Foto: Ole Klemsdal. Bilde fra kulturministerens besøk i Grieghallen 5. mai i år i forbindelse med prosjektet Griegkvartalet. Fra venstre på bildet: Olav Munch, Jon Askeland, Roger Valhammer, Egil Herman Sjursen, Katrine Nødtvedt, Eivind Gullberg Jensen, Anette Trettebergstuen, Bernt Baug, Agnar Langeland, Olaf Mackenzie og Stian Jean Opedal Davies

Tid for vern om kulturens institusjoner

Lederne for tre av Bergens sentrale musikkinstitusjoner har skrevet et åpent brev til kulturminister Anette Trettebergstuen der de ber om vern av kulturinstitusjonene i en krevende økonomisk tid.

Kjære kulturminister!

Det er nye tider for samfunnsmaskineriet Norge. Virkelighetens kjennsgjerninger siger gradvis innover oss.  Økt inflasjon, økte renter, økte strømpriser, og ditto økte forventninger om lønnsvekst for folk flest. Statsfinansene må strammes inn og oljepengebruken må ned, – alt for å unngå overoppheting av samfunnsøkonomien med risiko for forsterket pris- og lønnsspiral som naturlig konsekvens. Alt dette pepres vi med daglig både fra fagfolk og fra ansvarlig myndighetshold, og vi forstår det!

Og vi forstår, kjære kulturminister, at dette er et krevende farvann å manøvrere et nytt kulturbudsjett i.  Alle sektorer må bidra, også kulturen, hevdes det ganske sikkert rundt regjeringsbordet.

Men kulturbudsjettet utgjør stadig under 1% av det samlede statsbudsjettet. Hurdalsplattformen lover at 1%-målet skal nås. Skal denne ambisjonen nå måtte settes på vent fordi strømstøtte, sikkerhet og beredskap krever enorme ressurser samtidig som statsbudsjettet må strammes inn? Eller kan det være tenkbart å skjerme denne faktisk ganske beskjedne målsettingen fra finansdepartementets kuttlister? En forsterket satsning på kultur vil neppe bidra til overoppheting av økonomien. For institusjonsfeltet handler det dessuten om å gjenvinne tapt terreng etter to tøffe korona-år og ikke minst gjenvinne handlingsrom etter åtte år med meningsløse ABE-kutt i rammetilskuddene. Og samtidig har vi også mistet gaveforsterkningsordningen. Vi står i fare for å spises opp innenfra. Vi krymper.

Det er i denne krevende situasjonen tvingende nødvendig å trygge kulturens rammevilkår. Kompetanse og kvalitet utvikles gjennom langsiktig arbeid under forutsigbare rammer. Det burde derfor være mulig å oppnå allmenn aksept for rimeligheten i å prioritere en videreutvikling av denne samfunnssektoren som ble «ofret» først og lengst stengt ned under pandemien.

Institusjonene er og forblir kulturlivets ryggrad.  Vitale og sterke institusjoner er en forutsetning for et levende og dynamisk kulturliv over hele landet. Så også i kulturbyen Bergen. Byens ledende musikkinstitusjoner – Musikkselskapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Edvard Grieg Korene – er alle underfinansierte og trenger nå et sterkt og reelt løft på den offentlige finansieringssiden.

Vi heier og håper på deg, kulturminister, i de budsjettkamper som nå utkjempes i regjeringskontorene! Det står om vern av viktige samfunnsverdier!

Bernt Bauge, Musikkselskapet Harmonien
Eivind Gullberg-Jensen, Bergen Nasjonale Opera
Simon Kirkbride, Edvard Grieg Korene

KOMMENTAR
  • Øyvor Johnson :

    Det er vesentlig behov for en styrking av bergensregionens viktige kulturinstitusjoner, som nå er sterkt underfinansierte. Dette er formidlet til kulturministeren i forkant av de siste års budsjettarbeid uten særlig resultat. Det er å håpe at denne dialogen vil føre til økte tilskudd til BNO, BFO og Edvard Grieg korene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER