Herøyspelet 2013. Foto: Per Eide

Tid for redesign av amatørteaterbevegelsen?

INNLEGG: Er det den beste løsningen at fordelingen av 16,1 millioner til frivillig scenekunst skjer gjennom en paraplyorganisasjon, spør daglig leder for HATS, Irene Nordhaug Hansen.

Både røde og blå kulturministre har anerkjent frivillig drevet scenekunst ved å øke statlige midler til formålet gjennom ulike virkemidler. Nå er det paybacktime.

Departementet utbetaler ikke lenger midler til Norsk teaterråd, og bakgrunnen er ikke at embetsverkets ansatte eller politisk ledelse er vrange. Det foreligger legitime krav fra den offentlige tilskuddsgiver bak denne avgjørelsen. Drift og oppgaver i slike paraplyorganisasjoner setter krav til profesjonalitet i alle ledd og strukturelle rammer som er tilpasset oppgaven. Senter for forskning på sivilsamfunn skrev i en rapport i 2012 følgende: “Noen av paraplyene […] er etablert med det formål å fordele offentlige midler til organisasjoner. Andre er opprinnelig etablert som en interessepolitisk aktør for frivillige organisasjoner, men har etter hvert fått rollen som fordelingsinstans for offentlige myndigheter. Det har ikke vært gjennomført systematiske studier av hvilken betydning slike rolleblandinger har”.

Vi som arbeider profesjonelt i feltet med frivillig scenekunst, må sørge for konstruktive innspill og organisatoriske endringer som kan møte de praktiske utfordringene vi nå står ovenfor. Er det den beste løsningen at fordelingen av 16,1 millioner til frivillig scenekunst skjer gjennom en paraplyorganisasjon? Det er på tide å stille spørsmålet. Feltet trenger et kunstfaglig løft, og det må samarbeides mer. Dette vil gi mye større slagkraft og en større ressursutnyttelse. 13. januar 2015 arrangerer HATS og Buskerud Teater seminaret ”Redesign for amatørteaterbevegelsen” i Tromsø. I den nye konteksten som har oppstått med Kulturdepartementets avgjørelse, må det også handle om veien videre for Norsk teaterråd.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER