RAS produsent - Sandnes kunst- og kulturhus

Søknadsfrist:
1.2.2018

Sandnes kunst- og kulturhus søker RAS produsent 100% stilling. 50% fast ansettelse og 50% prosjektstilling ut 2018.

Regional Arena for Samtidsdans(RAS) er et kompetansesenter for samtidsdans i Rogaland. RAS er organisert som en avdeling i Sandnes kunst og kulturhus med støtte fra Sandnes kommune, Fylkeskommunen og Norsk kulturråd. RAS samarbeider med flere arenaer for dans i regionen, nasjonalt og internasjonalt. RAS presenterer 20 danseforestillinger i året. I tillegg er residens, co-produksjon, publikumsutvikling og markedsføring en stor del av RAS sitt fokus.

Produsent rapporterer til RAS leder.

Arbeidsoppgaver

– Bidra med søknad- og rapportskriving for prosjekter RAS er involvert i og får støtte fra.

– Ansvar for planlegging og praktisk avvikling av danseforestillinger, festival, residens co-produksjon og turnésamarbeid.

– Markedsføring og pressekontakt i forbindelse med RAS programmet.

– Delta med publikumsutvikling og formidling rundt forestillingene.

Kvalifikasjoner

– Vi søker en person som har et sterkt engasjement for dans.

– Høyskoleutdannselse.

– Må kunne jobbe strukturert og selvstendig.

– Bør være oppsøkende, aktiv og utadvendt.

– Gode kunnskaper i norsk og engelsk.

Arbeid kveld og helg må påregnes.

Spørsmål: kontakt RAS leder Therese Markhus på 92419926

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes adm@sandnes-kulturhus.no senest 01.02.2018

Hjemmeside RAS

 

SISTE SAKER