Ill.

Vil skrive musikkritikkens historie

På sitt årlige fagseminar 25. mars vil Norsk musikkforskerlag presentere et forslag til et nasjonalt prosjekt om norsk musikkritikk.

Musikkritikk har lange tradisjoner i Norge. Dens språk og begreper har vært bestemmende for hvilke begreper og metaforer som har blitt normgivende for forståelse og beskrivelse av musikk. Dette gjelder også det mangfold av musikkritiske tekster som dekker dagens ulike musikksjangre.

Artikkelen om musikkritikk i det store referanseverket New Grove Dictionary of Music and Musicians nevner imidlertid ikke engang Norden i sin gjennomgang av ulike musikkritiske tradisjoner-
Dette foreslår musikkforskerne nå å rette opp gjennom et forskningsprosjekt om norsk musikkritikk. Prosjektet vil ha en kartlegging av musikkritikkens utvikling i Norge som ett av sine hovedmål.

Tradisjonelt er musikkritikken blitt brukt i resepsjonshistorisk forskning med fokus på å undersøke enkelte verk, komponister og stilarter. Det planlagte prosjektet åpner for et alternativt perspektiv på resepsjonshistorie: Med utgangspunkt i kritikerens musikkopplevelse tror forskerne at en kartlegging av endringer og ulikheter i musikkritikkens diskurs vil kunne få fram hvordan musikkritikk også speiler samtidens lytterholdninger.

Som konsekvens av digitaliseringen av norske aviser vil musikkritikken som Nasjonalbiblioteket samler inn, bli tilgjengelig for flere brukere og for kvantitative undersøkelser. Musikkforskerlaget peker på at dette materialet innbyr til å utvikle av en forståelse av hva som påvirker den musikkritiske diskursen.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER