Konseptutvikler – formidling / Brageteatret

Søknadsfrist:
15.10.2019

Brageteatret – regionteater for Buskerud søker Konseptutvikler – formidling (50%)

Brageteatret er det teatret i Norge med størst produksjon for barn og unge. Vi øker stadig våre ambisjoner og aktiviteter, og gjennom oppsøkende og turnerende produksjoner når vi alle barn i hele Buskerud hvert år.

Du vil ha ansvar for å utvikle, koordinere og gjennomføre utadrettede aktiviteter og formidlingsmateriell i forbindelse med forestillinger, turnéer og egne deltagende prosjekter samt bidra til publikumsutvikling spesielt mot barn og unge.

Du har et sterkt initiativ, stor selvstendighet, relevant høyere utdannelse og erfaring fra et eller flere av disse områdene:
• instruksjon og undervisning av barn og unge
• prosjektutvikling og -styring
• innholdsutvikling for scenekunst, tv, film, radio e.l.
• dramaturgi
• formidlingsarbeid ved andre kulturinstitusjoner
• produsentarbeid
• publikumsutvikling i kultursektoren

Jobben vil inneholde en del reising og førerkort klasse B kreves.
Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist 15/10.
Søknad og CV sendes til jobb@brageteatret.no.

Spørsmål rettes på mail til nilspetter@brageteatret.no.
Brageteatret AS – regionteater for Buskerud
Grønland 60
3045 DRAMMEN

http://www.brageteatret.no/

SISTE SAKER