initiativ, være proaktiv og kan jobbe selvstendig

Personlig egnethet for stillingen tillegges avgjørende vekt.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som avdelingsingeniør kode 1085 som normalt lønnes fra brutto kr 461.300 – 563.900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det vil være perioder der det er behov for tilstedeværelse på daglig basis, dette i forbindelse med teaterproduksjon.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentlighetslova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef Trond Einar Garmo, tlf. 73596569, epost trond.einar.garmo@ntnu.no eller programleder Elena Perez, tlf 73412926, elena.perez@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om rekrutteringsprosessen, ta kontakt med Kristian Arne Iversen, kristian.a.iversen@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for kunst- og medievitenskap  

Vi forsker og underviser innenfor fagområdene medievitenskap, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, kunsthistorie og drama/teater. Den film- og medievitenskapelige undervisningen og forskningen ved instituttet har en tydelig humanistisk profil. Institutt for kunst- og medievitenskap er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet.

http://www.ntnu.no/

SISTE SAKER