Daglig leder - Buskerud Teater

Søknadsfrist:
29.10.2018

Buskerud Teater har ledig 75% stilling som daglig leder i et 2-årig engasjement

Vår daglige leder skal fronte og drifte organisasjonen til beste for teatergruppene i regionen sammen med de fire teaterfaglig ansatte.

Arbeidsoppgaver

  • Overordnet faglig, administrativt og økonomisk ansvar for Buskerud Teaters virksomhet
  • Lede organisasjonens videre utvikling, utarbeide strategiplaner og andre plandokumenter, og gjennomføre disse
  • Rapport- og søknadsarbeid
  • Bred kontaktflate med frivillig kulturliv
  • Nettverksbygging mot bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere nasjonalt og regionalt
  • Personalansvar
  • Sekretærfunksjon for styret

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en person med lederkompetanse og erfaring med økonomisk styring, strategisk ledelse og personalledelse. Vi vil legge vekt på gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet. Erfaringsbakgrunn fra kulturarbeid og forståelse for kulturfeltet er ønskelig.

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale. Vi påregner bruk av hjemmekontor.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til fungerende daglig leder Einar Breian, e-post: einar@buskerudteater.no, tel.: 975 11 197, eller styreleder Kristin Hammershaug, e-post: kristin.hammershaug@flesberg.kommune.no, tel.: 993 97 953.

Søknad med CV sendes på e-post til post@buskerudteater.no innen 29. oktober.

Om arbeidsgiveren
Buskerud Teater er en kompetanse-organisasjon for teater i Buskerud med formål å fremme og utvikle amatørteaterarbeidet i fylket.
Vi er en desentralisert virksomhet med fire profesjonelle teaterinstruktører som arbeider ut mot amatørteatermiljøene i hele Buskerud. I tillegg til egen stab engasjerer vi frilans-instruktører til mange produksjoner. Buskerud Teater drifter også et stort kostymelager, som ligger i Hallingdal.
En levende kultur er i stadig utvikling, og Buskerud Teater er selv i en utvikling der vi strekker oss mot flere måter å arbeide på og nye samarbeidspartnere å gjøre det sammen med.

Vi skal være en dynamisk aktør i fylkets og regionens kulturliv.

SISTE SAKER