Bilde: Traavik.info/Cathrine Ahlsen

Tre nøtter og en (fortsatt) stående invitasjon til Norsk Kulturråd

Morten Traavik har skrevet en åpen invitasjon til Norsk Kulturråd om deltakelse i Traavik.infos prosjekt Sløserikommisjonen der han også retter kritikk mot Kulturrådets webinar om hets og trakassering i kunstfeltet 8. april.

Kjære Norsk Kulturråd v/ direktør Kristin Danielsen og rådsleder Lars Petter Hagen!

Vi kjenner hverandre fra før. På 2000-tallet satte jeg og Lars Petter opp kontroversielle forestillinger sammen som del av  scenekollektivet The Tynset Project. Kristin Danielsen drev i samme periode DK Arts Management sammen med min gamlekjæreste Agnes Kroepelien, nå Kulturrådets seksjonsleder for produksjon.

Traavik.info er ett av kompaniene som finansieres over Kulturrådets ordning for Fri Scenekunst-kunstnerskap (det som tidligere het basisfinansiering), i nåværende tildelingsperiode 2019-22 mottar vi 3,7 millioner skattekroner per år. Slik går nu dagan i et lite kunstmiljø i et lite land. Vil man unngå kjentfolk må man gjemme seg bort.

For mer enn ett år siden (februar 2020) lanserte Traavik.Info, Festspillene i Bergen og BIT Teatergarasjen samproduksjonen Sløserikommisjonen i den norske offentligheten. Kort tid senere inviterte vi for første gang Kulturrådets ledelse til å medvirke som gjest(er) i forestillingens sceniske del med planlagt premiere i mai samme år.

Tanken bak prosjektet er og forblir, som også med vår Kritikerprisbelønnede Århundrets Rettssak (2017), å bringe sammen motparter i viktige samfunnsdiskusjoner til forutsetningsløse og uhøytidelige samtaler på samme scene, men på kunstens hjemmebane og med kunstens egne virkemidler som hjelpemiddel om det trengs. På og bak scenen står, foruten en kredibel co-produsent som BIT Teatergarasjen, et omfangsrikt og mangfoldig kremlag, fra Helge Jordal via Shabana Rehman til stjernefilosof Slavoj Žižek og Traavik.infos egen bedriftssjaman, samiske Ronald Kvernmo. Og sist, men ikke akkurat minst, altså Are Søberg, nå også kjent som Sløseriombudsmannen.

Noe svar på invitasjonen kom aldri fra dere. Vi gjentok den derfor et knapt år senere, i desember i fjor. Det er nå fire måneder siden. Som dere kanskje også vet, har produksjonen vår de siste 16 månedene vært gjenstand for en kraftig og vedvarende hatkampanje fra et lite, men taleført segment av det frie scenekunstmiljøet tilsynelatende med stadig økende definisjonsmakt.
Deres eneste våpen er svært magert begrunnede anklager om rasisme og fascisme mot meg selv, og Sløserikommisjonens medvirkende, ikke sjelden blandet med like fantasifulle konspirasjonsteorier om påståtte samfunnsnedbrytende ideologiske nettverk som skal være involverte i prosjektet. Støynivået står i omvendt proporsjon til gruppens faktiske antall – en liten, men hard kjerne av politiske aktivister med tette personlige og profesjonelle bånd i hovedstadens kulturliv, inkludert blant andre Kunsthøgskolen i Oslo og Kulturrådets egne faglige utvalg.

Denne gruppen, som selv mer enn gjerne påberoper seg offerstatus i offentligheten, utøver knallhardt og utstrakt press på diverse plattformer, både på medvirkende i prosjektet for å få dem til å trekke seg, og på samarbeidende scener for å få dem til å avbryte samarbeidet med Sløserikommisjonen. Noen ganger lykkes de. For eksempel mistet Stiftelsen Traavik.info mistet både ett styremedlem og en daværende daglig leder i fjor, som ikke orket å stå i kampanjen mot prosjektet. Under trusler om boikott fra deler av norsk scenekunstmiljø har også Festspillene i Bergen trukket seg fra samarbeidet om gjenopptagelsen av prosjektet etter Covid-utsettelsen i fjor vår.

I går, under Kulturrådets eget webinar «Hvem tar ansvaret? Seminar og innspillsmøte om hets og trakassering i kunstfeltet» ble hele den seks timer lange seansen avrundet med en plutselig rasismeanklage mot Traavik.infos daglige leder og dessuten Rådsmedlem, Luba Kuzovnikova. Den ikke nærmere begrunnede anklagen ble lest opp av moderator og nestleder i Kulturrådet, Maria Utsi, og Luba fikk deretter tre – 3- minutter til å svare på den foran et nærværende publikum av utøvere, kunstnerorganisasjoner, journalister og politikere. Med denne anklagen hengende i luften ble seminaret ble deretter avrundet av Kulturrådet, 20 minutter før oppsatt tid.

Disse anklagene, om de får stå uproblematiserte og til og med får gjentas ytterligere for Kulturrådets regning og under deres redaksjonelle ansvar, som det ble gjort i går, har kun to mulige konsekvenser for Kulturrådets omdømme:

1) Dere deler aktivistenes oppfatning om at jeg er en “høyreradikal kunstner” som poster “grov rasisme” og “samarbeider med styrtrike ultraliberalister” med “grov trakassering av kunstnere og politiske seire for ytre høyre som resultat”. Konklusjonen blir da at Kulturrådet støtter finansieringen av høyreradikale prosjekter med grovt rasistiske elementer.

2) Dere deler IKKE aktivistenes oppfatning, men organiserer likevel et seminar der de medvirkende i produksjonen, flere titalls personer i norsk og internasjonalt kulturliv og offentlighet inkludert meg selv, råds-varamedlem og BIT-sjef Sven Åge Birkeland, by association blir anklaget for 1) eksplisitt og implisitt over flere timer, med tre minutters tilgjengelig tid som vi selv må bestille i forkant av seminaret til å svare. Konklusjonen blir da at Kulturrådet likevel støtter og tilrettelegger for den samme typen hets og trakassering som dette seminaret skulle motvirke og problematisere.

3) Jeg ber med dette om en redegjørelse fra Kulturrådet om dere anser anklagene om rasisme og fascisme mot meg, Sløserikommisjonen, de medvirkende i prosjektet og implisitt dermed dere selv, som velbegrunnede og -underbygde.

Om svaret er ja, oppfordrer vi i Traavik.info dere på det sterkeste til å frata oss kunstnerskapsstøtten omgående og slutte å finansiere høyreradikalisme og rasisme. Om svaret er nei, vil vi gjerne få sitere Lars Petter selv fra  Aftenposten-saken “Splid i Kulturrådet der det står at “Hagen åpner generelt for flere diskusjoner i Kulturrådets regi, også om debatten rundt Søberg. Men det får bli i andre seminarer.”

Jeg foreslår derfor med dette et oppfølgingsseminar i Kulturrådets regi som vi og våre medarbeidere denne gangen får co-kuratere, om Sløserikommisjonen og andre kunstneriske strategier for dialog gjennom kunstnerisk konfrontasjonsterapi fra inn- og utland. Hva tror dere om det?

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
 • Julie Rongved Amundsen :

  Jeg minner om at alle innlegg må skrives under fullt navn og holdes i en saklig tone.

 • Chris Erichsen :

  Jeg har valgt å holde kjeft om akkurat dette i en god stund. Delvis fordi det er godt å få litt fred fra all støyen som følger med. Men delvis også fordi jeg har vært utsatt for, ikke akkurat trusler, men mer noe jeg vil kalle uartikulert raseri med tilhørende rare beskyldninger, i kjølvannet av de utvekslingene jeg hadde med deg i fjor her på Scenekunst.no. Det har ikke akkurat gjort meg skuggredd (jeg er ganske herda), men kanskje mer bevisst på hvordan denne typen samtaler, hvor nettrollene lurer i buskene, avleirer seg hos folk og i fora hvor man er disponert for paranoid forvrengning og skyttergravskrig.

  I lys av nettopp det er det påfallende hvordan du suverent tillater deg å tilsidesette Tormods egenuttrykte erfaringer som irrelevante. Du kaller truslene han er blitt utsatt for for «eventuelle», du kaller måten han beskriver det på «merkelig og usammenhengende» og konkluderer med å ikke kunne ta det for «god fisk» før «ugjendrivelige bevis – og den sanne identiteten til eventuelle opphavsmenn – er presentert».

  Du framstiller deg selv som en som vil ha dialog. Og ender opp med å mistenkeliggjøre folk som er blitt utsatt for trusler. Og likevel ber du selv om å bli tatt for god fisk, du og kompisen din, hedgefondforvalteren!

  Sistnevnte var jo nylig ute her på Scenekunst.no med en pussig ekvilibristisk «unnskyldning» til det frie scenekunstfeltet (scenekunst.no/sak/hva-gjor-vi-nar-6-av-norske-scenekunstnere-foler-seg-truet). Han er antakelig vant til å lede, noe som ser ut til å ha gitt ham en betydelig grad av eierskap og definisjonsmakt over prosjektet ditt. Ja, så husvarm er han blitt at hedgefondforvalteren tydeligvis på vegne av prosjektet har fått blankofullmakt til å invitere «et samlet norsk scenekunstmiljø» som «fortsatt er 100% velkomne som medskapere»!

  Hvordan skal «et samlet norsk scenekunstmiljø» forholde seg til en sånn invitasjon rett etter at mannen som inviterer igjen og igjen har gjort hva han har kunnet for å henge ut kunstnere og diskreditere det samme miljøet, og derigjennom har fått betydelig både kulturpolitisk og tydeligvis også kunstnerisk innflytelse? Og hvordan skal det samme miljøet forholde seg til en som avfeier trusler folk i miljøet blir utsatt for som «eventuelle»?

 • Morten Traavik :

  Hei igjen lærer-Tormod,

  det er et grunnleggende prinsipp i rettssamfunn både jeg og – håper jeg – du identifiserer oss med,
  at bevisbyrden ligger på anklageren og ikke på den anklagede.
  Derfor er jeg litt undrende til at du tar det så tungt at jeg ber deg motivere nærmere en potensielt svært injurierende og skadelig anklage om rasisme, som nå nærmest manisk har vært gjentatt i både sosiale medier og offentlige seminarer i over ett år nå. Det skulle da vel egentlig bare mangle?

  Men samtidig er jeg glad for at du i det minste gjør et forsøk på å konkretisere.
  Det er det jo ingen av de andre med samme agenda som så langt har hatt stamina til å gjøre på de 16 månedene siden dere begynte å spre disse beskyldningene.

  Dette også til tross for at både du og de har vært inviterte inn i Sløserikommisjons-dugnaden på helt åpne forutsetninger, de fleste av dere har hatt denne (fortsatt stående) invitasjonen i samme periode.

  De aller fleste ytringer, ikke minst kunstneriske, lar seg tolke på mer enn én måte, spesielt om man virkelig går inn for det. Som Maslow sa:
  “Jeg antar at det er fristende, hvis det eneste verktøyet du har er en hammer, å behandle alt som om det var en spiker.””

  Om du og dere velger å tolke videoen som “rasistisk”er det selvsagt en mulig lesning blant veldig mange andre, selv om jeg personlig mener den er vrangvillig, tendensiøs og dypt problematisk.
  Ikke minst fordi det av den følger at Bhupendronahtro, den bangladeshiske kollektivet som har produsert videoen, selv er rasister. Og i så fall: mot hvem? Seg selv?
  Så når du nå er i gang, forklar gjerne den nøtten/spørsmålet litt nærmere. Traavik.info betaler gjerne for din tid om ønskelig.

  Når det gjelder eventuelle trusler mot deg, er det foreløpig så mye merkelig og usammenhengende av måten du beskriver forløpet på at ingen som ikke allerede har bestemt seg kan ta det helt for god fisk før ugjendrivelige bevis – og den sanne identiteten til eventuelle opphavsmenn – er presentert.
  Jeg skal heller be så mye om unnskyldning om min skepsis til slutt blir gjort til skamme.

  Du påstår jo selv, som også scenekunst.no tidligere ukritisk har gjengitt, at det på mystisk vis må ha “lekket” intern korrespondanse fra Kulturrådets egne fagutvalg til følgere av Sløseriombudsmannen.
  Du har jo aldri vært omtalt en gang i Sløseriombudsmannens innlegg, så hvorfor skulle akkurat du
  bli måltavle? Du er jo ikke en gang leder for utvalget du sitter i.
  Bør ikke i så fall en etterforskning også inkludere Kulturrådet selv, og ikke minst da alle som har vært del av den “lekkede” kommunikasjonen? Ellers blir den jo høyst ufullstendig og mindre meningsfull.

  Når det gjelder godtgjørelse for din dyrebare tid har jeg jo allerede i Radio Tenthaus-sendingen invitert deg (og alle de andre deltagerne i den) til å fremsette deres synspunkter og påstander innenfor rammene av scneforestillingsdelen av Sløserikommisjonen, som selvsagt er honorert.
  Av skattebetalernes midler dessuten!

  Fortsatt forventningsfull hilsen Morten & co

 • Guro Vrålstad :

  Det som Morten Traavik skriver i denne artikkelen om årsaken til at styremedlemmet fratrådte og daglig leder sluttet i Traavik.Info er feilaktig informasjon. Grunnen har ikke med eksterne forhold å gjøre.

  Helle Siljeholm, tidligere styremedlem i Traavik.Info
  Guro Vrålstad, tidligere daglig leder i Traavik.Info

 • Tormod Carlsen :

  Hei Morten!

  Nøtter? – spørsmål heter det vel.
  Og for meg fremstår det mest som om du er interessert i den rollen jeg får ved å besvare de enn å faktisk lytte til det jeg har å si. Å stille dumme spørsmål for å få noen til å innta rollen som “moraliserende lærer” og «avsløre» hvordan de belære folk, er dessverre et ganske oppbrukt virkemiddel i «virkelighetsteateret» og samfunnsdebatten – noe jeg trodde du viste? Når du også selv konstant insisterer på å være den som stiller spørsmål og ikke orker ta deg tiden til å lete etter egne svar, fremstår det mest for meg som om du har strandet i en tid og kunstnerrolle som jeg sliter med å se hva bringer på banen i samtiden? Det skjer med mange av oss kunstnere det, meg selv inkludert sikkert – man er inne på noe som traff så bra en gang og så forsøker man å gjenta seg selv og så blir det hele bare teit. Man glemmer å lytte. Lytte etter de lydene man ikke hørte før. Og svaret mitt, kunstner til kunstner, burde vel være noe sånt som at «Det er kanskje på tide å fornye seg?» Men jeg har havnet i karantene og er i det nostalgiske hjørnet – og minnes med glede en tid tidlig i min karriere hvor slike provokasjoner og iscenesettelser opplevdes å bidra i offentligheten, avsløre dobbeltmoral og strukturer – for på den måten trekke samfunnet videre. Så jeg skal forsøke å svare på de for deg – og spille rollen som “moraliserende” lærer for deg. Kanskje også fordi du implisitt, og dine meningsfeller eksplisitt, beskylder meg for å være del av en liten «aksjongruppe» mot slik oppførsel og således ditt kunstnerskap (om jeg forstår deg rett?). Selv om gratis skuespillerarbeid i «virkelighetsteater» er på siden av hva jeg er komfortabel med å tilby mine kollegaer kan mitt bidrag kanskje bevise for deg at jeg forsøker å jobbe for bedre vilkår for alle som vil uttrykke seg som scenekunstnere (også når jeg opplever at de ikke presterer på sitt beste ;-).

