Dialog- og medlemsansvarlig / Norske Dansekunstnere

Søknadsfrist:
4.12.2020
 • 50% stilling

Er du en person som motiveres av å løse medlemmenes utfordringer og behov? Da er det nettopp deg vi vil ha! Vi søker en person som smiler gjennom telefonen, er god til å lytte, er løsningsorientert og som kan være en god relasjonsbygger og en sterk ambassadør for Norske Dansekunstnere. Norske Dansekunstnere er et fag- og kunstnerforbund for dansekunstnere. Vi organiserer de utøvende og de skapende dansekunstnerne, og dansepedagogene som utdanner morgendagens nye talenter. Du vil derfor møte ulike medlemmer med svært ulike behov.

Norske Dansekunstnere har rundt 950 medlemmer, og er fagforbundet som kjenner dansekunstens behov aller best. Som ansvarlig for medlemmer og dialog vil du være med å sikre vekst og rekruttering slik at organisasjonen når sine målsettinger. Du vil være forbundets direkte kontakt med medlemmene, og må derfor sette deg godt inn i de til enhver tid gjeldende tariffavtaler og bransjestandarder. Stillingen vil fungere som organisasjonens sentral internt, samtidig som du jobber utadrettet med medlemsrådgiving, tiltak for medlemmer og feltet, kommunikasjon og markedsføring via forbundets kanaler, arrangementer og skolebesøk for å nevne noe. Stillingen vil arbeide tett med den valgte ledelsen, politisk rådgiver og administrasjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering av nye medlemmer
 • Ivaretakelse og kommunikasjon med medlemmer
 • Medlemsrådgivning
 • Organisere arragementer, legge til rette for forbundets deltakelse på ulike arenaer og gjennomføre
  skolebesøk
 • Ansvarlig for kommunikasjon- og markedsføringsstrategi. Utarbeide budskap og informasjonsmateriell.
 • Koordinere forbundets grupper og arbeidsutvalg
 • Forvalte arbeid med privatkopieringsmidler på vegne av dansekunstnere (Norwaco)
 • Sekretær for stipendkomiteen

Oppgaver vil tilpasses i god dialog med den ansatte i henhold til stillingsprosent.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Norske Dansekunstnere søker en engasjert, selvstendig og løsningsorientert medarbeider, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må ha god evne til kreativ tenkning. Som medlem og dialog vil det være essensielt å kunne lytte til feltet, fange opp problemstillinger forbundet skal jobbe videre, og legge til rette for at løsninger kommer feltet til gode.

Du må kunne arbeide godt på egenhånd, men samtidig kunne samarbeide godt i team både med administrasjonen og den valgte ledelsen.

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra medlemsorganisjoner eller
  fag- og kunstnerforbund.
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra markedsførings- og kommunikasjonsarbeid
 • Gode skriftlige og muntilge kommunikasjonsferdigheter
 • Kjennskap til kulturbransjen er en fordel, men ikke et krav
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Norske Dansekunstnere kan love deg en spennende og innholdsrik arbeidshverdag i møte med engasjerte medlemmer. Stillingen kan innebære noe kveldsarbeid og reisevirksomhet. Oppstart om mulig fra 1.1.2021

Om arbeidsgiveren:

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund for dansere, koreografer og pedagoger. Forbundet driver lobbyvirksomhet rettet mot regjering og storting, Norsk Kulturråd, kommuner og fylker, med saker som skal fremme dansekunsten i Norge. I tillegg er Norske Dansekunstnere en interesseorganisasjon som synliggjør dansekunsten utad i samfunnet, og er et faglig sentrum for medlemmene.

Norske Dansekunstnere har som formål å fremme og ivareta medlemmenes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser, å bedre deres arbeidsvilkår og lønnsnivå, og å tilby rådgivning. Et like viktig formål er å fremme dansekunstens posisjon i samfunnet og påvirke til en helhetlig offentlig politikk for dansekunst.

Spørsmål til stillingen rettes til forbundsleder Kristine Karåla Øren, 92615388 /
forbundsleder@norskedansekunstnere.no eller nestleder Eva Grainger, 99454797 /
nestleder@norskedansekunstnere.no

Søknad med CV sendes per mail til: nestleder@norskedansekunstnere.no

Søknadfrist fredag 4.desember 2020 klokken 13.00

https://norskedansekunstnere.no/

SISTE SAKER