Bilde: Tore Vagn Lid Foto: Chris Erichsen

Teatret utvikler seg – Språket står stille

Begrepene vi bruker er et ekko av et rigid, gammelt realistisk
hegemoni i norsk teater; et diktatur med mottoet EN dramatikk – EN
teknikk – EN estetikk, mener Tore Vagn Lid.

Av Chris Erichsen

“Hva er en god skuespiller?” spør Tore Vagn Lid i et essay her på
scenekunst. Her tar han utgangspunkt i egne erfaringer som
dramatiker og regissør og etterlyser et språk som er i pakt med det
teatret som utvikler seg foran øynene våre.

Hva er galt med det rådende synet på hva en god skuespiller
er?

– Det jeg har reagert – og reagerer på, er en selvfølgelighet i
måten ordet “god skuespiller” blir brukt på i norsk teater. Svært
ofte møter en disse “dommene”, ikke bare i det praktiske
teaterarbeidet men også i offisielle sammenhenger, i kritikker etc,
og tilsvarende sjelden begrunnes hva som faktisk menes med god og
dårlig skuespiller. Essayet er kun et forsøk på å åpne opp en
refleksjon, gi noen perspektiver og dermed komme ut av det
autopilot-moduset som forestillingen om “faget”, “håndverket”,
“god” vs “dårlig” så lenge har befunnet seg i.

Postdramatiske tider

Hva er en god skuespiller i disse postdramatiske
tider?

– Det er relativt innlysende at teknikk og håndverk avhenger helt
av hva som faktisk skal bygges! Det såkalte postdramatiske teateret
betyr i praksis bare en utvidelse av teaterrommets muligheter,
tenke- og arbeidsformer. Det dreier seg ikke her, slik klisjeen
sier, bare om en utvikling hvor lyd, lys, musikk, video
etc.prinsipielt likestilles med skuespiller/tekst, men minst like
mye om en utvidelse av selve skuespillerens aksjonsradius,
spilletyper, spillesettinger etc. Når teateret tøyer grensene bort
fra en tradisjonell forståelse av drama, dramatisk tekst og
realistisk/naturalistisk spill, tøyes nødvendigvis også kravene til
skuespilleres teknikk.

Hva bør gjøres med skuespillerutdanningene og rekrutteringen av
skuespillere?

– Jeg tror at en bevisst og konsekvent omgang med
skuespillerteknikk – godt og dårlig – som et flerstemt begrep, vil
være befriende og berikende både for skuespillere og for
teaterfeltet generelt. Det handler om å komme ut av foreldete
skjema og tenkemåter, bygge ned automatiserte hierarkier og
forplikte seg på å definere hvordan man selv bruker ord som
teknikk, fag, god og dårlig skuespillerkunst. Ikke bare vil dette
være produktivt for hva som kan tenkes og lages i norsk teater. En
utvidelse av skuespillerens tekniske og faglige aksjonsradius vil
også kunne gjøre teateret relevant for nye grupper publikum med
andre forestillinger om hva som er godt og dårlig teater, og hva
som tilsvarende er en god/dårlig skuespiller.

Gamle forestillinger

Kan jeg tolke deg dit at du at du mener det er på tide at det
blir røsket opp i gamle forestillinger om hva god skuespillkunst
er, rett og slett for å gjøre teatret relevant for nye
publikumsgrupper?

– Ja, det mener jeg er et viktig aspekt her.

Kan det i den sammenhengen være riktig å si at det gammeldagse
tekstteatret, som fortsatt er dominerende på de fleste
institusjoner, er i en krise?

– Nei, fordi så mye allerede har skjedd! Det er like mye begrepene
som ikke henger med utviklingen i norsk teater! Dermed konserverer
begrepsbruken utviklingen, hindrer rett og slett framskritt. Vi
blir så å si sittende fast i språket, mener Tore Vagn Lid.

Sperrer for utviklingen

– Jeg tror at utviklingen i norsk teater de siste ti årene har
gått fortere enn begrepsbruken. Teateret har løpt, mens språket –
begrepene vi bruker – nærmest har stått stille. Et av de verste
eksemplene er begreper som “god skuespiller”, “håndverk”, “fag”. En
ting er at de sperrer for utviklingen og blir et ekko av et rigid,
gammelt realistisk hegemoni i norsk teater; et diktatur med mottoet
EN dramatikk – EN teknikk – EN estetikk. Men jeg tror også at å
tenke i foreldete begreper kan komme til å kaste skygger framover,
slik at man ikke tilstrekkelig blir oppmerksom på nye muligheter
for “faget”, nytt potensial for “teknikk” og dermed til og syvende
og sist også for “godt” og “dårlig” teater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER