Foto: Den Nationale Scene. Flere arbeidstakere på teatre, orkestre og i Operaen er tatt ut i streik. På DNS er 28 ansatte tatt ut i streik.

Streik i teatre, orkestre og opera

Det er brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat, derunder Creo, Fagforbundet og NTL. Ansatte ved flere teatre, orkestre og i Operaen er tatt ut i streik.

Grunnlaget for bruddet er at de ansattes organisasjoner ønsker seg en bedre pensjonsordning. Ifølge Creo gikk organisasjonene i 2016 med på en midlertidig innskuddsbasert pensjonsordning, men de mener at denne ordningen ikke varer livet ut og at den ikke virker likt for kvinner og menn. I en innskuddsbasert ordning vil man kunne velge utbetalingslengde på det oppsparte beløpet, minimum ti år. Siden kvinner lever lengre enn menn, mener de at kvinner i praksis vil få mindre utbetalt enn menn. De sier også at de før 2016 hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon.

På nettsidene til CREO sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder at arbeidsgiverne i realiteten har bedt om denne streiken i mange år

Nå kjemper arbeidstakerne for hybridpensjon. Hybridpensjon er en kombinasjon av både ytelsespensjon og innskuddspensjon. Pensjonsformen er innskuddsbasert, men gir livsvarig utbetaling. Utbetalingene kan også lønnsreguleres, og det er høyere innbetalinger for kvinner enn for menn siden man regner med at kvinner lever lengre. Med hybridpensjon er det arbeidsgiver som tar seg av kostnader for ansatte som slutter og de kostnadene som måtte være i utbetalingsperioden. Den store forskjellen er at de gjenstående pengene ved død går tilbake til pensjonsfellesskapet, det er det som gjør det mulig å gi de som lever lenge livsvarige utbetalinger. I en ren innskuddspensjon går det resterende beløpet til de etterlatte ved død før pengene er brukt opp.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter skriver på sine nettsider at streiken er uforståelig og beklagelig. De synes det er trist at kulturtilbudet til publikum skal rammes nå etter en så lang nedstengning på grunn av pandemien. De mener at innskuddspensjon gir de ansatte mest igjen for pengene og at ordningen er kjønnsnøytral siden kvinner og menn vil kunne spare opp nøyaktig like mye over like lang tid. De ønsker ikke å gå over til en ordning der de etterlatte ikke får overta resten av det oppsparte pensjonsbeløpet ved dødsfall.

Disse virksomhetene er rammet av streik

LO har tatt ut totalt 220 av sine medlemmer i streik i følgende virksomheter fra 3. september.

Bergen Filharmoniske Orkester (92)
Den Nationale Scene (28)
Den Norske Opera & Ballett (54)
Det Norske Teatret (25)
Nationaltheatret (2)
Rogaland Teater (19)

Det er varslet at streiken vil trappes opp fra 8. september. Den Norske Opera & Ballett har måttet avlyse forestillingen Kylian: One of a Kind og konserten KORK 75 år blir flyttet til Oslo Konserthus. Det Norske Teatret avlyser premieren på Oresteia 3. september.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER