Kunstnarleg konsulent/ teaterinstruktør - Teater Vestland og Vestlandske Teatersenter

Søknadsfrist:
7.12.2020

Drøymer du om å lage teater med amatørar?

Saman med Vestlandske Teatersenter lyser Teater Vestland ut draumejobben for deg som vil samarbeide med amatørar i alle aldrar.

Ansettelsesform: Engasjement

Arbeidsoppgåver:

 • Teaterundervising for born og unge nokre ettermiddager i veka
 • Planlegging og gjennomføring av framsyningar
 • Halde kurs og drive kompetanseoverføring
 • Konsulent for amatørteatermiljøa
 • Delta på møter internt og vere ein bidragsytar til kompetansemiljøa

Personlege eigenskapar:

 • Positiv og engasjert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Samarbeidsvillig, kreativ og løysingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Gode organisatoriske evner
 • Arbeidsam og robust

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning i drama/teater/regi/skodespel frå høgskule eller universitet
 • Pedagogisk utdanning er ønskeleg
 • Erfaring med å undervise born og unge er ønskeleg
 • Regierfaring er ønskeleg
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt

Vi tilbyr:

Tilsetting i engasjement i 50% stilling i Vestlandske Teatersenter og 10% stilling i Teater Vestland fram til 30. juni 2021, med moglegheit for forlenging.

Gode og inkluderande arbeidsmiljø, med god kontakt med kollegaer i Bergen og med fysisk arbeidsstad på Teater Vestland i Førde.

Gode fagmiljø med profesjonelle rammer, rettleiing og moglegheit for fagleg utvikling

Løn etter nærare avtale.

Om arbeidsgiveren
Vestlandske Teatersenter (VT) er eit regionalt kompetansesenter med sete i Bergen som driv med kompetanseutvikling i heile landet, men hovudtyngda av aktiviteten skjer på Vestlandet. Vestlandske Teatersenter driv med teaterundervisning av barn, unge og vaksne og bidrar med rettleiing og kursing av amatørteaterfeltet i fylket.

Teater Vestland, tidlegare Sogn og Fjordane Teater, er regionteater i Vestland fylke med scene, produksjonslokale og administrasjon i Førde. Teater Vestland er eit produserande og turnerande teater og nyttar nynorsk målform og vestnorske målføre som scenespråk.

http://www.teatervestland.no/

SISTE SAKER