OPERASJEF - Bergen Nasjonale Opera (BNO)

Søknadsfrist:
20.1.2019

Bergen Nasjonale Opera (BNO) ble grunnlagt i 2005 og har siden den gang markert seg i den internasjonale operaverden gjennom egne og samproduserte oppsetninger på høyeste nivå. Med base i Bergen og i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester og det profesjonelle vokalensemblet Edvard Grieg Kor presenterer kompaniet forestillinger i stort format med appell til et bredt publikum, og et samlet repertoar som utfordrer etablerte konvensjoner med hensyn til både målgrupper, arenaer og kunstnerisk uttrykk. Det samlede antallet forestillinger er i 2018 75 fordelt på 6 produksjoner, med et forventet publikumstall på 19 000. Kompaniet mottar et samlet offentlig tilskudd på 30,25 MNOK og har en årlig omsetning i 2019, inklusive egeninntekter og sjenerøse private bidrag, på 32,1 MNOK.

Nåværende operasjef Mary Millers kontrakt utløper med sesongen 2020/2021, og BNO søker derfor ny

OPERASJEF

for et åremål på 5 år, med tiltredelse 1. januar 2021 og fullt repertoaransvar fra 1. juli samme år.

BNOs målsetting for kommende sjefsperiode er å holde vedlike BNOs internasjonale posisjon og samtidig styrke stillingen som et nasjonalt kompani bl.a. gjennom talentutvikling, økt turné- og formidlingsvirksomhet, og etablering av et nytt musikkteaterhus i Bergen.

Operasjefen er stiftelsens daglige og kunstneriske leder, og har ansvaret for den kunstneriske programmering og for videreutvikling av organisasjonen som nasjonal kulturinstitusjon, herunder kontakt med offentlige myndigheter, samarbeidsinstitusjoner, sponsorer og andre partnere. Stillingen innehar alle administrative, faglige og kunstneriske fullmakter og plikter i henhold til lovbestemmelser og vedtekter.

De viktigste kvalifikasjoner og forutsetninger vil være –

  • et tydelig kunstnerisk ståsted
  • omfattende kunnskap om operarepertoar, både gammelt og nytt, internasjonalt og norsk/nordisk
  • et bredt internasjonalt nettverk innen opera- og musikkfeltet
  • god forståelse av økonomi, og en evne til å tenke helhetlig, i både drift og repertoar
  • gode samarbeidsevner og personlige lederegenskaper, med et fokus på organisasjonsutvikling
  • en vilje og evne til å spille en aktiv rolle overfor publikum og det samfunn BNO er en del av

Den foretrukne kandidaten vil beherske et skandinavisk språk, eller ha dokumenterbare evner til å lære seg et nytt språk raskt. Det er ønskelig, men ikke en absolutt forutsetning, at operasjefen bosetter seg i Bergen.

Ansettelsen vil skje innen mai 2019. I perioden fra ansettelse til tiltredelse forutsettes det deltagelse sammen med styre og stab i planlegging av kommende virksomhet. En egen avtale vil bli inngått for denne perioden.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist for stillingen er 20. januar 2019 og søknad med CV og referanser kan sendes til recruitment@bno.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Tom Remlov, nestleder i styret, på tom@riksteatret.no eller telefon 908 42 058.

SISTE SAKER