Skuespiller- og danseralliansen ansetter i 2020

Søknadsfrist:
17.3.2020

Drømmer du om en slags fast jobb, som fokuserer på din egen karriere? Ordningen SKUDA er for skuespillere og dansere og skal tilrettelegge for bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere, som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt “frilans”. Jobber du som skuespiller eller danser:

  • I midlertidige ansettelser eller oppdrag i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner?
  • Skaper og utøver du i egne produksjoner?
  • Ønsker du å utvikle deg gjennom bl.a. kurs og workshops?

Da kan du jobbe hos oss! Vi gjennomfører en ny søknadsrunde denne våren og ansetter 5 kunstnere.

Som ansatt får du SKUDA som arbeidsgiver i periodene mellom dine kunstneriske ansettelser / engasjementer. Vi tilbyr fast tilhørighet, kolleger og inntekt i periodene mellom dine midlertidige ansettelser. Søknadskriterier og informasjon om hva ansettelsen innebærer finner du på vår nettside. Søknadsfrist 17. mars 2020!

Les mer her: https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

SISTE SAKER