Administrasjons-medarbeider / Norske Dansekunstnere

Søknadsfrist:
4.12.2020
 • 80% stilling

Norske Dansekunstnere søker en administrasjonsmedarbeider som skal være med å sikre en ny administrativ struktur i organisasjonen. Personen vil være ansvarlig for kontorfunksjoner, sentralbord, enkel saksbehandling og posthåndtering. En viktig del av arbeidet vil også være å følge opp forbundets medlemsregister og regnskapssystem – herunder lønnsinformasjon, fakturering, bilagsføring og diverse enklere regnskapsoppgaver. Administrasjonsmedarbeider vil ha ansvar for daglig oppfølging av HMS-rutiner. I tett samarbeid med Dialog og medlemsansvarlig og resten av staben, vil jobben også innebære arbeid med sosiale medier og nyhetsbrev.

Norske Dansekunstnere er et fag- og kunstnerforbund for dansekunstnere. Vi organiserer de utøvende og de skapende dansekunstnerne, og dansepedagogene som utdanner morgendagens nye talenter. Norske Dansekunstnere har rundt 950 medlemmer, og er fagforbundet som kjenner dansekunstens behov aller best.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrative kontorfunksjoner
 • Sikre kontinuerlig HMS-arbeid
 • Noe saksbehandling
 • Posthåndtering
 • Medlemsregister
 • Fakturering, bilagsføring og lettere regnskapsoppgaver
 • Administrere nyhetsbrev og sosiale medier

Oppgaver vil tilpasses i god dialog med den ansatte i henhold til stillingsprosent.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Norske Dansekunstnere søker en engasjert, selvstendig og løsningsorientert medarbeider, med storarbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må være svært strukturert, bidra til at rutiner blir fulgt opp, og at den daglige driften blir godt ivaretatt.

Du må kunne arbeide godt på egenhånd, men samtidig kunne samarbeide godt i team både med administrasjonen og den valgte ledelsen.

Vi søker deg som har:

 • Administrativ utdanning
 • Regnskapserfaring, ønskelig at søker har kjennskap til digitale regnskapssystemer
 • HMS-erfaring
 • Gode skriftlige og muntilge kommunikasjonsferdigheter
 • Åpen, selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Norske Dansekunstnere kan love deg en spennende og innholdsrik arbeidshverdag i møte med engasjerte medlemmer. Stillingen kan innebære noe kveldsarbeid. Oppstart om mulig fra 1.2.2021

Om arbeidsgiveren:

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund for dansere, koreografer og pedagoger. Forbundet driver lobbyvirksomhet rettet mot regjering og storting, Norsk Kulturråd, kommuner og fylker, med saker som skal fremme dansekunsten i Norge. I tillegg er Norske Dansekunstnere en interesseorganisasjon som synliggjør dansekunsten utad i samfunnet, og er et faglig sentrum for medlemmene.

Norske Dansekunstnere har som formål å fremme og ivareta medlemmenes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser, å bedre deres arbeidsvilkår og lønnsnivå, og å tilby rådgivning. Et like viktig formål er å fremme dansekunstens posisjon i samfunnet og påvirke til en helhetlig offentlig politikk for dansekunst.

Spørsmål til stillingen rettes til forbundsleder Kristine Karåla Øren, 92615388 /
forbundsleder@norskedansekunstnere.no eller nestleder Eva Grainger, 99454797 /
nestleder@norskedansekunstnere.no

Søknad med CV sendes per mail til: nestleder@norskedansekunstnere.no

Søknadfrist fredag 4.desember 2020 klokken 13.00

https://norskedansekunstnere.no/

SISTE SAKER