  La meg puste dypt og fremstå så belærende jeg kan:
  1. Som en riktig god lærer burde jeg påpeke at spørsmålet var rettet til dere og jeg kom med en saksopplysning fordi dere klaget på at grunnlaget for spørsmålet var for dårlig. For å få til en normal samtale er det vanlig at en selv besvarer de spørsmål en blir stilt før en stiller spørsmål tilbake. Slik kan samtale og diskusjon få en progresjon og fungere i begges interesse. For meg er videoen tydelig et uttrykk som kan kalles rasistisk. Det bygger opp under en fremstilling av en «etnisk» person som naiv, dansende og dum advokat for deres forestilling. Slike framstillinger har en lang tradisjon i scenekunsten for å vekke rasistiske holdninger gjennom spøk, «humor» og ironi – på grunnlag av hudfarge og «rase»-tilhørighet. Dette har i flere offentlige samtaler i godt over 150 år blitt kritisert. Alt dette vet også du. Mine spørsmål til deg er derfor hva var dine motiver med denne videoen? Hvorfor var det viktig for deg å la en person fremstille seg som glad, dansende og naiv promotør for din forestilling? Hvorfor var det viktig for deg å fremheve hans «etnisitet» i denne sammenhengen?

  2. Ja det kan jeg. Men i så fall med en risiko om både å selv begå et lovbrudd ved å forsøke å påvirke politiets arbeid. Og kanskje like ille – henge ut personer jeg hverken vet om er skyldige eller jeg kjenner bakgrunnen, historien eller motivene til. Men ja, jeg har forståelse for at dette er i offentlighetens interesse og kan derfor gjengi ordlyden i de to meldingene jeg mottok som vel er regnet som over grensen av hvordan vi har lov til å oppføre oss mot hverandre i dette lande, slik Mette Edwardsen også gjorde i gårt: «Nå vet vi hva du bruker makta di på. Jeg vet også hvor du står politisk og har sett hva du prøver. Jeg kommer til å følge godt med på deg. Om Mette Edwardsen får penger fra deg vet du hva som kan skje. Jeg sier ikke mer» og «Vi ligger også i buksene. Grønlandsleiret 47… Kulturrådskjærring!» foruten disse har det vært en rekke henvendelser omkring hvor mye skattepenger jeg skylder, at jeg er dum, at de blir kvalme av meg, at jeg er en snylter osv. osv. Jeg er også blitt gjort godt kjent med det som vel ligger som en implisitt undertekst i dette spørsmålet. At jeg lyver om dette, at jeg er en drama queen, en Bærteusen som bare har trakassert meg selv og ikke kan bevise min uskyld, osv. osv. For meg er vel det bare nok en god grunn til at det er politiet som skal behandle disse sakene og at en offentlig gapestokk ikke er løsningen. Så lover jeg at jeg skal fortelle deg det jeg vet – når jeg får svar om det. Når jeg har fått ryddet opp uten fare for å lage mer drama enn jeg tror er konstruktivt i denne saken og har en slags oversikt over konsekvensene mine handlinger har for andre mennesker. Ellerrisikerer å måtte spille hovedrolle, når jeg selv opplever meg best egnet som tredje pasje fra venstre i denne pågående forestillingen din.

  For etter å ha besvart dine to spørsmål kjenner jeg igjen på hvor trøtt jeg er på dette «virkelighetsteateret» ditt og rollen jeg er tildelt der – og mest føler jeg for å klage på de dårlige arbeidsforholdene og lønna du tilbyr oss som trekkes inn i denne forestillingen din. Har også litt å si om arbeidsfordelingen her – for det oppleves urettferdig at mitt bidrag og en saksopplysning du kunne brukt til å finne svar, benyttes til å stille spørsmål og således kreve mer gratis arbeid for denne pågående forestillingen din. Om det var slik du også behandlet dine medarbeidere kan det vel godt tenkes at noe av grunnen til at de sluttet ligger der? Jeg har i det minste lyst å si opp rollen min – om det er mulig? Tror jeg heller vil jobbe for betaling og med egne prosjekter 😉

 • Morten Traavik :

  Takk Tormod!
  To nøtter til deg da:

  1. Forklar oss veldig gjerne da hva som er rasistisk med den og hvorfor, siden ingen andre så langt har villet det.

  2. Kan du dele den ene påståtte trusselen du skal ha mottatt med allmenheten, og hvem som skal ha sendt den?

  Forventningsfull hilsen Morten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER