Produsenter - Bodø2024 IKS

Søknadsfrist:
2.8.2021

 

Bodø2024 IKS søker to 100 % produsenter.

Det søkes tverrfaglig og komplementær kunstnerisk og kulturell kompetanse, innen ulike fag og uttrykk.

Stillingene varer fra oppstart til 01.04.2025.

Stillingen og arbeidsoppgavene er knyttet til utvikling, koordinering og gjennomføring av programmet i prosjektet Bodø2024.

Arbeidsoppgaver

 • Å bidra til den overordnede planleggingen og programutviklingen i programavdelingen i Bodø2024, med utgangspunkt i EU-søknaden ARCTICulation, Bodø2024s de facto styringsdokument.
 • Følge opp og koordinere et stort antall enkeltprosjekter i ulike samarbeidskonstellasjoner, med ansvar for å koordinere alle faser, inkl budsjett, konsept-/innholdsutvikling, planlegging, gjennomføring, og evaluering.
 • Bidra til at Bodø2024 utvikler program for ulike målgrupper i hele Bodø og Nordland.
 • Bidra til at Bodø2024 oppnår en sterk europeisk dimensjon, i både innhold og nettverk.
 • Dialog og forhandling av avtaler, og utarbeidelse av forslag til kontrakter og fremdriftsplaner.
 • Planlegge, lede og gjennomføre arbeids- og produksjonsmøter, både internt og eksternt.
 • Intern og ekstern formidling av prosjektinformasjon.

Vi søker en person som har

 • Kunst- og kulturfaglig kompetanse. Tverrfaglighet og erfaring med produksjon innen flere uttrykksformer prioriteres.
 • Dokumentert god gjennomføringsevne og gode resultater.
 • Erfaring med relevant prosjektarbeid i stort format og på høyt kunstnerisk nivå, helst med erfaring fra internasjonale samarbeidsprosjekter.
 • Høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen kunst-/kulturfag er en fordel.
 • Praktisk erfaring med produksjon, programmering og utviklingsarbeid.
 • Det er en fordel å kunne dokumentere både administrativ og kunstnerisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Produsenten må ha gode samarbeidsevner, og kunne kommunisere godt med et omfattende og bredspektret nettverk av institusjoner, organisasjoner og selvstendige kunstnere.
 • Produsenten må ha evne og kapasitet til å strukturere og koordinere store mengder informasjon.
 • Produsenten bør ha god strategisk forståelse, og evne å inngå i langsiktig utviklingsarbeid.
 • Produsenten må beherske engelsk, i tillegg til et skandinavisk språk.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb hvor du får arbeide med Europas største kultursatsing
 • Et kreativt miljø og engasjerte kollegaer
 • Muligheten til å ta ansvar for egne prosjekter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et spennende nettverk

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter avtale.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk via denne lenken. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post: kundeservice@jobbnorge.no

Bodø2024 IKS er underlagt Offentleglova og opplysninger om søkere kan derfor bli offentliggjort. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om det i søknaden med din begrunnelse.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

https://bodo2024.no/

SISTE SAKER