Tone Hansen. Foto: Henie Onstad Kunstsenter Foto: Henie Onstad Kunstsenter

Utskiftninger i Kulturrådet

Direktør ved Henie Onstad Kunstsenter Tone Hansen blir leder for Norsk kulturråd, skriver NRK. Thorbjørn Gabrielsen, leder for Stamsund Internasjonale Teaterfestival, erstatter Iren Reppen som rådsmedlem på scenekunstfeltet.

I følge NRK blir Tone Hansen utpekt som ny kulturrådsleder i statsråd i dag. 

Hansen er er utdannet ved Statens Kunstakademi og er direktør ved Henie Onstad Kunstsenter i Bærum.

I en evaluering av Kulturrådet bestilt av kulturminister Thorhild Widvey ble det foreslått at Kulturrådet som kollegium måtte tilføres økonomisk, juridisk og administrativ kompetanse. De nye medlemmene som etter alt å dømme oppnevnes i dag, har både kunstnerisk og adminstrativ kompetanse.

I tillegg til Tone Hansen utnevnes disse medlemmene for fire år:

Martin Eia-Revheim, hussjef for Sentralen. Tidligere en av gründerne bak konsertstedet Blå, orkestersjef for Kringkastingsorkesteret og avtroppende styreleder for Oslo-Filharmonien.
Maria Utsi, sjef for Festspillene i Nord-Norge.
Thorbjørn Gabrielsen, leder for Stamsund teaterfestival.
Jorunn Veiteberg, kunsthistoriker, kurator og professor ved Kunsthøgskolen i Bergen.

De fem medlemmene som nå skiftes ut, er Arnfinn Bjerkestrand, Marianne Olsen, Iren Reppen, Asta Busingye Lydersen og leder Yngve Slettholm. Bjerkestrand, Olsen og Lydersen har sittet i to perioder.

Norsk kulturråd har ti medlemmer og numeriske varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder og varamedlemmer, oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år, og er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.

I en pressemelding fra Kulturdepartementet i ettermiddag presenteres de fem nye rådsmedlemmene slik:

Leder: Tone Hansen, Oslo (f. 1970). Direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, kurator og kunstskribent. Hansen har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo i 1994-1998 og jobbet som stipendiat ved Statens Kunstakademi med prosjektet Megamonstermuseum 2003-2009. Hun var også arbeidende styreleder ved UKS – Unge Kunstneres samfund i Oslo i perioden 2002 – 2005 og har skrevet for en lang rekke magasiner og aviser om kunst.

Medlem: Martin Eia-Revheim, Oslo (f. 1973). Har siden høsten 2011 vært ansatt som hussjef for Sparebankstiftelsen DNBs bygg i Kvadraturen. Han var med på å etablere klubbscenen Blå i Oslo, har ledet Kongsberg Jazzfestival (2002-2005), vært orkestersjef i Kringkastingsorkesteret (2006-2009) og direktør for MIC Norsk Musikkinformasjon (2009–11). Han har hatt og har en rekke verv innenfor kulturlivet bl.a. som styreleder for Oslo filharmoniske orkester fra 2011-2015. Han var også oppnevnt som utvalgsmedlem for Kulturutredningen 2014.

Medlem: Maria Utsi, Harstad (f. 1981). Direktør for Festspillene i Nord-Norge. Har tidligere vært festivalsjef for Varangerfestivalen i Vadsø og daglig leder for Hermetikken næringshage i Vadsø. Utsi har masterstudier i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, og er nestleder i styret for Hålogaland Teater. Hun har også vært medlem Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene.

Medlem: Thorbjørn Gabrielsen, Stamsund/Lofoten (f. 1959). Kunstnerisk leder for Teater NOR og Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Magistergrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Tidligere teaterleder ved Nordland Fylkeskommune og kunstnerisk leder ved Nordland Teater (i 1992). Gabrielsen var tidligere styreleder for Danse- og teatersentrum, han var i referansegruppen for utredningen av Norsk kulturråd, og han er medlem i Norsk kulturråds Faglig utvalg for teater.

Medlem: Jorunn Veiteberg, Bergen / København (f. 1955). Dr.philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Fra 2002 til 2014 var hun professor II ved Kunsthøgskolen i Bergen med tilknytning til kuratorstudiet og teoritilbudet for tekstil og keramikk. Fra 2013 var hun gjesteprofessor ved Högskolan för design og konsthandverk ved Göteborgs Universitet. Veiteberg har også ledet forskningsprosjektet K-verdi innenfor Forskningsrådets program KULVER. Tidligere arbeidet hun som kritiker, kurator, forsker og redaksjonssjef for kunst og kultur i NRK.

Som varamedlemmer er oppnevnt:

1:  Rami Maktabi, Fredrikstad (f. 1968) har vært styremedlem i Fredrikstad Kunstforening  2005–2014 og i Norske Kunstforeninger i perioden 2009–2015; de to siste årene som styreleder. Han har utdannet designer fra England og har studert kunstformidling for barn og unge på Høgskolen i Østfold. Maktabi er selvstendig næringsdrivende, og etablerte i 2011 No13 contemporary, et prosjektbasert visningsrom for kunst i Fredrikstad. Han er nå ansatt i Østfold Kulturutvikling som produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken i Østfold.

2: Luba Kuzovnikova, Kirkenes (f. 1976) er kunstnerisk leder i Pikene på Broen og leder av festivalen Barents Spektakel. Luba Kuzovnikova er linguist fra Pomoruniversitetet i Arkhangelsk, og har studert kunsthistorie ved Utica College of Syracuse University i USA, Universitetet i Tromsø og i Københavns Universitet. Hun har også en mastergrad i Cultural Management fra Manchester University. Kuzovnikova ble første gang oppnevnt til Norsk kulturråd i 2012.

For perioden

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER