Daglig leder - Proscen ± produsentenhet for scenekunst

Søknadsfrist:
10.1.2018

Proscens visjon er å bygge og styrke det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Med en organisasjon og et scenekunstfelt i sterk utvikling søker vi nå en aktiv, visjonær og initiativrik daglig leder med stort engasjement for feltet.

ARBEIDSOPPGAVER:

·      Lede organisasjonen i tråd med vedtatte strategier og budsjetter

·      Lede daglig drift; økonomistyring, budsjettkontroll, informasjon og medlemskontakt

·      Ansvar for å utvikle, organisere og gjennomføre organisasjonens prosjekter

·      Arbeide med strategi, politikk, mediehåndtering, prosjektledelse og næringsutvikling for scenekunstfeltet

·      Administrative oppgaver som søknadsskriving og rapportering

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

·      Fullført høyere utdanning, eller solid og relevant praksis

·      Relevant leder- og produsenterfaring fra kulturfeltet

·      Administrativ erfaring, økonomisk kompetanse og erfaring fra prosjektstyring

·      Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging

·      God oversikt over scenekunstfeltet nasjonalt

·      Kulturfaglig nettverk

·      Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere prosjekt
samtidig

 

VI TILBYR

·      Åremålsstilling 3 år, 100% stilling (med mulighet for forlengelse)

·      Interessante og varierte arbeidsoppgver i en selvstendig stilling

·      Kontor i et inspirerende arbeidsmiljø på Cornerteateret

·      Lønn etter avtale

·      Opplæring etter avtale med ønsket tiltredelse 1.april 2018

 

SØKNAD
Søknad med CV sendes på e-post til camilla@proscen.no
Adresse: Proscen ± Produsentenhet for scenekunst, Kong Christian Frederiks Plass 4, 5006 Bergen

Om arbeidsgiveren

Proscen ble etablert i 2008 og har som overordnet mål å bidra til å bedre betingelsene for den frie scenekunsten på Vestlandet gjennom styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og ytelse av produsenttjenester. Proscen holder til på Cornerteateret, et produksjons- og visningshus for det frie scenekunstfeltet og et kreativt scenehus for barn og unge. Huset driftes av Teaterdrift as, som eies av Proscen og Vestlandske teatersenter. Daglig leder svarer til Proscens styre som velges blant organisasjonens medlemmer. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.

 

 

SISTE SAKER