Søk om utvikling av forestillingsideer hos Akershus Teater

Søknadsfrist:
4.8.2019

 

Akershus Teater utvikler ideer

Akershus Teater skal gi barn og unge scenekunstopplevelser som angår dem, møter dem og åpner opp verden for dem. Vi skal vise frem verden i stadig nye perspektiver, dyrke publikums forestillingsevne og vekke nysgjerrighet og fantasi.

Vi er særlig dedikert til å gi scenen til fortellinger som enda ikke er blitt fortalt til vårt publikum, fra å gi dem innblikk i andre måter å leve på til å sette ord på følelser man kanskje har for aller første gang.

Søk om utvikling av forestillingsideer hos Akershus Teater

Akershus Teater ser etter nye fortellinger og nye stemmer. Vi er et prosessorientert teater, og legger til rette for utvikling av idéer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos oss.

Inviterte prosjekter får inntil én ukes idéutvikling hvor vi bistår med prøverom, materialer/teknikk og kunstnerisk støtte. Vi legger til rette for møter med referansegrupper/publikum og bidrar til at idéer og konsepter kan prøves ut på best mulig måte. Det forventes at kunstnerne arbeider selvstendig og uten ytterligere bidrag utover det som er beskrevet ovenfor, og har vilje til å utvikle materialet i samråd med Akershus Teaters kunstneriske ledelse.

For programmeringen av 2021 og 2022 søker vi forestillingsideer til Teater i barnehagen, DKS 1.-4. trinn, og DKS 8.-10. trinn.

Etter endt utviklingsopphold vil det foreligge tre mulige scenarier:

  1. Vi overlater videre utvikling til kunstneren(e) selv.
  2. Vi ønsker å utvikle idéen ytterligere, og inviterer til forprosjekt hos oss.
  3. Vi tar en felles beslutning om å produsere forestillingen på Akershus Teater og starter en videre utviklings- og produksjonsprosess inn mot avtalt prøveperiode og premiere.

Arenaer

Våre forestillinger er oppsøkende, og spilles i lokaler tilgjengelige på skole eller barnehage.
DKS 1.-4. trinn og DKS 8.-10. trinn: forestillingene spilles for opptil 120 publikummere om gangen, oftest i en gymsal. Scenografien må være tilpasset dette, og må ikke være avhengig av blending eller byggetid over 1,5 timer.
Barnehagen: forestillingene spilles for opptil 50 publikummere på maks 3×3 meter gulvplass, og 2,20 meter takhøyde), med maks to utøvere. Scenografien må kunne fraktes, rigges, og transporteres av utøverne alene, og ha begrenset behov for teknikk.

Søknaden

Vi tar imot søknader både fra grupper og individuelle søkere. Akershus Teater samarbeider med kunstneren(e) om å sette sammen det endelige kunstneriske teamet. Vi ønsker å lage forestillinger som speiler mangfoldet til vårt publikum. Vi oppfordrer derfor særlig prosjekter som vektlegger aspekter rundt dette til å søke.

Søknad må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Motivasjon for å spille for den aktuelle målgruppen
  • Presentasjon av kunstnerne
  • Tentativ fremdriftsplan
  • Budsjett

Søknadsfrist til idéutvikling i november 2019: 4. august 2019
Gjelder Teater i barnehagen og DKS 1.-4. trinn med mulighet for premiere i 2021

Søknadsfrist til idéutvikling i april 2020: 15. oktober 2019
Gjelder Teater i barnehagen og DKS 8.-10. trinn med mulighet for premiere i 2022

Søknad med vedlegg sendes til: hlevin@akershusteater.no
Spørsmål henvendes til dramaturg Hilda Levin, se mail over eller ring tlf. 412 19 187.

SISTE SAKER