Njål Sparbo. Foto: KHIO

Syngende forsker

Operasanger Njål Sparbo presenterer i dag og lørdag det kunstneriske resultatet av sitt forskningsprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Prosjektet er en del av stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, en kunstnerisk parallell til et vitenskapelig doktorgradsprogram. På Kunsthøgskolen i Oslo har Sparbo arbeidet med en tverrfaglig utforskning i krysningspunktene mellom opera, teater, dans og design.

Til sluttforestillingen har Sparbo valgt ut fire verk fra utforskningene: Creons arie av Igor Stravinskij, How not to be bored av Henrik Hellstenius, Potential Music av Anders Vinjar og Foldast ut av Magnar Åm.

Verkene er koreografisk tilrettelagt for bassbaryton i samarbeid med koreografene Jason Turner, Kyrre Texnæs, Anne Grete Eriksen og Sølvi Edvardsen.

Målsettingen for forskningsprosjektet har vært å undersøke om en psykofysisk tilnærming til Sparbos egne blindsoner som sanger ville kunne frigjøre uforløste kunstneriske ressurser, og om dette ville føre til større kunstnerisk frihet på scenen.

Sparbo har gjennom hele stipendiatperioden tatt utgangspunkt i en grunnleggende kritikk av sine egne vaner og av den klassiske sangtradisjonen som han er en del av. ”Det handler ikke om et brudd med den klassiske sangtradisjonen, men om en radikal utvidelse av hvordan en sanger opplever seg selv og sin virksomhet på scenen”. Ved hjelp av å utforske utvalgte verker og en systematisk tilbakemeldingsmodell har han benyttet instruktører og ressursgrupper fra ulike fagmiljøer for å avdekke og bearbeide personlige og faglige blindsoner.

Sangteknisk kroppslig forankring, integrering av bevegelser og psykofysisk gjennomstrømming har vært hovedtemaer i Sparbos utforskning.

– Min egen vilje – en predefinert kunstnerisk intensjon – er i løpet av forskningsarbeidet blitt redusert til én av flere perspektiver, og det sceniske arbeidet har handlet mer og mer om det som faktisk foregikk på scenen og stadig mindre om det villede eller det verbalt analyserbare. Klassiske temaer som essens, form og uttrykk er blitt balansert med intuisjon, nærvær og nåtid, sier Njål Sparbo i følge en pressemelding fra Kunsthøgskolen i Oslo.

De to avsluttende forestillingene skal gi forskeren, publikum og bedømmelseskomiteen anledning til å vurdere det kunstneriske resultatet av prosjektarbeidet.

Mer om prosjektet her: http://www.khio.no/Norsk/Nyheter/Arkiv/Operahogskolen/Stipendiat+Nj%C3%A5l+Sparbo%3A+%C3%85+synge+p%C3%A5+scenen+-+med+en+psykofysisk+tiln%C3%A6rming.d25-SwdrS01.ips

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER