Ledig vikariat som daglig leder - Drama- og teaterpedagogene

Søknadsfrist:
5.8.2019
  • 80% stilling

Drama- og teaterpedagogene er en nasjonal interesseorganisasjon som arbeider for å fremme og styrke drama og teater som estetisk fag og læringsform i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Organisasjonen skal være et attraktivt nettverk og faglig fellesskap for drama- og teaterpedagoger, og være en synlig pådriver i debatten om drama og teaters plass i skolen og andre arenaer for læring og utvikling. Drama- og teaterpedagogene utgir DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift i samarbeid med Universitetsforlaget. Les mer om Drama- og teaterpedagogene på og https://www.facebook.com/dramaogteaterpedagogene/ og www.dramaogteater.no/

Drama- og teaterpedagogene søker en dyktig og engasjert vikar for daglig leder, som skal ha permisjon fra 1.10.2019 – 30.9.2020. 80% stilling. Daglig leder må ha drama/teaterfaglig utdannelse og god kjennskap til situasjonen for drama- og teaterfaget i hele utdanningsløpet. Daglig leder må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, kunne jobbe selvstendig og ha evne til å sette seg raskt inn i saker.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Utdanningspolitisk påvirkningsarbeid
• Strategisk planlegging av tiltak i samarbeid med styret
• Planlegge og arrangere fagdager, kurs- og nettverkssamlinger, seminarer, debatter med mer.
• Kommunikasjonsarbeid: Nyhetsbrev/sosiale medier/nettside og arbeide for mediedekning med mer.
• Samarbeide med nettverk om tiltak som f.eks. nytt veiledningshefte ved implementering av Fagfornyelsen, nasjonale kartlegginger med mer.
• Samarbeide om felles faglige tiltak på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen
• Medlemsservice
• Ansvar for daglig drift av organisasjonen, blant annet økonomiansvar og for- og etterarbeid i forbindelse med styremøter og årsmøte.

Vi søker en daglig leder med:
• Høyere utdanning innen drama/teater (Bachelor/MA)
• Utdanning/erfaring innen kultur og ledelse er ønskelig
• Inngående kjennskap til det drama- og teaterpedagogiske fagfeltet
• Kommunikasjonserfaring
• Erfaring med prosjektledelse, økonomiansvar og organisasjonsarbeid er ønskelig
• Gode samarbeidsevner
• God struktur og gjennomføringsevne
• Faglig nysgjerrighet

Drama- og teaterpedagogene holder til i flotte lokaler på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen på Grünerløkka i Oslo, og daglig leder har fast arbeidssted her. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av 21 ansatte i hel- og deltidsstillinger.

Oppstart 1. oktober

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder, Kari Strand, på kari.strand@dramaogteater.no eller tlf 41216247.
Søknad med CV sendes på e-post til til kari.strand@dramaogteater.no

Søknadsfrist: 5. august 2019

SISTE SAKER