Renee Rasmussen MFO Foto: Foto: Sissel M. Rasmussen

Teatrenes ansvar

– Teatrene bør begynne å ansette musikere fast igjen, mener Musikernes Fellesorganisasjon i teatermusikkdebatten.

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) (og tidligere Norsk Musikerforbund) har alltid vært engasjert i teatermusikernes arbeidsvilkår og teatermusikkens kår, og vi har med dyp bekymring sett at teatrene i løpet av de siste to tiårene gradvis (eller brått, som Den Nationale Scene i 2002) har kvittet seg med de fast ansatte ensemblene med musikere.

Teatrene har dermed selv lagt grunnlaget for den situasjonen som Atle beskriver.

Det har selvsagt også alltid vært behov for prosjektansatte musikere ved teatrene, og det har siden lang tid tilbake vært to parallelle lønnssystemer for teatermusikere ved de tariffbundne teatrene (i praksis de teatrene som er tilsluttet NTO). Det ene systemet er årslønnsbasert, og skal benyttes for fast ansatte musikere. Det andre er basert på lønn pr prøve og forestilling, og skal som hovedregel benyttes for midlertidig ansatte musikere.

Begge systemene har sine fordeler og ulemper, men fungerer både hver for seg og sammen helt utmerket så lenge de praktiseres med vett og forstand. Ved tariffrevisjonen i 2004 ble det gjort ganske betydelige endringer i avtalen for teatermusikerne, og bl.a. ble årslønn (i praksis månedslønn) innført som det normale lønnssystemet også for musikere som var midlertidig ansatt for mer enn én måned.

Dessverre oppsto det ganske fort tilfeller med prøve- og forestillingsplaner som førte til at midlertidig ansatte musikere med månedslønn ble adskillig dårligere lønnet enn de ville blitt med lønn pr prøve og forestilling. Dette var på ingen måte tilsiktet, og avtalebestemmelsene om bruk av de to lønnssystemene ble allerede i 2006 endret til det vi kjenner i dag.

Hvorvidt det faglig sett er særlig interessant for teatermusikere å delta i selve komposisjonsprosessen, er det trolig mange meninger om. Men verken teatermusikerne eller MFO har prinsipielle motforestillinger mot månedslønn, så fremt lønnsnivået og lønnssystemet er innrettet slik at musikerne ikke taper penger på å bli lønnet på den måten.

Den beste løsningen er rett og slett at teatrene igjen begynner å ansette musikere fast, og at musikerne dermed kan være involvert i alle faser i en produksjon: fra planleggingen til siste forestilling. Der det ikke er aktuelt, er det likevel teatrene selv som må prioritere musikken høyere og ta inn musikerne så tidlig i de enkelte produksjonene at de faglige behovene blir godt nok ivaretatt. Dersom teatrene ikke vil ta den utgiften for å få et bedre resultat, er det lite å oppnå med andre lønnssystemer, annet enn å presse ned et lønnsnivå som allerede er alt for lavt.

Atle Halstensen bør derfor heller rette sine faglig sett fullt forståelige krav mot teatersjefene enn mot musikerne og MFO.

For øvrig er MFO og det relativt nyetablerte musikkteaterforum i startfasen av et samarbeid med Det Norske Teatret om et større seminar om musikkteaterformen. Det er bl.a. ønskelig å få ledende komponister og instruktører i sjangeren med på seminaret, som planlegges gjennomført i oktober 2012. Kanskje kan det også hentes noen ideer både fra Dramatikkens Hus og fra Den Norske Opera & Balletts konsept Verker underveis, som handler om utvikling av nye operaproduksjoner.
 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER