Lars Petter Hagen Foto: Victoria Stevens

Svar til Morten Traavik

Rådsleder i Norsk Kulturråd, Lars Petter Hagen, svarer her på innlegget fra Morten Traavik som også inneholdt en invitasjon til medvirkning i prosjektet Sløserikommisjonen.

Kjære Morten,

Takk for din invitasjon til å delta i prosjektet Sløserikommisjonen fra desember 2020. Jeg beklager at mitt svar ikke har kommet før nå. Det skyldes en misforståelse, ikke manglende vilje til å besvare invitasjoner, hverken fra deg eller andre i feltet.

Min prinsipielle holdning er imidlertid at jeg ikke ønsker å delta som utøver i kunstprosjekter finansiert av Kulturrådet i min rolle som rådsleder. Jeg har allerede sagt nei til flere tilbud fra andre kunstnere om å stille i prosjekter med samme begrunnelse. Det handler hverken om smak eller kvalitet, men om rolleforståelse.

Seminaret vi arrangerte forrige uke kom i stand etter at det over tid har kommet mange bekymringer fra feltet, både fra organisasjoner og enkeltkunstnere som opplever trakassering på grunn av sitt arbeid. Fagutvalgene våre tok tak i situasjonen i høst, og rådet diskuterte dette på vårt møte i desember.

Intensjonen med seminaret var å sette problemet på dagsorden, lytte til erfaringer og se på hva slags apparat dere kunstnere har rundt dere for å håndtere en bekymringsverdig utvikling med økende sjikanering og systematisk trakassering i offentligheten. For vi ser at dere er sårbare og at dere ofte blir stående alene, blant annet fordi dere jobber uavhengig av institusjoner og med svært begrensede ressurser.

Det er mange og sterke meninger om temaet, både i rådet, i kunstfeltet og i samfunnet generelt. Det er også av fullt forståelige årsaker omgitt av sterke følelser. Men jeg mener det var både viktig og nyttig at vi gjennomførte seminaret. Programmet lyktes i å synliggjøre flere perspektiv og undersøke konsekvensene av å leve med hets og trusler. Samtidig fikk vi diskutert både ansvarsfordeling og mulige tiltak på veien videre.

Vi påstår ikke at temaet ble behandlet uttømmende, det finnes også andre perspektiver. Men polariseringen diskusjonen er preget av gjorde at vi valgte å innrette akkurat dette seminaret slik vi gjorde.

Så beklager jeg at det ble sluppet gjennom et innsendt spørsmål som rettet en anklage om rasisme mot daglig leder i Traavik.info og rådsmedlem Luba Kuzovnikova. Avgjørelsen ble tatt i en periode av seminaret der det var stort påtrykk av kommentarer og spørsmål, og vurderingene måtte gjøres raskt.  Vi anerkjenner likevel at spørsmålet ikke skulle vært formidlet og at situasjonen som oppsto ble uryddig. Det er jeg lei for.

Vårt formål med møtet var å se på strukturelle og overordnede konsekvenser av hets og trakassering i kunstfeltet, og ikke diskutere enkeltprosjekter. Imidlertid ble «Sløserikommisjonen» nevnt ved flere anledninger gjennom dagen, og vi ser i ettertid at du burde fått anledning til å gi et lengre tilsvar.

I strategien vår står det at «Kulturrådet forplikter seg til å forsvare det kunst- og kulturfaglige perspektivet i møte med andre interesser. Det innebærer at Kulturrådet gjennom sine prioriteringer skal legge til rette for at kunst og kultur kan ta opp i seg diskusjoner i samtiden, også når de oppleves som utfordrende. Det skal være mulig for kunstnere, arrangører og produsenter å ta risiko. Vi skal gjennom våre ordninger forsvare kunst- og kulturuttrykk som frie ytringer».

Det er i tråd med denne strategien at vi har støttet opp under ditt kunstnerskap i en årrekke. Det er også i tråd med denne strategien at vi har støttet noen av de som i dag er dine sterkeste kritikere. Det er en stor styrke ved Kulturrådet at vi kan gi tilskudd til prosjekter og kunstnerskap med ulike standpunkt. Det er ikke et mål at alle skal være enige om alt. Derfor skal Kulturrådet fortsette å arbeide for et stort, trygt og mangfoldig kunstnerisk ytringsrom. Det må være plass til mange ulike perspektiver både i verkene og i diskusjonene, for det finnes ingen enkle løsninger. Men en ting er enkelt: Vi må ikke akseptere hets, trakassering og hatefulle ytringer – uansett hvem det rettes mot. Den uredde kunsten er viktig i et fritt og åpent kunst -og kulturliv bestående av friksjonsfylte fellesskap. Det skal vi fortsette å snakke om fremover

 

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
 • Martin Knutsen :

  ” Å drive stammekrig og tildele hverandre lettvinte politiske merkelapper vil være ødeleggende for norsk scenekunstliv på sikt.”

  Etter å ha sett forestillingen virker dette utsagnet nesten komisk, for var det noe den la opp til var det nettop stammehat: Stammehat mot utøvende eksperimentell kunst. Den eneste gangen mobbing og trakassering ble nevnt i kontekst ble det avfeid med at “den som er med på leken MÅ tåle steken”, altså en avvisning av at trakassering av individuelle kunstnere fra en fanbase på 70000 mennesker er et problem. Siden BiT hevder å ha vært utmerket klar over hva de satte opp lurer jeg på hvordan de for eksmepel kan forsvare en maskert person som hengte ut tre nekeltstående dansekunstnere, alle kvinner, uten å gå inn på verkene, uten å snakke kunstfag, bare med 30 sekunders videosnutter og latterligjøring uten mulighet til tilsvar. Når åpningen er å sammenligne kunst-Norge som Hitler i bunkeren mens Traaviks “røde her” stormer Berlin, var egentlig tonen sagt. Det var ingen diskusjon, det var en fremføring av manifester og forvirrede tekster med et felles punkt i å latterligjøre utøvende kunstnere. Det hele fremsto som en serie oppgulp fra kommentarfeltene ispedd buskishumor og uforståelige rants uten noen rød tråd utenom samtidsforakt. Det er noe av det merkeligste jeg har sett, og i tilegg var det gjennomgående ondsinnet.

 • Magnus Vanebo :

  Det er ganske interessant å se en professor rive seg i håret over manglende “logikk” når hans egne bidrag til debatten er fulle av elementære tankefeil og ubegrunnede anklager basert på andre ubegrunnede anklager.

  Men, men.
  Alle kan ikke være blide hele tiden.

  Heldigvis har vi prinsipielle aktører som BIT som ivaretar kunstens interesser oppi all gjørmebrytingen.

 • Kai Johnsen :

  Altså: Jeg skaper «stammehat» gjennom å problematisere det faktum at det har kommet fram at Morten Traavik skriver tekstene til Sløseriombudsmannen (og sikkert bidrar til produksjonen av masse annet av dennes virksomhet)? Mens Bergen Internasjonale Teater som produserer forestillingen som de facto gjennom mer enn ett og et halvt år har bygget opp og rundt Sløseriombudsmannens virksomhet og derpå tilhørende populistiske sjikane av en rekke scenekunstnere i Norge – ikke gjør det?

  Forsøk på å diskutere hva Morten Traavik egentlig bruker sin støtte fra Norsk kulturråd til, representerer «stammehat»? I forhold til et prosjekt som foregir å skulle være villig til å diskutere bla hva Norsk kulturråd bruker pengene sine på?

  Man kan sikkert si mye om logikkavdelingen ved Bergen Internasjonale Teater, men man kan neppe si at den er overbemannet.

  Siden BIT er så innforstått med Traavik/Sløseriombuddsmannens prosjekt: Omtrent hvor mye av research- og formidlingsoppdraget knyttet til Sløseriombudsmannens virksomhet omkring overfladisk hatpropaganda rettet mot det frie scenekunstfeltet i Norge er det egentlig Morten Traavik står bak? 50%? 75%? 100%? Og hvem har finansiert denne virksomheten?

 • Andreas Langenes :

  BIT Teatergarasjen er ingen naiv medløper for en ultraliberalistisk propagandamaskin. Kompaniet Traavik.info har 3,7 millioner i støtte for 2020. Traavik.info er mer enn forestillingen Sløserikommisjonen, hvor Seksjon 1 – Vestland har premiere hos oss og vises på Ole Bull Scene i Bergen om åtte dager.

  Å ville problematisere Kulturrådets tildelinger til kunstnere i en forestilling, selv om det gjøres i samarbeid med en aktør i offentligheten som mange har gode argumenter for å stemple som en ultraliberalistisk aktør, gjør ikke kompaniet eller et kunstnerisk verk til det samme. Det er også flere samarbeidspartnere involvert, for ikke å nevne kunstnere og tydelige aktører i offentligheten med forskjellige politiske ståsteder.

  BIT Teatergarasjen er godt informert med hva vi har begitt oss ut på. Og nettopp slike kommentarer som denne styrker oss i overbevisningen om at Sløserikommisjonen har en viktig sak å fremme i norsk scenekunst. Å drive stammekrig og tildele hverandre lettvinte politiske merkelapper vil være ødeleggende for norsk scenekunstliv på sikt.

  mvh oss på BIT Teatergarasjen

 • Kai Johnsen :

  Fint at Henrik Placht deler disse erfaringene i offentligheten. Det kan virke som Morten Traavik har 4,5 millioner i støtte fra Norsk kulturråd for å bidra, fra Sverige, til å drive og fremme en ultraliberalistisk propagandamaskin og tenketank i Norge, med Bergen Internasjonale Teater som naiv medløper. Tenk at vi skulle ende der.

 • Henrik Placht :

  Are og Morten,

  Nei dere har selv tatt denne diskusjonen og gjordt den medial. Så å ta ting på kammerset er jo noe dere to kan gjøre det har ikke jeg noe behov for.
  Skjønner jo at hele dette tulleprosjektet sliter med kredibilitet nå siden dere ikke har vært redelige med hvem det faktisk er som skriver disse sutre tekstene som publiseres.
  Sutreombudsmannen og Morten skjønner jo ikke det fundamentale i kunsten som er å skape håp og det i seg selv og skape.Det å være visjonær og et skapende menneske.
  Det har jo Are ingen grunnlag eller kunnskap om og det virker mer som Morten er i knestående i forhold til å skulle finne på noe kreativt. Å sitte i Stockholm med basis støtte fra Norsk Kulturråd på 4,5 millioner i året for å skrive facebook oppdatering for sløseriombudsmannen er jo bare patetisk.

 • Martin Knutsen :

  Dette virker mindre og mindre som et kunstnerisk prosjekt og mer og mer om internet-trolling. Å skrive tekster under andres navn, å innta “krenka” posisjonen mens man krenker andre, å stadig unngå å samtale i voksne faglige former men heller rollespille en sint tenåring: Det er noe vi har sett igjen og igjen blant Trumpismens kulturkrigere. Interessant nok som fenomen, men usigelig kjedelig og forutsigbart i lengden. Lysglimt Johanssen har gjort denne performancen før, bare med sterkere virkemidler.

 • Are Søberg :

  Overdramatisert diskusjon som dere to sikkert kunne tatt dere mellom.

  …men i tilfelle noen er interesserte:

  Henrik skrev først til meg på chat, og så ringte jeg ham opp da jeg forstod det som at han heller ønsket å snakke på telefon.

  Jeg klarer ikke gi svar på hvor mange % av formuleringene Morten skal ha æren for – og ser uansett ikke at dette skal ha relevans nok til at utenforstående skulle bli opprørt. Morten har ikke skrevet noe av det Sløseriombudsmannen har delt på facebook.

  Takk for meg – om dere har noe gammelt uoppgjort er det vanligvis best å ringe hverandre.

 • Henrik Placht :

  Hei Morten,

  Nå var det faktisk slik at Are Søberg ringte meg og ikke omvendt. Ifølge han så skrev du hele teksten og ikke bare litt slik du selv skriver. Han sa faktisk at du insisterte på å skrive den teksten selv. Spørsmålet som kanskje er relevant å stille nå siden du nå signerer oppdateringer som Sløseriombudsmannen og Are Søberg er: hvor mange av de sakene som legges ut på sløseriombudsmannen er skrevet av deg?

 • Morten Traavik :

  Hei Henrik,

  “Hell hath no fury like a former board member scorned”
  – fritt etter Congreve.

  I følge Are ringte du ham opp for en tid tilbake siden med det han kaller en “drittpakke”
  og sterke advarsler om å avbryte samarbeidet med meg. I den samtalen skal han ha svart bekreftende på at jeg bidro med innspill og formuleringer til debattinnlegget du nevner. Noen av de formuleringene du drar kjensel på er helt sikkert mine ja. At du og evt andre da velger å vrangtolke dette som at jeg alene har skrevet innlegget får stå for din egen regning.

  Det er vel ikke akkurat noen sensasjon at ulike medvirkende i et hvilket som helst prosjekt bidrar med
  innspill og ideer til ytringer som andre siden står som avsender av – eller “tar æren for” som det sikkert heter i ditt moralunivers. Det gjelder også forestillingsmanus, eller deler av dette. (Nudge nudge.)
  Jeg samarbeider også med mange andre medvirkende i prosjektet om ulike typer av innhold
  og kan virkelig ikke se hva som skulle være så problematisk med det.
  Med mindre du da mener, som visse synes å gjøre, at jeg dermed er besmittet med høyreekstremisme
  og Exit-kapitalisme. Det kan du i så fall ta helt med ro.

  En diskusjon om innholdet og synspunktene i selve innlegget (og rapporten det omhandler) burde være langt mer interessant enn hvem som har og ikke har bidratt i utformingen av det.

  Beste hilsen Morten

 • Henrik Placht :

  Jeg kjenner Traaviks arbeid, også som tidligere styremedlem. Etter å ha lest artikkelen «Hva gjør vi når 6 % av norske scenekunstnere føler seg truet?» ringte jeg Are Søberg. Han bekreftet at det ikke var han selv men Morten Traavik som hadde skrevet artikkelen.
  Når Traavik forfatter tekst som så signeres av Are Søberg/Sløseriombudsmannen, mener jeg deres samarbeid settes i et litt annet lys. Et så tett samarbeid gjør det vanskelig å forstå sløserikommisjonen som et scenekunstprosjekt som inviterer et fenomen «utenifra» – for å ta de tøffe diskusjonene. Slik jeg oppfatter at prosjektet kommuniseres utad. Kanskje er det her noen metoder for prosjektutvikling og grenseoppganger som behøver en nærmere forklaring.

  se forøvrig: https://www.scenekunst.no/sak/hva-gjor-vi-nar-6-av-norske-scenekunstnere-foler-seg-truet/?fbclid=IwAR3qTzPCz4rVykYC16W2HqL8jkGTEK8m9AnDmSfjiG9gL72Z_6FubiiZzwU

 • Morten Traavik :

  Kjære Lars Petter ( og kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen),

  Eg ser at du er trøtt
  Men eg kan ikkje gå alle skrittene for deg
  Du må gå de sjøl
  Men eg ve gå de med deg

  Helt enig med deg, Kulturrådet burde aldri ha gjort seg til talerør for ubegrunnede rasismebeskyldninger – spesielt ikke mot enkeltkunstnere. Derom er de fleste kognitivt voksne mennesker tross alt enige, håper jeg.

  Men altså, kan det virkelig være SÅ vanskelig å svare i klarspråk på det man faktisk blir spurt om?
  Det er også fortsatt uklart for meg hvem du svarer på vegne av –
  deg selv? Rådet? Kristin Danielsen? Presiser gjerne når du – vær så snill –
  en gang for alle tar offentlig stilling til:

  1) Opplever du, Rådet, Kristin (se ovenfor) denne videoen, betalt med Kulturrådsmidler, som rasistisk?
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=460581405055918&id=100033121873572

  a) Ja
  b) Nei
  c) Vet ikke

  2) Vil dere ta ansvar for et oppfølgingsseminar om kunstnerisk ytringsfrihet, sensur og selvsensur
  i kulturlivet og kunstfeltet, der blant annet Traavik.info og Sløseriombudsmannen får mulighet,
  og med like mye tid til rådighet som anklagene mot oss fikk ta i 8.april-seminaret, til å svare på anklagene og belyse problematikken fra andre perspektiver?

  a) Ja
  b) Nei
  c) Vet ikke

  Og som Pia & co skrev til dere i den nå lekkede eposten der de fikk knipse med fingrene og bestille seminaret sitt hos dere, i tillegg til to foregående møter med dere og skarp motsetning til den utfrysningen jeg og andre har fått oppleve fra dere i over ett år nå:

  vi kommer ikke til å la dette ligge. Nå får du faktisk manne deg litt opp, gutt.

  Mvh Morten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER