Teaterhuset Dschungel for barn i Wien, et av husene Kloden har studert nærmere. Foto: DschungelWien

Statusoppdatering fra Kloden

Mangler scenekunst for barn og unge en scene? – Fallhøyden er stor, men det lover godt at initiativtakerne bak Kloden ikke har planer om å finne opp kruttet på nytt. Hilde Halvorsrød har hørt statusoppdateringer fra Scenekunstbrukets forprosjekt Kloden.

I september i fjor fikk Norsk scenekunstbruk 100 000 kroner av Oslo kommune til et forprosjekt for initiativet Kloden – et teaterhus for barn og unge. I tillegg har de fått 150 000 kroner fra Kulturrådet i første tildelingsrunde i 2016. Målet med forprosjektet er ifølge Klodens nettsider “å danne et optimalt grunnlag for etablering av et scenehus og utforskningsarena for barn og unge i Oslo”. Fredag 23. september holdt prosjektgruppen et åpent møte på Sentralen for å presentere Klodens status.

Forprosjektet har først og fremst gått inn for å samle mest mulig informasjon: sondere terrenget hos mulige samarbeidspartnere, undersøke muligheter for offentlig og privat finansiering, samle inn råd og innspill fra andre aktører i feltet og besøke lignende institusjoner i andre europeiske byer. Resultatet skal presenteres i en rapport i slutten av november.

Prosjektleder Ådne Sekkelsten og prosjektkoordinator Eirik Willyson presenterer sine visjoner i vidløftige ordelag: Kloden skal være et flerbrukshus med flytende grenser der barn og unge kan utforske kunsten i samspill med kunstnere, en generator for idéer og prosjekter, et knutepunkt for scenekunstmiljøet, et foretak som skal løfte hele feltet og bidra til å få scenekunst ut i offentligheten, og en arena for internasjonalt samarbeid.

Mer konkret ser de for seg en organisasjon med mange forskjellige funksjoner, som så vidt jeg kan forstå er delt i fire hovedområder:

  • En profesjonell programmerende teaterscene for barn og unge, som har egne forestillinger gjennom hele året, arrangerer turnéer og inviterer til gjestespill fra inn-og utland
  • Et faglig forum, basert på blant annet samarbeid med teaterutdanninger og forskningsmiljøer
  • Fritidsaktiviteter der barn og unge selv kan delta, både i form av prosjektbaserte workshops og faste ukentlige aktiviteter
  • Utleie av kontorplasser, øvingslokaler og ulike flerbruksrom i kortere og lengre perioder

Det er foreløpig uklart hvordan dette konkret skal organiseres, og hvor mange ulike prosjekter Kloden selv skal drifte og hva man skal invitere eksterne aktører til å stå for. Initiativtakerne er i dialog med mange, blant andre Oslo Teatersenter om teatergrupper for barn og Den kulturelle skolesekken om å være et visningssted for skoleforestillinger på dagtid.

Et område de har prioritert å utrede mer detaljert, er spørsmålene rundt teaterhusets utforming og beliggenhet. Finnes det egnede bygg allerede, eller må det bygges nytt? Skal man satse på et helt eget hus eller finne andre organisasjoner eller institusjoner å dele med? Til dette har de fått hjelp av arkitekt Emilie Bergrem fra arkitektfirmaet Transborder Studio. Basert på beregninger av hvor i Oslo det bor flest barn, har Bergrem kommet fram til at Kloden vil nå flest med beliggenhet i sentrum øst. Hun har i tillegg utarbeidet tre ulike modeller av teaterhusets indre struktur i tre størrelser, S, M og L, tilpasset ulike økonomiske rammer.

Hva nå?
Forprosjektet har budsjettert med at midlene skal rekke til ferdigstillelse av rapporten. Derfra tar Scenekunstbruket det videre, og med rapporten som verktøy vil de forsøke seg på neste skritt: skaffe finansiering til lokaler, oppstart og drift.

Fallhøyden er stor når ambisjonene er skyhøye og satsningsområdet såpass omfattende, og de potensielle snubletrådene mange. Spesielt iøynefallende er for eksempel faren for å få en for utydelig profil, ikke klare å levere på høyt nok nivå innenfor alle feltene, og interessekonflikter mellom ulike aktører. Like fullt lover det godt at initiativtakerne ikke har planer om å finne opp kruttet på nytt, men isteden søker samhandling og utveksling med allerede eksisterende krefter. Så langt ser det ut som prosjektgruppen ligger an til å nå målet om “et optimalt grunnlag”; de gir i hvert fall inntrykk av å ha gått svært grundig til verks. Et tydeligere svar får vi sannsynligvis når rapporten kommer i november.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER