Danselærer - Åmli kommune

Søknadsfrist:
15.11.2019

Ledig 40% fast stilling som danselærar, evt kombinert dramalærar i Åmli kulturskule. Åmli kulturskule har i dag rundt 70 elevar og 5 lærarar. Det er undervisning i musikk, dans, drama og visuell kunst.

Arbeidsoppgaver
Lærar i dans, evt i kombinasjon med drama. Åmli kulturskule har tre dansegrupper for elevar i alderen 5-18 år. Vi har to grupper i barnedans, ei gruppe i showdans og ei gruppe i street jazz. Vi har også ei teatergruppe. Det kan også vere aktuelt å undervise i introduksjonstilbod i barneskule og barnehage.

Kvalifikasjoner
Vi ønskjer personar med høgare utdanning i relevalte kunstfag, helst også med pedagogikk. Relevant erfaring og arbeid med barn og unge vil også bli vektlagt. Vi ønsker søkarar med kompetanse både i dans og drama, men dersom vi får gode søkarar med berre ein av kvalifikasjonana, vil dans bli vektlagt.

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Positiv
  • Arbeide sjølvstendig
  • God til å kommunisere med barn og unge
  • Tydeleg i forventnignar og oppfølging av kvar enkelt elev
  • Fleksibel og løysingsorientert

Vi tilbyr
Hyggeleg arbeidsmiljø. Lønn etter gjeldande avtaleverk.

Kontaktinformasjon
Tonje Ramse Trædal, Kulturskulerektor, 92629512, tonje.ramse.traedal@amli.kommune.no

Arbeidssted
Gata 5
4865 Åmli

Søk på stillingen: Klikk her
Startdato: 01.01.2020

Om kommunen:
Åmli kommune er ein vidstrakt kommune i Aust-Agder med om lag 1845 innbyggjarar og ca 220 tilsette.

Kommunesenteret ligg 6 mil frå Arendal. Åmli kommune har eit godt skule- og barnehagetilbod, vidaregåande skule og eigen kulturskule. I kommunen ligg det godt til rette for eit aktivt friluftsliv med mange flotte turområde og toppturar.

I oktober 2012 flytta mange av dei tilsette inn eit flott og moderne rådhus som vi er stolte av. Dei tilsette vel sjølv målform (bokmål eller nynorsk), men overordna plan- og styringsdokument skal skrivast på nynorsk. Åmli kommune har eit utstrakt regionsamarbeid i Ikt- Agder med 8 kommunar og Fylkeskommunen. Kommunen er med i mange utviklingsprosjekt og eit viktig prosjekt er m.a. fokus på tidleg innsats i høve til barn i førskule- og skulealder.

Åmli kommune er organisert som ei to-nivåmodell med rådmannen som øvste leiar og med utstrakt delegasjon av mynde til einingsleiarane.

Kommunen er ein vidstrakt skogsbygd på 1131 kvadrat-kilometer. Åmli kommune består av sentrum, dalføra Gjøvdal, Tovdal og Skjeggedal og ein rekke mindre grender. Kommunesenteret er tettstaden Åmli. Kommunen grenser i nord mot Fyresdal og Nissedal, i aust mot Vegårshei og Tvedestrand, i sør mot Froland og i vest mot Bygland. Vi har god kommunikasjon med byane rundt oss. Sørlandsbanen kryssar kommunen i søraust, med stasjon på Nelaug. Det går en sidelinje fra Nelaug til Arendal. Telemarksvegen, Riksveg 41 Kviteseid — Kristiansand, går i nord-sørlig retning gjennom kommunen. Frå Åmli sentrum går RV. 415 sørøst mot Tvedestrand.

SISTE SAKER