Direktør i Stiftelsen Danse- og teatersentrum/ Performing Arts Hub Norway

Søknadsfrist:
25.3.2021

Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt kompetanse– og informasjonssenter organisert som en nettverksorganisasjon. I dag er det 138 deltagere i dette nettverket som består av enkeltstående kunstnere, kompanier, kunstkollektiv, festivaler, utviklingsscener m.m.

Se www.pahn.no

Stiftelsen skal fremme scenekunst i Norge nasjonalt og internasjonalt med vekt på fri scenekunst. Stiftelsen skal være et nasjonalt knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid og har som mandat å styrke internasjonalisering av norsk fri scenekunst i utlandet, der økt eksport, nettverksbygging og kompetansebygging står sentralt. Utvikling av et godt virkemiddelapparat for internasjonal aktivitet, herunder tilretteleggelse av norsk deltagelse på relevante internasjonale bransjetreff, festivaler samt gjennomføring av internasjonale prosjekter, dokumentasjon gjennom Scenewebarkivet og formidling utgjør en viktig del av porteføljen. En annen vesentlig del er knyttet til det politiske arbeidet for å fremme fri scenekunst i Norge, herunder utviklingen av tilskuddsordninger m.m som er avgjørende for å bygge en bærekraftig og konkurransedyktig bransje over hele landet.

DTS/PAHN er en privat stiftelse som mottar årlig statlig tilskudd til drift og aktivitet fra Kulturdepartementet. DTS/PAHN administrerer Utenriksdepartementets reisestøtteordning under STIKK-systemet og er faglig rådgiver for Utenriksdepartementet og utestasjonene i relevante scenekunstsaker. Tildelinger av reisestøtte til scenekunstnere og kompanier skjer gjennom fire søknadsrunder i året og avgjøres i et eget oppnevnt fagutvalg. Direktøren leder fagutvalget som tildeler reisestøtten og er utvalgets ansikt utad.

Stiftelsen har en fast stab på tre personer og engasjerer frilansere til oppdrag i forbindelse med prosjekter og registreringsarbeid i Scenewebarkivet.

Stiftelsen Danse- og teatersentrum søker ny direktør da nåværende direktør går av med pensjon.

Vår nye direktør får hovedansvaret for å drifte og å utvikle stiftelsen i samarbeid med styret og stab. Vi søker en samlende, ambisiøs og engasjerende leder. Vi ser etter deg som har ledererfaring fra kulturfeltet og som har klare tanker om hvordan du vil bidra for å nå våre mål. Som ny direktør bør du ha klare ambisjoner om å fortsette den spennende utviklingen organisasjonen har hatt de senere år.

Som leder må du ha forståelse og motivasjon for stiftelsens samfunnsoppdrag. Vi ser etter en dedikert og engasjerende leder som kan utvikle stiftelsens rolle som formidler av norsk scenekunst samt styrke stiftelsens internasjonale mandat og være en god organisasjons- og nettverksbygger.

Har du evne til å tenke strategisk, forankre ideer og gjennomføre dem? Har du politisk forståelse og kjennskap til norsk virkemiddelapparat for fri scenekunst?
Kan du tenke helhetlig og langsiktig, så er kanskje du den vi ser etter.

Det er ønskelig med tiltredelse 1. august – ellers etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av virksomheten, herunder personalansvar og økonomisk ledelse
 • Utarbeide stiftelsens overordnete planverktøy sammen med styret
 • Tilrettelegge for styrets møter og seminarer
 • Arbeide for å befeste og utvikle stiftelsens posisjon
 • Arbeide målbevisst med innovasjon og utvikling
 • Arbeide langsiktig og systematisk for å styrke norske scenekunstneres og kompaniers muligheter både hjemme og ute
 • Bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt, herunder faglige såvel som politiske nettverk
 • Fremføre stiftelsens syn både muntlig og skriftlig, både faglig og politisk
 • Utvikle samarbeidsprosjekter og god dialog med ulike kulturaktører og offentlige myndigheter
 • Delta aktivt i Norwegian Arts Abroad nettverket
 • Utvikle organisasjonen og våre dyktige ansatte i tråd med stiftelsens formål og vedtatte planverktøy og tilrettelegge for en god arbeidskultur i en kompetanseorganisasjon
 • God personalhåndtering
 • Være stiftelsens ansikt utad

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen kunst – og kulturfeltet
 • Annen fagkompetanse kan være relevant
 • Solid og relevant erfaring fra kulturfeltet
 • God kjennskap og erfaring fra scenekunstfeltet, med vekt på fri scenekunst
 • Være internasjonalt faglig orientert og ha et godt nettverk innen kulturlivet nasjonalt og internasjonalt
 • God kjennskap til det norske politiske og byråkratiske systemet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert leder med evne til å igangsette og gjennomføre scenekunstfaglig og kulturelt utviklingsarbeid
 • Ha evnen til å balansere mellom faglig/kulturell ledelse og økonomisk /administrativ ledelse
 • God til å oppnå resultater
 • God relasjonsbygger
 • Samlende og troverdig og med evne til å påvirke og ha gjennomslagskraft
 • Utpregete kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Tydelig ambisiøs og dedikert til en av de viktigste organisasjonsoppdragene for fri scenekunst og dermed for scenekunstfeltet i Norge

Vi tilbyr:

 • Fast stilling, 100%, med kontorsted i Oslo.
 •  Et spennende og kreativt faglig miljø med kunnskapsrike og dedikerte medarbeidere
 • Offentlig pensjonsordning i KLP
 • Kompetanseutviklingsmuligheter i stillingen
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale

Kortfattet søknad med CV sendes innen 25. mars 2021
Kontakt: Styreleder Susanne Næss Nielsen, susanne@dansearenanord.no, telefon 48243373

https://www.pahn.no/

 

SISTE SAKER