HF uio Foto: Foto: HF/UiO

-Vi vil beholde finansieringen

Musikkvitenskap får ikke mindre å rutte med, lover HF-ledelsen, men instituttet må kutte ned på utgiftene. Det ble ikke fattet noe vedtak på fredagens styremøte, men ledelsens linje er klar: Dagens studietilbud er ikke bærekraftig.

Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo har bedt Institutt for musikkvitenskap (IMV) redusere sine utgifter, slik at budsjettet kommer i balanse.

Underfinansieringen er av en slik art at den ikke kan løses ved kutt uten at faget blir grunnleggende endret, skrev professorene Anne Danielsen, Stan Hawkins og Ståle Wikshåland i en kronikk i Aftenposten 10. april.

Les også intervjuet med professor Danielsen på Scenekunst.no.

Prodekan og professor Einar Lie er medlem i fakultetsstyret ved HF, som diskuterte instituttets økonomiske situasjon på et styremøte sist fredag.

Scenekunst.no har skrevet om saken før, og Lie tok i går kontakt med nettavisen for å presisere at det ikke vil skje kutt i instituttets inntekter fra fakultetets side.

– Vi vil beholde finansieringen som gjør praktisk og utøvende undervisning mulig, men vi kan ikke ha en større pengebruk på IMV enn det som svarer til instituttets inntekter. De får 2,5 mer pr. student enn de andre studieprogrammene slik at de kan gi et bedre mer lærerintensivt tilbud til sine studenter. Det foreligger ingen planer om å endre denne finansieringen.

– Vi sier ikke at vi ikke ønsker opptaksprøver eller individuell undervisning men vi nevner disse elementene fordi de kaster lys over studiets kostnader og særpreg, sier Lie til Scenekunst.no.

Hva ble vedtaket etter fredagens styremøte?

– Instituttets økonomiske situasjon var en orienteringssak på styremøtet. Da sender vi ikke vedtaksforslag, men informerer styret om saken. Styremedlemmene kommer med sine synspunkter, men vi referatfører ikke og har derfor ingen redegjørelse for hva som ble sagt.

I en rapport har HF-ledelsen skrevet at IMV økonomi ”kun kan bringes i balanse gjennom kostnadsreduksjoner og endringer i studieopplegget og emnetilbudet.” Står styret også for denne linjen etter styremøtet?

– Vi har ingen annen linje etter styremøtet enn før. Men rapporten ender ikke i konkrete forslag om å ta bort noe. Den er en situasjonsbeskrivelse, svarer Lie.

Hva skjer videre?

– Vi fortsetter dialogen med instituttet om kostnadssidene.

– Vi registrerer at det er spekulasjoner i miljøet om hva dette betyr og som går i retning av at vi ønsker å kutte ut praksisundervisning, men vi har ikke sagt noe i den retning. Vi har bare sagt at budsjettene må balanseres på sikt. Inntektsgrunnlaget, som skal gjøre det mulig å ha praktisk og utøvende undervisning, beholdes, sier prodekanen til Scenekunst.no.

Men siden IMV ikke kan fortsette med dagens studietilbud og oppnå budsjettbalanse uten samtidig å få mer penger inn, er det ikke mulig å opprettholde studietilbudet slik det er i dag, med bl.a. praktisk undervisning?

– Nei, dagens tilbud kan neppe videreføres i nøyaktig samme form med dagens inntektsnivå. Vi har hatt en generelt kraftig nedgang i ressursene til fagmiljøene og det er i flere omganger gjennomført reduksjoner i enkelte fag og institutter. Det er en tilsvarende situasjon vi står overfor her.

Det står i rapporten deres at stedet å kutte utgifter er i studietilbudet, og det er vanskelig å forstå det annerledes enn at det må kuttes i den praktiske, dyre undervisningen?

– Man er nødt til å se alle fagelementene i sammenheng når man kutter i et studietilbud. Å peke på ett element blir feil. Jeg vil ikke gå inn i diskusjonen om hvor man skal kutte, for det bør gjøres av eller sammen med dem som står faget nærmest. Men rapporten peker på at helheten i studiet er veldig dyrt, forklarer Lie, og peker på at andre fag ved HF er i en liknende situasjon.

– Det er gjort flere kraftige innstrammingstiltak ved HF. I språkfag med krevende fonetikk er for eksempel muntlig eksamen sløyfet. Dette er svært kraftige innstrammingstiltak, forteller Lie.

Men dere anbefaler å kutte i studietilbudet ved IMV?

– Det er riktig. Det er studietilbudet som genererer de store kostnadene. Vi synes det er vanskelig å komme videre i prosessen uten å se på det.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER