Lesning. Foto: Oslo Internasjonale Teater

Voksent for barn

INTERVJU: Kan voksne vite hva slags dramatikk som treffer barn og unge? – Vi må heller ikke undervurdere de voksne, sier Øystein Brager, primus motor for Theatre Cafe Festival i Oslo i april.

I april møttes fire europeiske kompanier som alle lager scenekunst for barn og unge, i Oslo. Anledningen var festivalen Theatre Café Festival.

Kritiker Mariken Lauvstad fulgte lesninger og debatt en av festivaldagene. Hun savnet dramatikk skrevet spesifikt for barn og ungdom. – Festivalen fremstår dessverre mest for de viktige voksne, skrev hun her på Scenekunst.no.

Uvanlig perspektiv
Det britiske Company of Angels, som er initiativtaker til Theatre Café Festival, har tradisjon for å sette opp dramatikk som i utgangspunktet er laget uten tanke på bestemte målgrupper, for barn og unge.

Company of Angels, fra Theatre Cafe i York

I debatten om kunst for barn og unge i Norge er det et litt uvanlig perspektiv. Her er mange opptatt av at kunst og kunstnere som arbeider profesjonelt med barn og unge som målgruppe, får for lite oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Det er ikke ubegrunnet. Det er ikke mer enn tre år siden juryen for Heddaprisen lot være å nominere forestillinger i kategorien for barn og unge – fordi de ikke fant verdige kandidater, og kanskje for å provosere fram en bevissthet og en diskusjon.

Men uvanlige perspektiver er også interessante. Vi fikk lyst til å utforske tanken bak Theatre Café Festival nærmere og tok en prat med festivalsjef for den norske utgaven, regissør og dramatiker Øystein Ulsberg Brager.

Bransje og utveksling
– Vi har kanskje ikke kommunisert det godt nok, men festivalen i Oslo var tenkt som en bransjeevent, sier Brager. – Vi la opp til lesninger og paneldebatt, ikke bare forestillinger. Et viktig mål med festivalrekka er at kunstnere som driver med dramatikk for barn og unge, skal ha mulighet til å møte hverandre. Et annet er at dramatikken skal spres. Stykkene og dramatikerne skal ha mulighet til å nå bredere ut enn bare det landet de er skrevet i.

På grunn av det siste er oversettelse av dramatikk en viktig del av samarbeidet bak Theatre Cafe Festival. Dramatikken skal krysse landegrenser.

– Alle de ikke-norske stykkene vi spilte på Oslo er oversatt til norsk, og på de andre festivalene blir stykkene oversatt til vertslandets språk. Det skaper en utveksling, sier Brager.

Samarbeidet løper i denne omgang fram til mai 2015. Det omfatter fire festivaler og like mange europeiske kompanier: det britiske Company of Angels, det tyske GRIPS Theater, Toneelmakerij i Nederland og Imploding Fictions/Oslo Internasjonale Teater. Det hele er blant annet finansiert av EU.

Unge utøvere
På OITs nettsider står det at dette samarbeidet har som mål å "aktivt involvere et ungt publikum i alle aspekter av festivalen gjennom før- og ettersamtaler og workshops med forfattere, regissører og utøvere." Kompaniene vil også gjøre lesninger av ny dramatikk mer relevante for ungdom. Får dere til det uten ungdom i publikum?

– Det stemmer at festivalrekka har hatt som mål å involvere barn og ungdom. Dessverre har ikke vi fått det til i Oslo i like stor grad som for eksempel Company of Angels klarte i York, da de gjennomførte den første av festivalene. Det sagt, så var ikke ungdommen fullstendig fraværende i Oslo. Vi hadde et veldig hyggelig besøk av en gjeng unge dramatikere fra DUS lørdag kveld, og en av lesningene – som Mariken Lauvstad ikke så, fordi hun ikke var tilstede på fredagen – ble fremført av unge flerkulturelle skuespillerstudenter fra Nordic Black Xpress. Men av ulike årsaker har flere andre av våre planer om å involvere unge under festivalen ikke blitt noe av, blant annet på grunn av manglende støtte.Studentene på Nordic Black Xpress. Foto: nordicblacktheatre.no

Det er mulig å tenke seg at et kunstnerisk utsagn står friere dersom det ikke er rettet mot en bestemt målgruppe. Men kan voksne egentlig vite om et stykke snakker til ungdom?

Fagfolk og publikum
– Jeg synes innimellom at kravet som ofte fremstilles om at barn og unge må være tilstede på alle bransjetreff som omhandler dem, er et litt merkelig. Man inviterer jo ikke den gjengse voksne publikummer inn på fagseminarer som omhandler teater for voksne. Jeg stiller også spørsmål ved om det ikke er å undervurdere en profesjonelle teaterskapere, som dem vi hadde samlet til Theatre Café Festival Oslo, å mene at de ikke skulle kunne diskutere sitt virke ut ifra den erfaringen de har bygget opp.

– Jeg er enig i at det er positivt å trekke fram dramatikere som har en klar tanke om barn og unge som målgruppe. Men det er ikke eneste mulige innfallsvinkel, sier Brager.

Perspektiv
Motivasjonen til Company of Angels har vært å ta barn og unge på alvor i en kontekst der det å skrive dramatikk for et yngre publikum ofte har vært synonymt med å more og underholde.

– Her i Norge er akkurat det kanskje ikke et problem lenger, men i Storbritannia har de kjempet en kamp for at teater for barn og unge ikke skal undervurdere dem, ikke være kun tjo og hei. Det handler ikke om hvorvidt et stykke er skrevet for barn og unge, men om perspektiv, om stykket har et perspektiv som er forståelig og engasjerende.

I forkant av festivalen i Oslo holdt regissør og tidligere kunstnerisk leder av Company of Angels, Adam Barnard, en workshop på Norsk Skuespillersenter.

– Under visningen av workshopresultatene reflekterte Barnard lenge rundt hva dramatikk for barn og ungdom er og ikke er, blant annet med henvisning til Company of Angels' praksis. I tillegg gjennomførte vi en samtale fra scenekanten med tre av dramatikerne som ble presentert under festivalen, der deres holdning til det å skrive for barn og unge ble grundig diskutert. Denne samtalen kan man finne på Kanal Scenekunst dersom man er interessert, og kanskje gir det et riktigere perspektiv på festivalen som helhet.

Hvordan ble stykkene på Theatre Cafe Festival i Oslo valgt ut?

– Philip Thorne og jeg kuraterte festivalen i Oslo, med innspill fra de tre andre kompaniene i nettverket. I tillegg hadde vi dialog med det tyske Kinder- und Jugendtheaterzentrum. Jeg er interessert i godt teater som kommuniserer med et publikum. Utenfor rammen av festivalen har OIT aldri utestengt et stykke fordi det er for barn og unge, og vi har heller aldri tatt noe inn på grunn av at det passer for en målgruppe. Vi vil bare ha den beste dramatikken.
 

Theatre Cafe Festival har også et underprosjekt som heter European Writers Lab. Der står barn og unge som målgruppe tydeligere fram. Prosjektet utfordrer en dramatiker i startgropa fra hvert av de fire samarbeidslandene til å skrive et nytt verk for barn og unge.

– Dramatikeren må ha skrevet for barn og unge før. Han eller hun får to mentorer, en fra hjemlandet og en fra ett av samarbeidslandene, og målet er å skrive et nytt verk for barn og unge. 

I Norge ble Kristofer Blindheim Grønskag valgt ut. Han er knyttet til Dramatikkens hus og Propellen teater i Trondheim og står blant annet bak stykket Kinder K, som ble spilt på Showbox i vinter og på Vårscenefest i vår.

Kinder K.

– Grønskag jobber nå med dramatikerne Tale Næss og Lot Vekemann, forteller Brager. – Disse fire nye stykkene som skrives i løpet av samarbeidet, skal vises på Theatre Cafe Festival i Amsterdam våren 2015.  Vi håper også at flere av de øvrige dramatikerne og stykkene vi nå har oversatt, kan finne veien til andre scener i Norge.

 

Dere håper altså at produsenter skal komme og høre lesningene og ta tekstene videre til et ungt publikum?

– Ja, og ikke minst ønsker vi debatten om hva scenekunst for barn og unge skal være, veldig velkommen.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER